intTypePromotion=1

Lấy ảnh số ra máy tính

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
84
lượt xem
11
download

Lấy ảnh số ra máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước tiên, với ổ đọc thẻ nhớ, bạn cắm dây cáp vào cổng USB của máy tính rồi chờ vài giây cho máy nhận thiết bị (nếu đang sử dụng phiên bản cũ hơn Windows XP, thì cần phải cài driver trong đĩa CD kèm theo). Hiện nay trên thị trường có bán nhiều loại ổ đọc thẻ khác nhau, khi mua bạn nên tìm ổ đọc có thể đọc loại thẻ nhớ mà bạn đang dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lấy ảnh số ra máy tính

  1. L y nh s ra máy tính
  2. Máy nh k thu t s có ưu i m ch p nhi u không s hao “film” b i s d ng th nh và d dàng sao chép l i các t m nh ã ch p vào máy vi tính thông qua cáp hay b c th ã k t n i v i máy vi tính. L y nh thông qua c Trư c tiên, v i c th nh , b n c m dây cáp vào c ng USB c a máy tính r i ch vài giây cho máy nh n thi t b (n u ang s d ng phiên b n cũ hơn Windows XP, thì c n ph i cài driver trong ĩa CD kèm theo). Hi n nay trên th trư ng có bán nhi u lo i c th khác nhau, khi mua b n nên tìm c có th c lo i th nh mà b n ang dùng. Ti p theo, b n hãy t t ngu n máy nh s và tháo l y th nh c a máy nh c m vào c th ã k t n i v i máy vi tính. Các lo i th MS, SD, xD, MMC… có kích thư c m ng, d gãy nên c n th n nh tay khi c m vào c th . Lưu ý, v i th nh Compact Flash (CF), khi l y nh ra máy tính b n nên h n ch dùng c th . B i vì th CF có các l c m ti p xúc các chân ng c c nh trong máy, khi rút ra c m vào nhi u l n d n n các chân này nhanh cong vênh và có th g y. Ho c l p không úng d làm cho nó b xư c d n n gi m b n.
  3. c tương thích v i nhi u lo i th nh Sau khi c m th nh vào c, b n nh p úp chu t vào bi u tư ng My Computer xem n i dung trên th . T ây b n s th y ngoài các ĩa C, D… b n thư ng th y s xu t hi n thêm m t lo i các bi u tư ng khác (thư ng là b n bi u tư ng). Lúc này, b n ch click vào ĩa có ch a nh và b t u thao tác chép file nh vào máy. L y nh tr c ti p t máy nh Cách này có ưu i m là nhanh g n và không c n s d ng n c th nh . Thông thư ng m i máy nh k thu t s ư c bán kèm theo m t s i cáp k t n i v i máy vi tính thông qua c ng USB.
  4. Cáp USB n i máy nh v i máy tính Trư c tiên, c m m t u s i cáp kèm theo máy vào máy nh, u còn l i c m vào c ng USB c a máy tính. Ch vài giây máy tính nh n d ng thi t b máy nh. Sau khi nh n d ng xong, b n s th y xu t hi n thêm m t bi u tư ng ĩa có hình máy nh trong My Computer. Lúc này, b n ch click vào ĩa duy t file và b t u thao tác chép file nh vào máy. Cách l y hình t máy nh k thu t s vào máy tính Máy nh k thu t s (KTS) ngày nay có nhi u tính năng n i b t và giá thành ngày m t gi m, i u này làm cho nó ư c nhi u ngư i dùng có thu
  5. nh p th p quan tâm. M t ưu i m c a máy nh KTS là nó h tr th nh ngoài, do ó b n s d dàng sao chép l i các t m nh ã ch p vào máy vi tính thông qua m t b c th nh . Ngoài ra, b n cũng có th k t n i máy nh KTS v i máy tính thông qua m t s i cáp kèm theo máy sao chép l i các hình nh ã ch p. Bài vi t này s trình bày cách th c l y nh t máy KTS b ng c hai cách trên. Bi u tư ng máy nh KTS L y nh t máy KTS thông qua c th nh - Tháo th nh ra kh i máy nh r i g n nó vào c. Hi n nay trên th trư ng có bán c th 16 trong 1, giúp b n có th c ư c 16 lo i th thông d ng hi n nay. Giá bán c a m t c th nh hi u ClipTech là 8,5 USD. Ưu i m c a c này là b n có th t n d ng dây cáp ngu n c a nó thay th cho dây cáp c a máy nh KTS.
  6. G n dây cáp c a c th nh vào c ng USB c a máy tính r i ch vài giây cho nó t nh n t t c các driver có liên quan (n u s d ng Windows 9x, b n c n ph i cài thêm driver trong ĩa CD kèm theo). Thông thư ng, b n s g p ư c 4 bi u tư ng m r ng trong My Computer, b n ch vi c nh p úp chu t vào t ng bi u tư ng xác nh xem bi u tư ng nào có ch a n i dung c a th nh (tùy lo i th nh mà nó s t vào các bi u tư ng tương ng). Lúc này, b n ch vi c chép hình nh có trong th nh vào. L y hình tr c ti p t máy nh KTS - Cách này có ưu i m là nhanh g n và không c n s d ng n c th nh . Thông thư ng m i máy nh KTS s có kèm theo m t s i cáp giúp b n k t n i chúng vào máy vi tính thông qua c ng USB. N u vì m t lý do nào ó mà b n làm m t s i dây cáp này thì có th s d ng dây cáp ngu n c a c th ClipTech thay th . Trư ng h p không th thay th ư c, b n có th tìm mua l i chúng t i các c a hàng kinh doanh máy tính, máy nh KTS.
  7. - G n dây cáp k t n i vào máy nh KTS, u còn l i g n vào c ng USB c a máy tính. Ch vài giây máy tính nh n d ng thi t b . Sau khi nh n d ng xong, b n s th y xu t hi n thêm m t bi u tư ng có hình chi c máy nh trong My Computer, b n b m chu t ph i lên bi u tư ng này r i ch n Get Pictures. M t c a s thông báo hi n ra, nh n Next ti p t c, m t c a s khác hi n ra v i danh sách t t c các t m nh hi n ang có trên máy nh KTS c a b n, b n có th b ch n (Uncheck) vào t m nh nào mà b n không mu n chép nó vào máy tính. Nh n Next ti p t c. T i ây, trong ph n Choose a place to save this group of pictures, b n hãy l a ch n thư m c nào ó trên máy tính lưu l i các t m nh t máy KTS. Nh n Next b t u quá trình sao chép. Sau khi quá trình sao chép k t thúc, nh n Finish hoàn t t.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2