Lịch sử lớp 7 bài 18 (tt)

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
149
lượt xem
8
download

Lịch sử lớp 7 bài 18 (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần * Nguyên nhân: Do chính sách áp bức bóc lột tàn bạo của nhà Minh. * Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. + Cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi ( 1407- 1409)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 18 (tt)

  1. TIẾT 32 CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỶ XV. (TIẾP THEO) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: - Những chính sách đô hộ, tàn bạo của nhà Minh và các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng trình bày diễn biến cuộc kháng chiến. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, căm thù quân xâm lược. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Bảng phụ 2. Học sinh: SGK, vở bài tập. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1..phút) Lớp 7A: …………………………………………… Lớp 7B: ……………………………………………
  2. Lớp 7C: …………………………………………… 2. Kiểm tra bài cũ: ( 15 phút): Câu 1: Vì sao nhà Hồ thất bại trong cuộc kháng chiến chống quân Minh? Câu 2: Chính sách cai trị của nhà Minh với nước ta như thế nào? Lấy ví dụ ? HS: Trả lời Đáp án: Câu 1: Vì đường lối sai lầm. Không đoàn kết được toàn dân. Câu 2: Chính sách cai trị tàn bạo, độc ác chóng thi hành chính sách đồng hóa nhân dân ta, đặt ra hàng trăm thứ thuế...Ví dụ: Chúng mổ bụng moi thai chặt đầu để ứng lệnh. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: (6 phút). 1. Những cuộc khởi Nguyên nhân dẫn đến các nghĩa của quý tộc cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần nhầ Trần HS: Đọc nội dung phần 1 * Nguyên nhân: SGK Do chính sách áp bức GV: Nguyên nhân nào dẫn bóc lột tàn bạo của đến các cuộc khởi nghĩa của nhà Minh. quý tộc nhà Trần? * Các cuộc khởi
  3. HS: Trả lời nghĩa tiêu biểu. GV: Chuẩn kiến thức * Hoạt động 2: ( 10phút). + Cuộc khởi nghĩa Cuộc khởi nghĩa của Trần của Trần Ngỗi Ngỗi ( 1407- 1409) ( 1407- 1409) - Năm 1408 Trần Ngỗi GV: Có mấy cuộc khởi nghĩa kéo quân kéo quân vào đã nổ ra? Nghệ An . HS: Trả lời - Tháng 12/ 1408 nghĩa GV: ( Có hai cuộc khởi nghĩa quân đánh bại 4 vạn ) quân Minh ở Bô Cô. GV: Hãy trình bày diễn biến - Năm 1409 khởi nghĩa cuộc khởi nghĩa của Trần thất bại Ngỗi? HS; Trình bày GV: Thống kê và chuẩn kiến thức. GV: Vì sao khởi nghĩa thất bại? HS: Trả lời GV: Khi tiêu dệt được 4 vân quân ở Bô Cô thanh thế vang khắp nơi sau đó do có kẻ dèm pha nên Trần Ngỗi đã giết 2 tướng giỏi của * Khởi nghĩa của
  4. mình( Đặng Tất và Nhuyễn trần Quý khoáng Cảnh Thân ) Lợi dụng thời cơ đó tướng giặc đã kéo 5 - Năm 1409 Trần Quý vạn quân đánh vào doanh trại Khoáng lên ngôi, Hiệu của Trần Ngỗi => Trần Ngỗi là Trùng Quang Đế. phải bỏ chạy đến Nhinh Bình thì bị bắt. - Khởi nghĩa lan nhanh * Hoạt động 3: từ Thanh Hóa đến ( 10phút).Khởi nghĩa của Thuận Hóa Trần Quý Khoáng - Năm 1413 khởi nghĩa HS: Đọc nội dung cuộc khởi thất bại nghĩa GV: Trần Quý Khoáng lên ngôi vào thời gian nào? + Nguyên nhân thất HS: Trả lời bại: GV: Chuẩn kiến thức - Không có sự đồng GV: Hãy trình bày diễn biến tình ủng hộ của nhân cuộc khởi nghĩa? dân HS: Trả lời - không có tinh thần GV: Chuẩn kiến thức, sơ kết đoàn kết. nội dung HS: Chốt bài GV: Tại sao cuộc khởi nghĩa bị thất bại? HS: Trả lời, bạn khác bổ
  5. xung ý kiến. GV: Chuẩn kiến thức + Ý nghĩa: Tuy thất * Thảo luận nhóm ( 3 bại nhưng các cuộc phút). theo 4 nhóm. khởi nghĩa đã được coi GV: Tuy thất bại nhưng các như một ngọn lửa nuôi cuộc khởi nghĩa có ý nghĩa dưỡng tinh thần yêu gì? nước của dân tộc ta. HS: - Các nhóm thảo luận ­ Đại diện nhóm trình bày ­ Nhóm bạn nhân xét , bổ sung GV: Chuẩn kiến thức. 4. Củng cố: ( 2 phút ) : - Nguyên nhân dẫn đến các cuộc kháng chiến của nhà trần? - Làm bài tập trong vở bài tập 5. Hướng học bài ở nhà: (1phút). Học bài và chuẩn bị bài tiếp theo( Tìm hiểu về lịch sử địa phương
Đồng bộ tài khoản