Lịch sử lớp 7 bài 20 (tt)

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
230
lượt xem
5
download

Lịch sử lớp 7 bài 20 (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi nghĩa lam Sơn toàn thắng (cuối năm 1426- cuối năm 1427) 1. Trận Tốt Động- Chúc Động (cuối năm 1427 ) * Hoàn cảnh: - 10/ 1426 Vương Thông cùng 5 vạn quân đến Đông Quan = Ta đặt phục binh ở Tốt Động- Chúc Động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lịch sử lớp 7 bài 20 (tt)

  1. TIẾT 39 CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427) (TIẾP THEO) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh nắm được: - Những sự kiện tiêu biểu trong giai đoạn cuối của khởi nghĩa Lam Sơn. Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động và chiến thắng Chi lăng – Xương Giang. - ý nghĩa của sự kiện đó đối với việc kết thúc cuộc thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 2. Kỹ năng: Có kỹ năng sử dụng bản đồ, hộc diễn biến các trận đánh trên bản đồ. 3. Thái độ: Giáo dục lòng yêu nước, biết ơn những người có công với đất, lòng tự hào dân tộc. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Lược đồ trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng - Xương Giang 2. Học sinh: Vở bài tập và sách giáo khoa. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. Ổn định tổ chức lớp: (1phút) Lớp 7A: ……………………………………………………… ………………………….
  2. Lớp 7B: ……………………………………………………… ………………………….. Lớp 7C: ……………………………………………………… ………………………….. 2. Kiểm tra bài cũ:(5 phút): Lấy dẫn chứng để chứng tỏ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã thu hút được đông đâỏ nhân dân tham gia. HS: Trả lời GV: Chuẩn kiến thức và đánh giá cho điểm. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * Hoạt động 1: ( 13phút). III. Khởi nghĩa lam Trận Tốt Động- Chúc Động Sơn toàn thắng (cuối (cuối năm 1427 ) năm 1426- cuối năm GV: Yêu cầu hs đọc bài 1427) GV: Treo lược đồ chỉ vị trí Tốt Động- Chúc Động. 1. Trận Tốt Động- GV: Khi tăng viện binh nhà Chúc Động (cuối Minh nhằm mục đích gì? năm 1427 ) HS: Trả lời * Hoàn cảnh: GV: Giảng về quân Minh - 10/ 1426 Vương nhằm thế chủ động nên tăng Thông cùng 5 vạn viện binh tiến vào quân chủ quân đến Đông Quan
  3. lực của ta ở Cao Bội => Ta đặt phục binh ở GV: Trước tình thế đó quân Tốt Động- Chúc ta phục kích ở đâu? Động. HS: Trả lời GV: (Phục binh ở Tốt Động – Chúc Động) GV: Trận Tốt Động, Chúc * Diễn biến: Động diễn ra như thế nào? - 11/1426 quân Minh HS: Trả lời theo lược đồ. tiến về Cao Bội. GV: Chuẩn kiến thức và sơ - Quân ta từ mọi phía kết. xông vào địch. * Kết quả: Tiêu diệt 5 vạn tên GV: Trận Tốt Động, Chúc địch. Động đã để lại ý nghĩa gì? * Ý nghĩa: HS: Trả lời - Thay đổi tương quan GV: Chuẩn kiến thức lực lượng giữa ta và HS: Đọc hai câu thơ trong địch. Bình Ngô Đại Cáo. - Ta giành thế chủ GV: Sơ kết và chuyển ý động * Hoạt động 2: ( 13phút). 2. Trận Chi Lăng – Trận Chi Lăng – Xương Xương Giang. Giang HS: Đọc nội dung phần 2 GV: Lần Này quân Minh tăng - Chuẩn bị:
  4. thêm 15 van quân để làm gì? + Địch: 15 vạn viện HS: Trả lời binh kéo vào nước ta GV: Tiêu diệt quân chủ lực + Ta: Tập chung lực của ta. lượng tiêu diệt quân GV: Tại sao ta lại tập chung Liễu Thăng trước. tiêu diệt quân Liễu Thăng trước? HS: Trả lời GV: (Sẽ tiêu diệt được lực lượng quân lớn và buộc + Diễn biến: Vương Thông phải đầu - Ngày 8/10/1427 Liễu hàng) Thăng dẫn quân vào GV: Trình bày diễn biến về nước ta và đã bị phục trận Chi Lăng - Xương Giang kích và bị giết ở ải Chi trên lược đồ. lăng. HS: Quan sát và trình bày - Lương Minh lên thay bằng lược đồ dẫn quân xuống GV: Chuẩn kiến thức xương Giang liên tiếp HS: Đọc phần chữ in nghiêng bị phục kích. SGK - Mộc Thạnh vội vã rút quân về nước GV: Trận Chi Lăng Xương Giang đã để lại kết quả gì? + Kết quả: HS: Trả lời - Tiêu giệt được hàng GV: Chuẩn kiến thức vạn tên địch
  5. * Hoạt động 3: ( 10phút). . Nguyên nhân thắng lợi và ý 3. Nguyên nhân thắng nghĩa lịch sử lợi và ý nghĩa lịch sử HS: Đọc bài + Nguyên nhân thắng * Thảo luận nhóm: (4 phút). lợi: Ngẫu nhiên theo 4 tổ. - Có lòng yêu nước, GV: Hãy cho biết nguyên căm thù giặc. nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch - Quy tụ được sức suwrcuar cuộc khởi nghĩa ? mạnh của cả nước HS:- Các nhóm thảo luận - Đường lối chiến ­ Đại diện nhóm trình bày lược chiến thuật đúng ­ Các nhóm nhận xét bổ đắn. xung + ý nghĩa: Đát nước GV: Chuẩn kiến thức sạch bóng quân xâm lược, giàh độc lập tự chủ cho nhân dân, mở ra thời kỳ phát triển mới cho dân tộc Việt Nam. 4. Củng cố: ( 2 phút ) : - Hãy thống kê các sự kiện chính trong nội dung bài học HS; Trả lời GV: Sơ kết bài.
  6. 5. Hướng học bài ở nhà: (1phút). Đọc tiếp phần III và học bài cũ. .
Đồng bộ tài khoản