intTypePromotion=1

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI : THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Chia sẻ: Nguyễn Quang Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
862
lượt xem
180
download

LUẬN VĂN ĐỀ TÀI : THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỀ TÀI :  THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU  Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Ngọc Diệp Thành viên thực hiện : Nhóm 9  Trần Thị Hương Giang  Nguyễn Thị Mai Trang  Hồ Thị Kim Oanh  Trịnh Thị Quỳnh  Nguyễn Quang Tuấn QTDNXD_K51 Page 1 .THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Mục lục Chương 1:Cơ sở lý luận chung về thuế xuất nhập khẩu 1. Khái niệm, phân loại về thuế xuất nhập khẩu 2. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu đối với sự phất triển kinh tế 2.1. Đóng góp phần lớn vào nguồn thu của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN ĐỀ TÀI : THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

 1. BÀI LUẬN ĐỀ TÀI THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
 2. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỀ TÀI :  THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU  Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Ngọc Diệp Thành viên thực hiện : Nhóm 9  Trần Thị Hương Giang  Nguyễn Thị Mai Trang  Hồ Thị Kim Oanh  Trịnh Thị Quỳnh  Nguyễn Quang Tuấn QTDNXD_K51 Page 1
 3. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Mục lục Chương 1:Cơ sở lý luận chung về thuế xuất nhập khẩu 1. Khái niệm, phân loại về thuế xuất nhập khẩu 2. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu đối với sự phất triển kinh tế 2.1. Đóng góp phần lớn vào nguồn thu của ngân sách nhà nước 2.2. Góp phần bảo hộ và khuyến khích sản xuất trong nước 2.3. Góp phần định hướng người tiêu dung 2.4. Là công cụ điều tiết hoạt động thương mại 2.5. Góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của đất nước 3. Nội dung cơ bản của thuế xuất nhập khẩu 3.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp XNK 3.2. Căn cứ tính thuế 3.3. Thuế suất 3.4. Kê khai thuế 3.5. Nộp thuế XNK 3.6. Miễn thuế, giảm thuế 3.7. Hoàn thuế Chương 2:Chính sách thuế nhập khẩu tại Việt Nam 1. Biểu thuế xuất khẩu 2. Biểu thuế nhập khẩu Chương 3: Giải pháp khắc phạc tình trạng chây ì , nợ xấu thuế hàng XNK QTDNXD_K51 Page 2
 4. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 1. Khái niệm thuế xuất nhập khẩu: a, Khái niệm Thuế nói chung vừa là một phạm trù mang tính khách quan vừa là phạm trù mang tính lịch sử. Thuế tồn tại và phát triển gắn liền với sự tồn tại và hoạt động của nhà nước. Khi xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định, giai cấp và tầng lớp xã hội xuất hiện, thì nhà nước cũng hình thành. Để thực hiện các chức năng của mình thì nhà nước cần có một nguồn tài chính. Nguồn tài chính đó có thể là sự huy động của các tổ chức cá nhân trong xã hội. Theo một cách nào đó có thể hiểu nguồn tài chính này là thuế. Nhà nước đặt ra nhiều sắc thuế khác nhau áp dụng đối với từng lĩnh vực từng đối tượng. Qua đó ta có thể hiểu thuế là khoản đóng góp bắt buộc được thể chế bằng luật do các pháp nhân và thể nhân đóp góp cho ngân sách nhà nước. Thuế không có tính hoàn trả trực tiếp, không phải là khoản thù lao của dân chúng trả cho các dịch vụ củ,a nhà nước. Thuế được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau và được chia thành nhiều loại thuế. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu là một khoản thuế không thể thiếu đặc biệt khi hoạt động buôn bán trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia ngày càng trở nên sôi động. Thuế xuất nhập khẩu có thể hiểu là khoản thu bắt buộc điều tiết vào giá của hàng hoá dịch vụ khi trao đổi với nước khác mà người sở hữu nó phải nép cho nhà nước. Cũng có nhiều quan niệm về thuế xuất nhập khẩu nhưng có thể định nghĩa thuế xuất nhập khẩu như sau: “ Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là một loại QTDNXD_K51 Page 3
 5. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU thuế gián thu đánh vào các mặt hàng mậu dịch, phi mậu dịch được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.” Thuế xuất nhập khẩu hay còn g i là thuế quan được các nước tư bản sớm phát triển sử dụng như nh và háp. ự phát triển của thuế xuất nhập khẩu cũng trải qua các quá t nh khác nhau ở những giai đoạn khác nhau và ở những nước khác nhau. Trong nền kinh tế tự do cạnh tranh nhiều quan niệm cho rằng việc sử dụng thuế xuất nhập khẩu làm hạn chế tính tự do cạnh tranh của thị trường, quan niệm này có ở những nước phát triển. Và h bác bỏ việc sử dụng thuế xu ất nhập khẩu. Nhưng bên cạnh đó cũng trong giai đoạn này ở những nước kém phát triển muốn bảo hộ sản xuất trong nước, thuế xuất nhập khẩu là một công cụ hữu hiệu nên h ủng hộ việc sử dụng loại thuế này. Khi chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng đến giai đoạn độc quyền thì thuế xuất nhập khẩu được sử dụng rộng rãi. Thuế nhập khẩu cao làm hạn chế lượng hàng nhập khẩu khiến cho các doanh nghiệp dành độc quyền về thị trường trong nước. Trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ nhất, sự mất cân đối về hoạt độ ng thương mại của các nước tham chiến và không tham chiến làm, sự giảm sút hoạt động trao đổi hàng hoá, cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới 1929 -1930 khiến cho việc sử dụng công cụ thuế quan đơn nhất không còn đủ sức phát huy tác dụng. Các nước còn sử dụng thêm công cụ phi thuế quan như dùng ngoại tệ trong thanh toán, hạn ngạch xuất khẩu để điều chỉnh hoạt động thương mại của mình. Trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai, ở những nước phát triển, kinh tế các nước phát triển nhanh chóng, dẫn tới việc hình thành hệ thống tiền tệ quốc tế. Xu thế này khiến cho các nước linh hoạt hơn trong chính sách của mình, hạn chế hoặc bác bỏ việc sử dụng hàng rào thuế quan, mở rộng quan hệ hình thành nên các QTDNXD_K51 Page 4
 6. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU hiệp hội các tổ chức thế giới. Tuy nhiên ở các nước đang phát triển với mục tiêu bảo đảm cho nguồn thu của ngân sách nhà nước và bảo hộ thị trường trong nước, các nước này vẫn ưa chuộng việc sử dụng thuế xuất nhập khẩu - coi nó là công cụ hữu hiệu để thực hiện mục tiêu của đất nước nh. Trong giai đoạn hiện nay với xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới ở các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển, thuế quan ngày càng hạn chế sử dụng. Nhằm tăng cường tự do hóa thương mại, tự do cạnh tranh, hàng hoá của các nước được tự do trao đổi. b, Phân loại - Xuất khẩu mậu dịch - Xuất khẩu phi mậu dịch 2. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu đối với sự phát triển của kinh tế. Thuế xuất nhập khẩu được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Nó có vai trò to lớn trong việc điều tiết hoạt động thương mại trao đổi hàng hoá và dịch vô. Thuế xuất nhập khẩu tác động trực tiếp vào giá cả của hàng hoá, do vậy mà cũng tác động đến khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường. Thuế nhập khẩu cao làm tăng thêm giá thành của mặt hàng nhập khẩu do vậy sẽ hạn chế lượng hàng nhập khẩu trên thị trường, tăng tính cạnh tranh cho mặt hàng nội địa. Hơn nữa tạo cơ hội phát triển cho các mặt hàng thay thế hàng nhập khẩu ở thị trường nội địa đó. Giữa mặt hàng nhập khẩu có thuế đánh cao và mặt hàng nhập khẩu có thuế đánh thấp hơn cũng tạo ra tính cạnh tranh khác nhau cho với mỗi mặt hàng. Ngược lại thuế xuất khẩu thấp khiến cho lượng hàng xuất khẩu nhiều hơn và với QTDNXD_K51 Page 5
 7. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU mức giá bán ra trên thị trường quốc tế cũng thấp hơn, làm tăng khả năng cạnh trạnh của mặt hàng này trên thị trường thế giới. Có thể thấy qua cuộc khủng hoảng kinh tế của các nước Đông Nam Á: Mét trong những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng này là chính sách thuế xuất nhập khẩu không điều chỉnh kịp thời phù hợp với những thay đổi về lợi thế so sánh trên quốc tế. Trong một thời gian dài các nước này duy trì cơ cấu kinh tế hướng vào xuất khẩu nhưng lại không nhanh chóng thay đổi chính sách của mình cho phù hợp.Như vậy thuế xuất nhập khẩu có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp rất lớn đến hoạt động thương mại nói riêng và sự phát triển kinh tế nói chung. Nhưng có thể tóm tắt các vai trò của thuế xuất nhập khẩu ở : Đóng góp một phần to lớn vào nguồn thu của ngân sách nhà nước. Góp phần bảo hộ và khuyến khích sản xuất trong nước. Góp phần hướng dẫn tiêu dùng. Là công cụ điều tiết hoạt động thương mại. 2.1 Đóng góp phần lớn vào nguồn thu của ngân sách nhà nước. Nguồn thu ngân sách nhà nước bao gồm các nguồn chính: thuế, phí lệ phí. Trong đó thuế đóng góp một tỷ tr ng lớn ảnh hưởng đến quy mô của ngân sách. Trong cơ cấu thuế, thuế xuất nhập khẩu cũng chiếm một phần quan tr ng. ở dĩ thuế xuất nhập khẩu lại đóng góp lớn vào ngân sách như vậy với hệ thống thuế hiện nay còn chưa hoàn thiện, trong khi đó hoạt động thương mại diễn ra ngày một sôi động, nhu cầu xuất nhập khẩu ngày càng tăng, thuế lại là loại thuế gián thu. Người tiêu dùng gián tiếp đóng thuế thông qua giá cả hàng hóa, do đó mà không cảm thấy gánh nặng về thuế. Chính tâm lý này làm cho nguồn thu từ thuế là chủ yếu. QTDNXD_K51 Page 6
 8. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Trong những năm qua tổng thu ngân sách không ngừng tăng qua các năm Ngân sách thực chất là bản dự toán thu chi tài chính của nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định hay chính là hoạt động thu chi tài chính của Nhà nước.Nhanh chóng ta đă biết ngân sách có vai t rất quan tr ng trong việc: duy trì hoạt động của các cơ quan nhà nước, chi cho các công t nh công cộng, các hoạt động phóc lợi xă hội, chi cho các hoạt động đầu tư phát triển. Các hoạt động đẩu tư rủi ro cao khả năng thu lời nhỏ nhưng có lợi cho quốc tế dân sinh. Vai trò của ngân sách giúp cho ổn định phát triển kinh tế của quốc gia. Trong khi đó thuế xuất nhập khẩu đóng góp với tỷ lệ 12,3% vào ngân sách đă khẳng định được vai trò của thuế xuất nhập khẩu đối với ngân sách nhà nước. QTDNXD_K51 Page 7
 9. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Mức độ đóng góp của thuế xuất nhập khẩu vào ngân sách nhà nước Xu hướng ngày càng thấp điều này do nguồn thu ngân sách qua các năm đều tăng nhanh nhưng mức độ đóng góp từ thuế xuất nhập khẩu tăng không tương ứng vơi tốc độ tăng ngân sách. Ngoài ra còn là do hàng rào thuế quan đang ngày càng thu hẹp lại tự do hoá thương mại được tăng cường chuẩn bị cho Việt Nam gia nhập WTO. 2.2 Góp phần bảo hộ và khuyến khích sản xuất trong nước . Ở mỗi quốc gia, ở mỗi giai đoạn phát triển, tuỳ vào chiến lược của từng thời kỳ mà Nhà nước đề ra chính sách thuế phù hợp để có thể khuyến khích xuất khẩu, hoặc nhập khẩu. Thuế xuất nhập khẩu cộng thêm vào giá thành chính vì thế mà làm tăng giá cả của hàng hoá. Đối với những hàng hoá là tài nguyên đất nước, các hàng hoá cần được nhà nước bảo vệ thì nhà nước đánh thuế xuất khẩu cao để bảo vệ và phát triển sản xuất trong nước. Đối với mặt hàng muốn hạn chế lượng nhập khẩu để khích thích sản xuất trong nước th nhà nước đánh thuế nhập khẩu cao để hạn chế lượng hàng nhập khẩu này. Đối với mặt hàng xuất khẩu là nguyên liệu đầu vào cho các ngành khác thì thuế nhập khẩu có thể đánh thấp để giảm giá thành cho các mặt hàng đó. Ví dụ ở nước Nhật, sau chiến tranh thế giới thứ hai nền kinh tế của nước QTDNXD_K51 Page 8
 10. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Nhật suy thoái một cách nghiêm tr ng nhưng ngay sau đó qua các giai đoạn phát triển chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một nước có nền kinh tế hướng vào xuất khẩu. ự thành công đó là nhờ chính sách công nghiệp nổi tiếng. Trong giai đoạn những năm 1950 mục tiêu là bảo hộ sản xuất trong nước phát triển bởi nền kinh tế còn đang bị kiệt quệ, chính phủ có chính sách giảm mạnh biểu thuế nhập khẩu và có các biện pháp hỗ trợ thuế nhập khẩu khác đối với các ngành như: ản xuất thép, khai thác than đóng tàu, điện lực, sợi tổng hợp phân hoá h c. Đến những năm 1960 kinh tế Nhật bắt đầu thâm nhập vào thị trường thế giới, quốc tế mở rộng thuế quan thông thoáng hơn. ố doanh nghiệp hạn chế nhập khẩu giảm từ 466 (năm 1962) xuống 27 (năm 1975). Ta có thể thấy vai trò của chính sách thuế nhập khẩu được phát huy trong hoàn cảnh cụ thể của nước Nhật. Còn ở nước ta nền kinh tế còn yếu kém các doanh nghiệp còn non trẻ do vậy việc bảo hộ sản xuất là rất cần thiết ngay cả khi tù do hoá thương mại tăng lên thì những lĩnh vực cơ bản của nền kinh tế vẫn được bảo hộ. Do vậy mà thường khuyến khích xu ất khẩu hạn chế nhập khẩu cho nên thuế xuất khẩu thường thấp còn thuế nhập khẩu thì cao hơn. Trong xu thế kinh tế thế giới hiện nay tính cạnh tranh ngày càng trở nên khắc nghiệt, nhưng đối với đất nước ta nhiều ngành còn rất non trẻ. Chính vì vậy mà việc bảo hộ sản xuất trong nước thông qua hàng rào thuế quan là cần thiết. Tuy nhiên cũng khẳng định là Việt Nam không lấy chính sách bảo hộ làm chiến lược phát triển, vì việc gia nhập WTO, sự mở cửa phát triển của khối E N, FT , buộc ta phải tháo rỡ hàng rào thuế quan này. Chúng ta cũng hiểu vai trò của hàng hóa nhập khẩu bởi nó là đầu vào của hàng hóa xuất khẩu nhưng cũng không thể không bảo hộ sản xuất trong nước ở từng thời điểm, ở từng vùng và từng ngành nghề nhất định. Bảo hộ tạo cơ sở cho các doanh nghiệp trong nước có thời gian đó h c hỏi kinh nghiệm, khoa h c công nghệ của nước ngoài, cải thiện tình hình sản xuất của mình, nâng cao khả năng cạnh tranh với các mặt hàng khác. Trong giai QTDNXD_K51 Page 9
 11. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU đoạn hiện nay chóng ta vẫn tiến hành bảo hộ nhưng bảo hộ khác hẳn với xu thế hướng nội không bó chặt nền kinh tế và bảo hộ ở những lĩnh vực cần thiết, i nh n đặc biệt cần sự hỗ trợ của nhà nước. Nhưng việc bảo hộ cũng chỉ trong một thời hạn nhất định, nhà nước cần nghiên cứu kỹ đối tượng bảo hộ tránh tình trạng ỷ lại nhà nước. Bên cạnh đó thuế xuất nhập khẩu còn có tác dụng khuyến khích sản xuất trong nước phát triển. Bởi từ chính sách bảo hộ mà tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước, ưu thế cạnh tranh hơn, thị phần trong nước nhiều hơn. Các doanh nghiệp có cơ hội hơn trong việc chiếm lĩnh thị trường có động lực hơn để sản xuất kinh doanh. Tạo cho doanh nghiệp một thời gian chuẩn bị trước khi bước vào cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 2.3 Góp phần định hướng người tiêu dùng. Thuế cao hay thấp sẽ có tác dụng hạn chế hay kích thích tiêu dùng, ví dụ đánh thuế nhập khẩu cao khiến cho giá cả hàng nước ngoài tại Việt nam cao tương đối so với cùng mặt hàng trong nước, người tiêu dùng sẽ sử dụng hàng hoá trong nước nhiều hơn. Ngược lại những mặt hàng được đánh thuế thấp thì lại được tiêu thụ tốt ở thị trường nước ta. Do vậy nhà nước đánh thuế cũng là định hướng cho người tiêu dùng nên sử dụng loại mặt hàng nào và không nên sử dụng loại mặt hàng nào. Mặt hàng khuyến khích phát triển thu ế nhập khẩu đánh thấp thậm chí không đánh. Đối với mặt hàng hạn chế việc sử dụng thì thuế đánh rất cao ví dụ như rượu và thuốc lá. 2.4 Là công cụ điều tiết hoạt động thương mại . Để quản lý hoạt động thương mại chính phủ các nước có thể sử dụng đồng bộ các biện pháp thuế quan và phi thuế quan (nh hạn ngạch, hạn chế phân bổ ngoại tệ ). Nhưng công cụ thuế quan vẫn được đánh giá là quan tr ng nhất bởi một số QTDNXD_K51 Page 10
 12. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU nguyên nhân sau: Một là: Khác với hạn ngạch, đối với thuế quan, thông tin về sự biến động giá cả hàng hóa dịch vụ được truyền đến người đầu tư, người sản xuất, người tiêu dùng một cách nhanh chóng và chính xác. Bởi thuế đánh trực tiếp vào giá cả của hàng hóa và dịch vụ đó. Thông qua việc nắm bắt thông tin này nhanh hay chậm mà người ra quyết định có quyết định nhanh chóng chính xác hay không. Hai là: Bởi trong thuế quan đó đă có sẵn một đặc tính là tính tiên liệu và tính minh bạch nên tính bảo hé được thể hiện rất rơ ràng và minh bạch. Người tiêu dùng và người đầu tư có nhiều cách để nhận ra thuế suất. ong các nhà đầu tư phải dự đoán các biện pháp bảo hộ có thể có trong tương lai đối với mặt hàng của mình . Ba là: Khi sử dụng công cụ thuế quan trong quá t nh hội nhập sẽ cho phép chúng ta hạn chế và tiến tới xóa bỏ bảo hộ được một cách có hiệu quả rơ ràn g và có thể tính toán được cụ thể. Còn nếu dùng hạn ngạch thì việc tính toán là không thể khi tiến hành tự do hóa thương mại. Bốn là: Khi sử dụng công cụ thuế quan, sẽ tạo được một nguồn thu hữu ích cho ngân sách nhà nước, nếu dùng hạn ngạch có thể dẫn đến sự phung phí của các cá nhân tổ chức nhận được hạn ngạch ưu đăi của nhà nước. Việc sử dụng thuế quan tạo môi trường bnh đẳng cho tất cả m i đối tượng tham gia hoạt động thương mại, còn dùng hạn ngạch sẽ thường tạo cơ hội cho các công ty lâu năm có quan hệ thân thuộc với chính phủ. 2.5 Góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của đất nước. Ngoài các vai trò trên thuế xuất nhập khẩu còn đóng góp vào quan hệ đối ngoại của đất nước.Như thuế nhập khẩu có thể đánh cao đối với các mặt hàng của các nước có chính sách phân biệt quốc gia đối với đất nước mình hay cho một số QTDNXD_K51 Page 11
 13. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU nước đã ký hiệp định thương mại thuế quan. Nhà nước phân biệt khu vực thuế cho từng nước đă có hiệp định thương mại với nước mình đối với từng mặt hàng cụ thể. Trên cơ sở đó mà biểu thuế gồm ba loại: thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường. Qua đó ta thấy được vai trò quan tr ng của thuế xuất nhập khẩu tới sự phát triển của nền kinh tế của đất nước. Vấn đề là việc thu thuế có triệt để hay không, sự thất thu thuế càng ảnh hưởng mạnh đến nhiều mặt của nền kinh tế. Do vậy cần xem xét tìm hiểu thất thu thuế nguyên nhân của hiện tượng và các giải pháp c ần thiết để hạn chế tình trạng này. Góp phần thực hiện đúng vai trò mà thuế xuất nhập khẩu mang lại. 3. Nội dung cơ bản của luật thuế xuất khẩu, luật thuế nhập khẩu hiện hành. Luật về thuế xuất nhập khẩu, thuế xuất khẩu được chính thức ban hành vào năm 1987 và được sửa đổi ba lần vào năm 1991, 1993, 1998. Hiệ n nay luật có nội dung cơ bản như sau: 3.1. Đối tượng chịu thuế, nộp thuế 3.1.1 Đối tượng chịu thuế - Hàng hóa XK,NK qua của khẩu biên giới Việt Nam -Hàng hóa XK,NK từ thị trường trong nước tới khu chịu thuế quan và ngược lại 3.1.2 Đối tượng không chịu thuế -Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu -Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại -Hàng hóa từ khu thuế quan XK ra nước ngoài và ngược lại -Hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác -Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của nhà nước khi xuất khẩu QTDNXD_K51 Page 12
 14. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 3.1.3 Đối tượng nộp thuế -Chủ hàng hóa XK, NK -Tổ chức nhận ủy thác XK,NK -Cá nhân có hàng hóa XK,NK khi xuất cảnh, nhập cảnh, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu, biên giới việt nam -Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế 3.2 Phạm vi áp dụng - Đối tượng chịu thuế: Hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới Việt nam, kể cả hàng hóa từ khu chế xuất đưa vào thị trường trong nước và từ thị trường trong nước đưa vào khu chế xuất đều là đối tượng chịu thuế của luật thuế này. - Đối tượng không chịu thuế 1: + Hàng quá cảnh mượn đường qua lănh thổ Việt nam + Hàng kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu + Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và hàng hóa từ khu chế xuất, doanh nghiệp từ khu chế xuất ra nước ngoài hoặc hàng hóa doanh nghiệp chế xuất này sang doanh nghiệp chế xuất khác. + Hàng viện trợ nhân đạo - Đối tượng nép thuế: Tổ chức cá nhân có đối tượng chịu thuế, phải nép thuế cho cơ quan nhà nước. 3.2 Căn cứ tính thuế Căn cứ để tính thuế xuất nhập khẩu dùa vào số lượng hàng hóa, giá tính thuế QTDNXD_K51 Page 13
 15. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU và thuế suất của mặt hàng thực tế xuất nhập khẩu. Công thức tính thuế ố thuế xuất/ nhập khẩu phải nép = ố lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu phải nép x Đơn giá tính thuế x Thuế suất xuất /nhập khẩu. Hoặc = Trị giá tính thuế x Thuế suất xuất/ nhập khẩu - è lượng hàng hóa xuất nhập khẩu: Là số lượng mặt hàng thực thế xuất nhập khẩu - Giá tính thuế 1 * Trường hợp giá tính thuế theo hợp đồng: + Đối với hàng hóa xuất khẩu là giá bán cho khách hàng tại cửa khẩu xuất ( Giá FOB ) không bao gồm chi phí bảo hiểm ( I ) và chi phí vận tải ( F) + Đối với hàng nhập khẩu là giá mua tại cửa nhập khẩu (CIF) bao gồm cả phí bảo hiểm và chi phí vận tải. Nếu nhập khẩu bằng đường bộ là giá mua theo điều kiện biên giới Việt Nam + Áp dụng với khu chế xuất: là giá thực tế mua bán tại cửa khẩu khu chế xuất doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng. + Hàng nhập khẩu có bảo hành theo hợp đồng nhưng lại không tính toán riêng đối với số hàng hóa th giá tính thuế bao gồm cả sản phẩm bảo hành. + Đối với máy móc thiết bị mang ra nước ngoài sửa chữa th giá tính thuế là chi phí sửa chữa ở nước ngoài tính theo hợp đồng. + Đối với máy móc vận tải đi thuê thì giá tính thuế là giá thuê theo hợp đồng. * Đối với mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế là giá theo Bảng giá của Bộ tài chính qui định. Trường hợp giá theo hợp đồng mua bán ngoại thương cao hơn g iá quy định tại Bộ tài chính thì tính theo giá hợp đồng. QTDNXD_K51 Page 14
 16. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU * Tỷ giá tính thuế là tỷ giá mua bán bình quân trên thị trường liên ngân hàng do nhà nước Việt nam ban hành. Thuế xuất nhập khẩu nép bằng tiền Việt Nam, nếu muốn nép bằng ngoại tệ thì phải có chuyển đổi của ngân hàng Việt Nam công bè. 3.3 Thuế suất - Thuế suất nhập khẩu: Gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi đặc biệt. + Thuế suất thông thường: được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước không có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt nam. Thuế suất cao hơn 50% so với thuế suất ưu đăi của từng mặt hàng được quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đăi được tính Thuế suất = Thuế suất – Thuế suất x 50% thông thường ưu đăi + Thuế suất ưu đãi: Hàng hóa nhập khẩu có giấy chứng nhận xuất xứ từ nước hoặc khối nước có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại Việt nam. Nước hoặc khối nước đó phải nằm trong danh sách các nước hoặc khối nước do Bộ Thương mại thông qua đã có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt nam. Các mức thuế suất xác định cho các mặt hàng cụ thể quy định tại các biểu thuế suất ưu đãi gồm: chính. 3.4 Kê khai thuế. 3.4.1 Kê khai thuế. - Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kê khai thuế trên Tờ khai hải quan. QTDNXD_K51 Page 15
 17. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là thời hạn nộp TKHQ. - - Đối với hàng nhập khẩu:nộp tước ngày hàng hóa đến của khẩu,hoặc 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến của khẩu. - Đối với hàng xuất khẩu:nộp chậm nhất là 8h trước khi phương tiện xuất cảnh. - Đối với hành lý của người xuất cảnh thuộc diện chịu thuế XNK:TKHQ được nộp ngay khi phương tiện vản tải đến của khẩu nhập,hoặc trước khi chấm dứt thủ tục nhận hành khách lên phương tiện vận tải xuất cảnh. Hồ sơ kê khai thuế: 1. Tờ khai hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu. 2. Hợp đồng ngoại thương hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng (Contract,P/O..) 3. Hóa đơn thương mại(Invoice) 4. hiếu đóng gói hàng( acking list) 5. Các chứng từ liên quan khác theo quy định của pháp luật đối cớ các loại hàng hóa đặc biệt. 3.4.2 Khai bổ sung hồ sơ khai thuế Được thực hiện trước khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Người nộp thuế tự phát hiện sai sót trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan 3.5 Nộp thuế XNK: 3.5.1 Thời hạn nộp thuế XK - 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. 3.5.2 Thời hạn nộp thuế NK - Đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về hải quan. - Đó là chủ hàng đáp ứng các điều kiện: QTDNXD_K51 Page 16
 18. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU +Có hoạt động XNK trong thời gian 365 ngày. +Không bị xử lý về hành vi buôn lậu,vận chuyển hàng trái phép. +Không bị xử phạt về hành vi trốn thuế,gian lận thuế. +Không còn nợ thuế quá hạn>90 ngày. +Thực hiện nộp thuế theo pp khấu trừ. -Thời hạn nộp thuế HH NK là: 1. NVL để trực tiếp sản xuất hàng XK: + 275 ngày kể từ ngày đăng kysTKHQ. + hải có bản đang ký NVL trực tiếp sản xuất hàng XK. 2.HH tạm nhập,tái xuất hoặc tậm xuất,tái nhập. +15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập,tái xuất hoặc tạm xuất,tái nhập. 3.Hàng hóa NK khác: +30 ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ. - Đối tượng không chấp hành tốt L về hải quan + Nếu được bảo lãnh thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh,nhưng không quá thòi hạn quy định đối với tựng trường hợp cụ thế. +Nếu không được bảo lãnh thì phải nộp thuế tước khi nhận hàng. 3.5.3 Thời hạn nộp thuế XK,NK khác: -Hàng hóa XNK không có hợp đồng mua bán: -Nộp thuế trước khi nhận hàng hoặc xuất hàng. -Hàng hóa XNK đăng ký tờ khai hải quan một lần để XK,NK nhiều lần: -Nộp thuế từng ngày hàng hóa thực tế XK,NK. -Đối với số chênh lệch thuế do cơ quan hải quan ấn định và số tiền thuế do người nộp thuế tự tính,tự khai: -Thời hạn nộp thuế:10 ngày(nếu HH đã thông quan) hoặc thời hạn nộp thuế XNK của lô hàng(nếu HH chưa thông quan). QTDNXD_K51 Page 17
 19. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 3.6 Miễn thuế,giảm thuế XNK: 3.6.1 Miễn thuế XNK -Hàng hóa viện trợ không hoàn lại. -Hàng hóa tạm nhập-tái xuất,hàng hóa tạm xuất-tái nhập để tham dự hội chợ,triển lãm,phục vụ hội ngị..tối đa
 20. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -Cá nhân nhập cảnh vào Việt Nam: ngoài hành lý cá nhân còn được miễn thuế số hàng mang theo có giá trị không quá 1 triệu hoặc tổng số t huế phải nộp dưới 50.000 đồng để làm quà biếu tặng,.. 3.6.3 Xét giảm thuế XNK: -Hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng,mất mát được cơ quan,tổ chức có thẩm quyền chứng nhận. =>được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. 3.7 Hoàn thuế : - Đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu k ho, lưu bãi tại cửa khẩu được phép tái xuất - Đã nộp thuế XK,NK nhưng không XK,NK nữa - Đã nộp thuế XNK nhưng thực tế ít hơn - Có nhầm lẫn trong kê khai - Đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK được hoàn thuế thương ứng với tỷ lệ XK thành phẩm. - Hàng tạm nhập – tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công trình ... khi tái xuất sẽ được hoàn lại thuế NK tương ứng với giá trị sử dụng , nếu thực tế đã hết hạn sử dụng thì không được hoàn lại thuế QTDNXD_K51 Page 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2