intTypePromotion=3

Luận văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ: Buiduong_1 Buiduong_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
93
lượt xem
24
download

Luận văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – tỉnh Bắc Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ tân yên – tỉnh bắc giang', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – tỉnh Bắc Giang

 1. Luận văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – tỉnh Bắc Giang
 2. Lời mở đầu Lao động với tư cách là hoạt động chân tay và trí óc của con người, sử dụng các tư liệu nhằm tác động, biến đổi các đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất nhằm phục vụ cho lợi ích cũng như nhu cầu thiết yếu của con người, nó là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất kinh doanh và là yếu tố mang tính chất quyết định nhất. Đồng thời nó cũng là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của Đất nước. Khi Đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cái mà người lao động luôn đặt lên hàng đầu là tiền lương - đó là khoản thu nhập chính của người lao động, nó được tính vào chi phí trong giá thành sản phẩm. Vì vậy để đạt được độ chính xác trong cơ chế quản lý đòi hỏi kế toán tiền lương phải đạt được tính chính xác và phải phù hợp với chính sách chế độ, giúp cho cán b ộ nhân viên và người lao động ổn định cuộc sống, quan tâm đến công việc, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đ ể bù đắp lại sức lao động mà họ bỏ ra, khuyến khích, động viên họ hăng say làm việc thì họ sẽ nhận đ ược khoản thù lao tương xứng với sức lao động đó. Với tinh thần trên thì trong những năm gần đây, nước ta đang cố gắng ho àn thiện cơ cấu quản lý cũng như những chế độ tính, trả lương mới trong các đơn vị SXKD sao cho phù hợp với xu thế mới với Bộ tài chính, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các thể chế, chế độ đó sao cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Hơn nữa cũng tạo sự công bằng trong việc chi trả lương và các khoản trích theo lương cho người lao động và động viên tinh thần làm việc của các cán bộ CNV trong đơn vị, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, đưa Đ ất nước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá được khẳng định từng bước rõ rệt hơn.
 3. G ắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm BHXH, BHYT, KPCĐ. Đây là quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên tham gia, được hình thành từ nguồn đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động. Có thể nói tiền lương và các khoản trích theo lương là một vấn đề rất thiết thực đối với người lao động. Hơn nữa, nó cũng là vấn đề mà được nhiều quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị SXKD. Trong thời gian qua được về thực tập tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang, được sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Phạm Thị Thu Thủy và ban lãnh đ ạo của đ ơn vị, cùng các bác, các cô trong phòng K ế toán. Xuất phát từ ý nghĩa và lý luận thực tiễn của chuyên đề nên em đã chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – tỉnh Bắc Giang” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đ ề gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị SXKD. Chương II: Thực tế công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – tỉnh Bắc Giang. Chương III: Phương hướng nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác Kế toán tiên lương và các khoản trích theo lương tại ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – tỉnh Bắc Giang.
 4. Chương I Lý luận chung về công tác Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong đơn vị SảN XUấT KINH DOANH. I. Lao động, tiền lương và vai trò của tiền lương trong ho ạt động của đơn V ị sản xuất kinh doanh 1. Lao động, tiền lương trong hoạt động của đơn vị sản xuất kinh doanh Lao động là một trong những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của đơn vị. Để đảm bảo tiến hành liên tục quá trình làm việc cũng như nhu cầu cuộc sống của người lao động trước hết cần đảm bảo sức lao động. Nghĩa là sức lao động mà con người bỏ ra phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động. Sự kết nối của quá trình đó chính là lương. Vì tiền lương là biểu hiện bằng tiền của một bộ phận sản xuất xã hội mà người lao động được sử dụng để bù đắp hao phí lao động cua mình trong quá trình sản xuất kinh doanh ( quá trình tái sản xuất sức lao động ) . Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra họ còn được hưởng trợ cấp BHXH trong thời gian nghỉ việc vì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, … 2. Vai trò của tiền lương Tiền lương là mộ phạm trù kinh tế gắn bó với lao động, tiền tệ và nền sản xuất hàng hoá. Trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá thành của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. Tiền lương là một đòn bẩy kinh tế quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng xuất lao động và có tác dụng khuyến khích nười lao động phấn khởi, tích cực lao động, nâng cao hiệu quả công tác. Mặt khác, tiền lương chính là một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động trong đơn vị.
 5. Quỹ tiền lương là tổng số tiền lương mà đơn vị phải trả cho toàn bộ lao động mà đơn vị đang sử dụng. + Về mặt hạch toán quỹ tiền lương của đơn vị bao gồm các phần sau: - Lương chính: Là tiền lương phải trả cho người lao động theo ngành nghề đã được đào tạo và công việc chính đang thực hiện. Lương chính được thể hiện theo thang, bậc lương của Nhà nước. - Lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động theo các công việc điều động khác ngo ài nhiệm vụ chính. - Các khoản phụ cáp lương: Bao gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nghề nghiệp, phụ cấp khu vực, hoặc thâm niên công tác, … II. Các hình thức trả lương và ý nghĩa của chúng: - Việc tính và trả lương cho cán bộ CNV trong đơn vị có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, tuỳ theo đặc điểm hoạt động của đơn vị, tính chất công việc và trình độ quản lý của đơn vị với mục đích là nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động với nhiều hình thức tính lương. Như vậy thì việc đơn vị lựa chọ n hình thức nào cho phù hợp điều đó sẽ là đòn bẩy kinh tế, khuyến khích người lao động hăng hái làm việc hơn, hơn nữa họ sẽ chấp hành tốt những nội quy, quy chế trong lao động, đảm bảo ngày công, giờ làm và năng suất lao động. Trên thực tế hiện nay, thường áp dụng các chế độ tiền lương theo thời gian, tiền lương theo sản phẩm và tiền lương khoán. 1. Hình thức tiền lương theo thời gian Hình thức trả lương theo thời gian là hình thức trả lương áp dụng cho những lao động làm công tác văn phòng như: hành chính quản trị, tổ chức lao động, thống kê, Tài vụ – Kế toán. H ình thức trả lương này căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo ngành nghề, trình đ ộ thành thạo nghiệp vụ, trình độ chuyên môn của người lao động.
 6. Tính lương theo thời gian không phải ai cũng giống ai, có thể dựa vào tính chất công việc, lao động khác nhau mà mỗi ngành cụ thể đều có ngạch lương khác nhau. Trong mỗi ngạch lương đó lại tuỳ theo chức vụ hay trình độ thành thao nghiệp vụ kế toán m à hình thành lên nhiều bậc lương. V ì vậy, trong mỗi bậc lương đều có một mức lương nhất định. a. Tiền lương tháng Là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động. Hình thức trả lương tháng thường được áp dụng để trả cho cán bộ công nhân viên chức làm công tác hành chính, quản lý hay các nhân viên thuộc ngành ho ạt động không mang tính chất sản xuất kinh doanh, Mức lương tháng có thể được tính như sau: Lương tháng = H ệ số cấp bậc x Mức lương tối thiểu x Phụ cấp lương (nếu có) b. Tiền lương tuần Là tiền lương trả cho một tuần làm việc, đươc xác định trên cơ sở sau: Mức lương tháng x 12 tháng Mức lương tuần = 52 tuần c. Tiền lương giờ Là tiền lương trả cho một giờ làm việc của người lao động và được xác định như sau: Lương ngày Mức lương giờ = Số giờ làm việc
 7. * Kết luận: - Tiền lương theo thời gian các đơn vị thường áp dụng cho những công việc chưa xây dựng đ ược định mức lao động hay chưa có đơn giá tiền lương. Mặt khác, hình thức tính lương này đơn giản, dễ làm bời vì chỉ cần căn cứ vào thời gian thực tế làm việc của người lao động là ta có thể tính được lương. Vì bản chất của hình thức này như vậy nên nó có nhiều hạn chế. Những hạn chế nổi bật như là: Không kích thích được lao động hăng hái làm việc. Vì vậy chất lượng công việc cũng không đảm bảo, người lao động sẽ không chú ý đến công việc mình làm nên sẽ ảnh hưởng đến năng suất lao động trong đơn vị. Để khắc phục được phần nào những hạn chế đó thì hiện nay một số đ ơn vị trả lương theo thời gian kết hợp với chế độ tiền thưởng và tiền lương theo thời gian giản đ ơn để khuyến khích người lao động hăng hái làm việc. + Tiền lương theo thời gian giản đơn: Là tiền lương trả cho người lao động, căn cứ vào thời gian và đơn giá để tính lương phải trả cho ngừi lao động. + Tiền lương theo thời gian có thưởng: Căn cứ vào chất lượng công việc của công nhân đã hoàn thành, đ ơn vị trả thêm một khoản tiền thưởng ngoài lương ngày và lương tháng. Thưởng do người lao động nâng cao đ ược tay nghề cũng như chất lượng công việc. Trả lương như vậy để động viên các công nhân viên chức cải tiến công tác làm việc hay nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo toàn máy móc thiết bị, tiết kiệm vật tư nhằm nâng cao năng suất cho đơn vị. 2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm: - Theo hình thức này thì thù lao cho người lao động được tính theo số lượng và chất lượng sản phẩm m à họ làm ra. Hình thức này phù hợp với nguyên tắc phân phối lao động, nó là động lực cho người lao động nâng cao năng suất, góp phần tạo một thị trường hàng hoá, sản phẩm đao phương hoá,
 8. tạo cho x ã hội sự phân phối sản phẩm hợp lý hơn, tuy nhiên trả lương theo sản phẩm có thể được tiến hành theo nhiều hình thức khác nhau như: + Trả lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế + Trả lương theo sản phẩm có thưởng + Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến + Trả lương theo sản phẩm gián tiếp a. Hình thức trả lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế - Hình thức trả lương này được áp dụng phổ biến, trả lương theo hình thức này không kể là người công nhân hoàn hành vượt mức bao nhiêu mà cứ lấy số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành đúng quy định nhân với đơn giá cố định. Việc trả lương theo hình thức này không bị chịu sự hạn chế b ên ngoài nào cả và có thể được khái quát qua công thức sau: Tiền lương phải Số lượng sản phẩm Đơn giá tiền lương trả công nhân viên đã hoàn thành một sản phẩm = x b. Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng Theo hình thức này ngoài phần lương chính tính theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế, đơn vị còn căn cứ vào chất lượng hoàn thành và số vượt định mức để trả thêm cho công nhân viên một số tiền thưởng. + Hình thức trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: Theo hình thức này ngoài phần lương tính theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế còn căn cứ vào mức độ hoàn thành định mức sản lượng hay khối lượng công tác mà tính thêm một số tiền thưởng theo tỷ lệ luỹ tiến toàn bộ hay từng phần. Nếu như tỷ lệ hoàn thành định mức càng cao thì đơn giá luỹ tiến càng lớn. + Hình thức trả lương theo sản phẩm gián tiếp:
 9. Hình thức này được áp dụng để trả cho những lao động gián tiếp ở các bộ phận sản xuất như: - Những lao động làm nhiệm vụ tiếp liệu vận chuyển thành phẩm, bảo dưỡng máy móc thiết bị. Mặc dù lao động của họ không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm nhưng lại gián tiếp ảnh hưởng đến năng suất lao động của lao động trực tiếp. Vì vậy có thể căn cứ vào kết quả của lao động trực tiếp để tính lương cho lao động gián tiếp. III- nhiệm vụ kế toán và nội dung tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích treo lương: 1. Nhiệm vụ của Kế toán: Nhiệm vụ của Kế toán bao gồm ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, đầy đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng, thời gian và kết quả lao động. Ngoài ra kế toán có nhiệm vụ tính toán các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động và tình hình thanh toán các khoản trợ cấp. Thêm vào đó kế toán phải kiểm tra việc sử dụng lao động, việc chấp hành chính sách, chế độ về lao động tiền lương, trợ cấp BHXH và việc sử dụng quỹ tiền lương, quỹ BHXH. Tính toán và phân bố các khoản chi phí tiền lương, BHXH và chi phí sản xuất kinh doanh theo từng đối tượng, hướng dẫn và kiểm tra các bộ phận trong đơn vị, thực hiện đúng chế độ Nhà nước ban hành cũng là nhiệm vụ của K ế toán. Ngoài ra kế toán còn có nhiệm vụ lập báo cáo lao động, tiền lương, BHXH, phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH và đồng thời đề xuất biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động, ngăn ngừa những vi phạm về lao động. 2, Nội dung tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: a. Tính lương, thưởng cho người lao động:
 10. - Quỹ tiền lương của đơn vị là toàn bộ tiền lương mà đơn vị trả tất cả cho người lao động thuộc đơn vị quản lý, việc tính lương, thưởng, các khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động có thể giao cho bộ phận kế toán đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng. Bảng thanh toán lương là một chứng từ làm căn cứ để tính lương, tính phụ cấp, trợ cấp cho người lao động làm việc trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Bảng thanh toán lương có thể được lập cho từng bộ phận như phòng ban, tổ nhóm, phân x ưởng, … Muốn lập được bảng thanh toán lương thì ta phải có bảng chấm công. Bảng thanh toán lương là chứng từ xác nhận tiền lương cho người lao động. Tài khoản kế toán sử dụng: Tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên trong đơn vị sản xuất kinh doanh là tài khoản 334 ++ Tài kho ản 334: Phải trả công nhân viên có hai tài khoản cấp 2 + Tài kho ản 334.1: Phải trả công nhân viên Phản ánh tình hình thanh toán tiền lương, phụ cấp,… cho công chức viên trong đơn vị. + Tài kho ản 334.8: Phải trả các đối tượng khác. Phản ánh tình hình thanh toán với các đối tượng khác với các khoản như: Học bổng, sinh hoạt phí phải trả cho viên chức, học sinh, sinh viên và tiền trợ cấp thì thanh toán cho các đối tượng đ ược hưởng chính sách, chế độ. b. Cá c khoản trích theo lương Gồm: Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. b.1. Quỹ Bảo hiểm xã hội - BHXH là khoản chi phí trợ cấp cho cán bộ công nhân viên trong trường hợp tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động, nhằm giảm bớt khó khăn trong đời sống của người lao động trong các trường hợp tai nạn rủi ro,
 11. ốm đau, thai sản, … số tiền BHXH do cơ quan BHXH quản lý. Nó được tính theo một tỷ lệ nhất định trên tổng số lương và các khoản phụ cấp của công nhân viên thực tế phát sinh trong kỳ. Hiện nay tỷ lệ này là 20%, trong đó 15% do đơn vị sử dụng lao động nộp và được tính vào chi phí kinh doanh, 5% còn lại do người lao động nộp và được trừ vào lương trong tháng. - Chứng từ kế toán là phiếu nghỉ hưởng BHXH. Khi người lao động nghỉ hưởng BHXH thì kế toán phải lập phiếu nghỉ hưởng BHXH cho người lao động đó, sau đó lập bảng thanh toán BHXH cho người lao động. b.2. Quỹ Bảo hiểm y tế BHYT được dùng để thanh toán các khoản về khám chữa bệnh. Hiện nay tỷ lệ trích là 3%, trong đó 2% đơn vị sử dụng lao động nộp và được tính vào chi phí kinh doanh, 1% được trừ vào thu nhập hàng tháng của người lao động. BHYT được trả cho người lao động thông qua mạng lưới y tế. b.3. Kinh phí công đoàn Kinh phí công đoàn là khoản chi phí chi cho hoạt động công đoàn cấp trên và công đoàn cấp dưới nhằm phục vụ đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên chức như: Thăm hỏi, tham quan, nghỉ mát, … . Nó được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo một tỷ lệ nhất định. Hiện nay là 2%, một phần phải nộp cho cơ quan công đoàn cấp trên, một phần để lại đơn vị dùng cho các hoạt động công đoàn. Tóm lại, các quỹ bảo hiểm được hình thành từ hai nguồn: - Chủ đơn vị sử dụng lao động. ười lao động phải trích 19% ( tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh ), trong đó: 15% là BHXH 2% là BHYT 2 là KPCĐ
 12. Người lao động: Cá nhân người lao động phải đóng góp cho quỹ này là 6%, trong đó: 5% là BHXH 1% là BHYT Như vậy, đối với các khoản trích theo lương, trong chế độ hiện hành cả người sử dụng lao động và người lao động phải đóng góp là 25%. + Tài kho ản sử dụng: Thài khoản 332- Các kho ản phải nộp theo lương + Tài khoản kế toán sử dụng tài khoản BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định hiện hành. Việc trích nộp và thanh toán các khoản BHXH, BHYT của đ ơn vị phải tuân theo quy định của Nhà nước. + Tài kho ản 332- Các khoản phải nộp theo lương có hai tài khoản cấp 2 Tài khoản 332.1: Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tình hình trích, nộp và thanh toán chi trả BHXH ở đơn vị. Đơn vị phải mở sổ chi tiét để theo dõi nội dung trích, nộp và nhận BHXH. Tài khoản 332.2: Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích, nộp BHYT tại đơn vị. c. Phương pháp kế toán H ạch toán tiền lương: 1)- Tính ra tiền lương phải trả công chức, viên chức, công nhân viên và các khoản phải trả cho học sinh, sinh viên vào chi của đơn vị. N ợ TK 661: Chi hoạt động N ợ TK 662: Chi dự án N ợ TK 631: Chi hoạt động sản xuất kinh doanh Có TK 334: Phải trả viên chức
 13. 2)- Tính, trích tiền lương của cán bộ công nhân viên chức vào quỹ BHXH, BHYT. K ế toán ghi: N ợ TK 334: Phải trả viên chức Có TK 332: Các khoản phải nộp theo lương 3)- Khi thanh toán tiền lương cho công chức, viên chức, kế toán ghi: N ợ TK 334: Phải trả viên chức Có TK 111: Tiền mặt Có TK 112: TGNH, Kho bạc 4) Trích quỹ cơ quan để thưởng cho CNV: - Khi trích quỹ cơ quan để thưởng, kế toán ghi: N ợ TK 431: Quỹ cơ quan Có TK 334: Phải trả viên chức - Khi chi tiền lương cho cán bộ, kế toán ghi: N ợ TK 334: Phải trả viên chức Có TK 111: Tiền mặt Có TK 112: TGNH, Kho bạc 5) Số BHXH mà cán bộ công chức được hưởng theo quy định: N ợ TK 332: Các khoản trích theo lương Có TK 334: Phải trả viên chức 6). Những khoản tạm ứng và bồi thường trừ vào lương, kế toán ghi: N ợ TK 334: Phải trả viên chức Có TK312: Tạm ứng Có TK 311: Các khoản phải thu 7). Trợ cấp cho những đối tượng chính sách: - Khi trả tìên trợ cấp, kế toán ghi: N ợ TK 334: Phải trả viên chức
 14. Có TK 111: Tiền mặt Có TK 112: TGNH, Kho bạc - Cuối kỳ quyết toán khoản chi hoạt động của đơn vị: N ợ TK 661: Chi hoạt động Có TK 334: Phải trả viên chức Sơ đồ hạch toán các khoản phải trả viên chức: Nợ TK 334 Có TK 111 Thanh toán lương, BHXH cho CNV TK 661 TK 112 Thanh toán lương, BHXH cho CNVC Tiền lương phải trả cho CBCNVC TK 662 TK 332 Tạm ứng Tiền lương phải trả cho CBCNV TK 311 Các kho ản phải thu TK 332 Số phải nộp theo lương Số tiền BHXH phải trả cán bộ CNV
 15. * Hạch toán các khoản phải nộp theo lương: 1) Hàng tháng đơn vị trích BHXH, BHYT tính vào chi phí hoạt động, kế toán ghi: N ợ TK 661: Chi hoạt động N ợ TK 662: Chi dự án Có TK 332: Các khoản phải nộp theo lương 2) Khi tính số BHXH, BHYT của công nhân viên chức phải nộp theo chế độ trừ vào lương, kế toán ghi: N ợ TK 334: Phải trả viên chức Có TK 332: Các khoản phải nộp theo lương 3) Đơn vị chuyển nộp BHXH, hoặc chuyển mua thẻ BHYT, kế toán ghi: N ợ TK 332: Các khoản phải nộp theo lương Có TK 111: Tiền mặt Có TK 112: TGNH, Kho bạc Có TK 461: Nguồn kinh phí hoạt động Khi rút hạn mức kinh phí thì đồng thời ghi có TK 008: HMKP ( tài khoản ngoại bảng cân đối kế toán). 4) Khi nhận đ ược tiền do đơn vị BHXH cấp cho đơn vị để trả cho các đối tượng hưởng BHXH, kế toán ghi; N ợ TK 111: Tiền mặt N ợ TK 112: TGNH, Kho bạc Có TK 332: Các khoản trích theo lương 5) Khi nhận được giấy phạt nộp chậm số tiền BHXH phải nộ, kế toán ghi: N ợ TK 311: Các kho ản phải thu N ợ TK 661: Chi hoạt động ( nếu được phép chi ) Có TK 332: Các khoản phải nộp theo lương
 16. 6) Khi tính BHXH phải trả cho cán bộ công nhân viên được hưởng theo chế độ, kế toán ghi: N ợ TK 332: Các khoản phải nộp theo lương Có TK 334: Phải trả viên chức 7) Khi trả BHXH cho viên chức tại đơn vị, kế toán ghi: N ợ TK 334: Phải trả viên chức Có TK 111: Tiền mặt Có TK 112: TGNH, Kho bạc Sơ đồ hạch toán các khoản phải nộp theo lương: Nợ TK 332 Có TK TK 461 661 Chuyển nộp BHXH hoặc BHYT Trích BHXH, BHYT Tiền nộp phạt TK 111 TK 662 Nộp BHXH, BHYT Trích BHXH, BHYT TK TK 112 331 Nộp BHXH, BHYT Tiền phạt nộp chậm BHXH Số tiền BHXH phải trả cán bộ CNV IV- Tổ chức công tác kế toán theo các hình thức sổ: 1. Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái Trình tự kế toán theo hình thức nhật ký - sổ cái được tóm tắt theo sơ đồ sau: Chứng từ Bảng tổng hợp Sổ, thẻ kế Sổ quỹ Chứng từ gốc toán chi tiết
 17. 2) Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp Sổ, thẻ kế Chứng từ gốc toán chi tiết Chứng từ ghi Bảng tổng hợp Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ sổ chi tiết Sổ cái tài khoản Báo cáo tài chính Bảng cân đối tài khoản kkhoảnkhoản 3. Hình thức kế toán nhật ký chung Chứng từ kế toán Sổ, thẻ kế Sổ nhật ký chung toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết
 18. Ghi chú: Ghi hàng ngày. Ghi hàng tháng. Đối chiếu, kiểm tra. Chương II : Phân tích các hình thức tiền lương tại công ty cổ phần dịch vụ tân yên – bắc giang I. Quá trình hoạt động và đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp 1. Quá trình hình thành công ty Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – Bắc Giang tiền thân là công ty thương mại Tân Yên – Bắc Giang được thành lập từ năm 1989. Sau 13 năm hoạt động, năm 2002 công ty thương mại Tân Yên – Bắc Giang đã cổ phần hóa và đổi tên thành công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – Bắc Giang với cổ đông chính là công ty thương mại Tân Yên – Bắc Giang. 2. Chức năng nhiệm vụ của công ty a/ Chức năng Chức năng của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tân Yên – Bắc Giang là làm các dự án về môi trường, kinh doanh vật liệu xây dựng và một số mặt hàng khác. V ới tổng số vốn ban đầu là : 8 300 000 000đ.
 19. Trong đó: Vốn cố định là : 5 000 000 000đ. Vốn lưu động là : 3 300 000 000đ. Ngành nghề Sản xuất kinh doanh chính : - Làm các dự án về môi trường. - Kinh doanh các mặt hàng phục vụ xây dựng và một số mặt hàng khác.
 20. b/ Nhiệm vụ: Mặc dù mới thành lập song công ty đã hòa mình vào xu thế đổi mới của nền kinh tế thị trường. Công ty đã tìm hiểu và khai thác thị trường, từ đó rút ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với m ình nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất. Quản lý, sử dụng vốn có hiệu qủa, bảo toàn và phát triển vốn dưới nhiều hình thức khác nhau để trang trải về tài chính và có lãi. Sản xuất kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, thực hiện nộp thuế đúng, đ ủ và nộp hết phát sinh. Đ ể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, công ty đ ã xây dựng cơ sở hạ tầng , nâng cao nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. 3. Đối tượng và địa bàn kinh doanh: Từ khi đ ược thành lập đến nay công ty cổ phần thgương mại dịch vụ Tân Yên – Bắc Giang có trụ sở sản xuất kinh doanh đặt tại : Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang. Đối tượng sản xuất kinh doanh chính là: Làm các dự án về môi trường, kinh doanh vật liệu xây dựng và một số mặt hàng khác. Đ ịa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh là khu vực tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận. 4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: Là một doanh nghiệp hoạt động trong môi trường sản x uất kinh doanh nên công ty rất chú trọng đến việc phát triển thị trường cũng như uy tín của mình với đối tác. Do công ty tự hạch toán lỗ lãi và được quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh nên mọi việc đ ược giải quyết rất nhanh gọn và hiệu qủa. Công ty đã khai thác tối đa khả năng của mình trong công việc sản xuất kinh doanh và đã ký được một số hợp đồng lớn đem lại lợi nhuận đáng kể cho công ty. Mặt khác, công ty đã quản lý chặt chẽ đầu vào, tính toán dầu ra hợp lý đảm bảo bù đ ắp đ ược chi phí bỏ ra và có lãi. Ngoài ra công ty đã từng b ước

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản