intTypePromotion=3

LUẬN VĂN:SINH CA KIỂM THỬ THAM SỐ HÓA CHO CHƯƠNG TRÌNH JAVA

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
80
lượt xem
22
download

LUẬN VĂN:SINH CA KIỂM THỬ THAM SỐ HÓA CHO CHƯƠNG TRÌNH JAVA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm thử đơn vị tham số hóa còn đang là một khái niệm mới mẻ đối với nhiều nhà phát triển phần mềm. Kiểm thử đơn vị tham số hóa đang dần đóng một vài trò hết sức quan trọng trong phát triển phần mềm. Khóa luận này ra đời chính là để nghiên cứu về phương pháp kiểm thử mới này và ứng dụng nó cho mục đích kiểm thử các chương trình Java.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN:SINH CA KIỂM THỬ THAM SỐ HÓA CHO CHƯƠNG TRÌNH JAVA

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Trần Bình Dương SINH CA KIỂM THỬ THAM SỐ HÓA CHO CHƯƠNG TRÌNH JAVA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin HÀ NỘI - 2009
 2. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Trần Bình Dương SINH CA KIỂM THỬ THAM SỐ HÓA CHO CHƯƠNG TRÌNH JAVA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công Nghệ Thông Tin Cán bộ hướng dẫn: TS. Trương Anh Hoàng
 3. LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Trương Anh Hoàng, người thầy đáng kính đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận này. Em cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo trường Đại học C ông Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà nội, đặc biệt là các thầy cô trong khoa công nghệ thông tin đã tận tình dạy dỗ và tạo mọi điều kiện học tập thuận lợi cho e m trong suốt bốn năm học qua. Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới gia đình đình em. Nếu không có tình yêu, sự ủng hộ và động viên từ gia đình thì em sẽ không thể hoàn thành khoá luận và có được những kết quả như ngày hôm nay. Hà nội, 05/2009 Sinh viên Trần Bình Dương i
 4. TÓM TẮT NỘI DUNG Kiểm thử đơn vị tham số hóa còn đang là một khái niệm mới mẻ đối với nhiều nhà phát triển phần mềm. Kiểm thử đơn vị tham số hóa đang dần đóng một vài trò hết sức quan trọng trong phát triển phần mềm. Khóa luận này ra đời chính là để nghiên cứu về phương pháp kiểm thử mới này và ứng dụng nó cho mục đích kiểm thử các chương trình Java. Nội dung khóa luận tập trung vào việc áp dụng khả năng của một nền kiểm chứng Java bytecode mã nguồn mở rất hiệu quả và phổ biến hiện nay là Java PathFinder để xây dựng một hệ thống hỗ trợ kiểm thử đơn vị tham số hóa cho mục đích kiểm thử các chương trình Java. Kết quả của khóa luận là đã xây dựng được một hệ thống để thực thi các ca kiểm thử đơn vị tham số hóa viết cho các chương trình Java đơn giản. Bên cạnh đó, khóa luận cũng đã trình bày một cách sâu sắc về kiểm thử đơn vị tham số hóa và những kỹ thuật phức tạp đằng sau phương pháp ki ểm thử mới này cũng như một số nghiên cứu liên quan. Qua đó khóa luận kết thúc bằng việc phác thảo một số hướng có thể phát triển tiếp để hệ thống này xử lý được các kiểu dữ liệu phức tạp hơn. ii
 5. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................................... i TÓM TẮT NỘI DUNG .....................................................................................................ii MỤC LỤC..........................................................................................................................iii CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ............................................................................................. v DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................... vi Chương 1: Kiểm thử đơn vị tham số hóa ...................................................................... 3 1.1. Kiểm thử phần mềm ................................................................................................. 3 1.2. Kiểm thử đơn vị ........................................................................................................ 4 1.3. Kiểm thử đơn vị tham số hóa ................................................................................... 6 1.3.1. Khái ni ệm ........................................................................................................... 6 1.3.2. Mối quan hệ giữa UT và PUT .......................................................................... 7 1.3.3. Kiểm thử đơn vị tham số hóa với Pex .............................................................. 8 1.3.4. Các mẫu kiểm thử tham số hóa ........................................................................ 9 1.3.5. Lựa chọn đầu vào kiểm thử với Pex ............................................................... 10 Chương 2: Sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho PUT .................................................. 12 2.1. Thực thi tượng trưng .............................................................................................. 13 2.1.1. Những khái niệm cơ bản ................................................................................. 13 2.1.2. Thực thi tượng trưng tĩnh................................................................................ 14 2.1.3. Thực thi tượng trưng động .............................................................................. 17 2.2. Xây dựng ràng buộc ............................................................................................... 23 2.2.1. Lưu trữ giá trị tượng trưng .............................................................................. 24 2.2.2. SE với các kiểu dữ liệu nguyên thủy.............................................................. 25 2.2.3. SE với đối t ượng .............................................................................................. 28 2.2.4. SE với các lời gọi phương thức ...................................................................... 30 2.3. Sinh dữ liệu kiểm thử cho PUT ............................................................................. 31 Chương 3: Sinh ca kiểm thử tham số hóa với JPF ..................................................... 36 3.1. Kiến trúc của JPF ................................................................................................... 36 3.2. Symbolic JPF .......................................................................................................... 40 3.2.1. Bộ tạo chỉ thị .................................................................................................... 40 3.2.2. Các thuộc tính .................................................................................................. 41 3.2.3. Xử lý các điều kiện rẽ nhánh .......................................................................... 42 3.2.4. Ví dụ ................................................................................................................. 43 3.2.5. Kết hợp thực thi cụ thể và thực thi tượng trưng ............................................ 47 iii
 6. 3.3. Sinh PUT với Symbolic JPF .................................................................................. 48 3.4. Mở rộng Symbolic JPF .......................................................................................... 53 3.4.1. Các phương pháp cũ ........................................................................................ 53 3.4.2. Hướng mở rộng ............................................................................................... 54 KẾT LUẬN....................................................................................................................... 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................ 1 iv
 7. CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CFG Control Flow Graph DSE Dynamic Symbolic Execution JPF Java PathFinder PC Path Condition PUT Parameterized Unit Test SE Symbolic Execution SET Symbolic Execution Tree TIS Test Input Selector UT Unit Test v
 8. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Mối quan hệ giữa UT và PUT ............................................................................... 8 Hình 2 : Cây thực thi tượng trưng .................................................................................... 16 Hình 3: Cây thực thi tượng trưng được quản lý riêng ..................................................... 22 Hình 4 : Hệ thống kiểm thử tổng quát .............................................................................. 24 Hình 5: Gán giá trị tượng trưng cho tham số đầu vào ..................................................... 26 Hình 6: Thực thi tượng trưng với câu lệnh gán ............................................................... 27 Hình 7: Thực thi tượng trưng với câu lệnh rẽ nhánh....................................................... 28 Hình 8: Khởi tạo đối t ượng làm đầu vào cho chương trình ............................................ 29 Hình 9. Sinh ra các ràng buộc liên quan t ới đối tượng ................................................... 30 Hình 10: Thuật toán sinh dữ liễu kiểm thử ...................................................................... 32 Hình 11: Các cây thực thi cục bộ tương ứng với hàm abs và TestAbs .......................... 34 Hình 12: Kiến trúc JPF ...................................................................................................... 37 Hình 13: Bộ sinh lựa chọn trong JPF ............................................................................... 39 Hình 14. Bộ tạo chỉ thị trong JPF ..................................................................................... 40 Hình 15. Trạng thái chương trình thực thi trong Symbolic JPF ..................................... 41 Hình 16: Bùng nổ việc thực thi tượng trưng trong Symbolic JPF.................................. 48 Hình 17: Kiến trúc hệ thống cài đặt ................................................................................. 49 Hình 18. Một ví dụ với hệ thống cài đặt .......................................................................... 52 vi
 9. MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế hiện nay, ngành công nghiệp phần mềm giữ vai trò hết sức quan trọng. Với một số nước có nền công nghệ thông tin phát triển thì ngành công nghi ệp phần mềm có khả năng chi phối cả nền kinh tế. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng cho các phần mềm là một thách thức không nhỏ trong ngành công nghiệp phần mềm. Việc phát hiện và khắc phục các lỗi cho các phần mềm là một công việc đòi hỏi nhi ều nỗ lực và chi phí trong phát tri ển phần mềm. Với những lĩnh vực ứng dụng ngày càng mở rộng của phần mềm hiện nay thì chất lượng phần mềm càng được quan tâm hàng đầu. Trong kỹ nghệ phần mềm thì kiểm thử chính là phương pháp dùng để phát hiện các lỗi của phần mềm. Trong đó kiểm thử đơn vị là giai đoạn đầu tiên trong quy trình kiểm thử. Kiểm thử đơn vị là một công việc bắt buộc trong phát triển phần mềm. Theo nghiên cứu của Micorosoft thì có tới 79% các nhà phát triển phần mềm phải viết các ca kiểm thử đơn vị để thực hiện việc kiểm thử phần mềm mức đơn vị. Rõ ràng kiểm thử đơn vị là một công việc nặng nhọc làm mất nhiều thời gian và chi phí trong phát triển phần mềm. Do đó có một phương pháp kiểm thử đơn vị mới đã ra đời giúp cải thiện phương pháp kiểm thử đơn vị truyền thống đó là kiểm thử đơn vị tham số hóa. Với kiểm thử đơn vị tham số hóa công sức giành cho việc kiểm thử phần mềm mức đơn vị đã được giảm đi đáng kể. Kiểm thử đơn vị tham số hóa giúp việc phát hiện các lỗi của phần mềm đạt hiệu quả cao hơn do đó nâng cao chất lượng của phần mềm. Kiểm thử đơn vị tham số hóa còn là một phương pháp kiểm thử đơn vị còn rất mới và nó mới chỉ được áp dụng trong môi trường .NET. Vì vậy việc nghiên cứu về kiểm thử đơn vị tham số hóa và ứng dụng nó là một nhu cầu cấp bách. Và khóa luận này ra đời chính là vì mục đích này. Nội dụng chính của khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan về kiểm thử và làm rõ bản chất của kiểm thử đơn vị tham số hóa thông qua công cụ Pex của Microsoft. Chương 2: Nghiên cứu về phương pháp sinh dữ liệu làm đầu vào kiểm thử cho các ca kiểm thử đơn vị tham số hóa. Trong chương này ta cũng sẽ trình bày về một hệ thống kiểm thử t ổng quát nhất dùng để thực thi các ca kiểm thử đơn vị tham số hóa viết cho ngôn ngữ Java. 1
 10. Chương 3: Trong chương này ta sẽ nghiên cứu về một nền (framework) kiểm chứng Java bytecode mã nguồn mở rất phổ biến hiện nay đó là Java PathFinder và áp dụng khả năng của nó để xây dựng một nền thực thi các ca kiểm thử tham số hóa viết cho những chương trình Java đơn giản. Đồng thời ta cũng đề xuất giải pháp để có thể mở rộng Java PathFinder cho mục đích hoàn thiện nền kiểm thử mà ta đã xây dựng. 2
 11. Chương 1: Kiểm thử đơn vị tham số hóa 1.1. Kiểm thử phần mềm Để đảm bảo một hệ thống phần mềm hoặc các thành phần của phần mềm làm việc như mong muốn là một thách thức lớn trong ngành công nghiệp phần mềm. Các phần mềm lỗi gây ra những tổn thất về kinh tế cũng như những hậu quả nghiêm trọng khác tùy thuộc vào lĩnh vực mà phần mềm được sử dụng. Do đó cần phải phát hiện và khắc phục các lỗi của phần mềm trước khi đem chúng vào sử dụng. Có các phương pháp khác nhau để phát hiện lỗi của phần mềm bao gồm kiểm tra mô hình (model checking)[4], các kỹ thuật phân tích tĩnh (static analysis)[24] và kiểm thử (software testing)[1]. Các kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh thường đưa ra nhiều cảnh báo (warnings) không tương ứng với các lỗi thực sự. Các kỹ t huật kiểm thử phát hiện ra các lỗi thực sự nhưng thường không phát hiện ra được tất cả các lỗi do chỉ phân tích một số sự thực thi trong chương trình. Trong kiểm tra mô hình, một mô hình của hệ thống được tạo ra để hỗ trợ phân tích mọi sự thực thi có thể trong mô hình. Kiểm tra mô hình có thể kiểm chứng được rằng mô hình của hệ thống hoạt động chính xác trong tất cả trường hợp có thể. Kiểm tra mô hình phân tích hết mọi khía cạnh thực thi của chương trình và chỉ ra những sự vi phạm nhưng không chứng minh được chương trình sẽ được thực thi chính xác mà không có lỗi. Hạn chế của kiểm tra mô hình đó là không gian trạng thái của mô hình thường quá lớn do đó việc thám hiểm tất cả các trạng thái không phải lúc nào cũng thực hiện được. Kiểm thử chính là kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất để phát hiện và khắc phục các lỗi của phần mềm nhằm đảm bảo chất l ượng của phần mềm. C hi phí giành cho việc kiểm thử chiếm khoảng 50% tổng chi phí trong phát triển phần mềm. Kiểm thử là một tiến trình quan trọng trong kỹ nghệ phần mềm. Kiểm thử đơn vị chính là bước đầu tiên trong quy trình kiểm thử đó. Có các kỹ thuật kiểm thử khác nhau được sử dụng như kiểm thử hộp trắng (white-box testing), kiểm thử hộp đen (black-box testing), kiểm thử hộp xám (gray-box testing). Các kỹ thuật kiểm thử đó được dựa trên 2 loại kiểm thử đó là kiểm thử chức năng (funcional testing) và kiểm thử cấu trúc (structured testing). Kiểm thử chức năng là loại kiểm thử dựa tr ên đặc tả chức năng của hệ thống, nó phát hiện các sai sót về chức năng mà không quan tâm tới cài đặt. 3
 12. Kiểm thử cấu trúc là loại kiểm thử có nghiên cứu mã nguồn bằng việc phân tích thứ tự thực hiện các lệnh. 1.2. Kiểm thử đơn vị Kiểm thử đơn vị là một cộng việc quan trọng trong kỹ nghệ phần mềm. Kiểm thử đơn vị thường được áp dụng để kiểm tra việc cài đặt của các lớp hoặc phương thức. Để thực hiện việc kiểm thử đơn vị, các lớp kiểm thử được tạo ra. Các lớp kiểm thử này gồm các phương thức kiểm thử. Các phương thức kiểm thử là các phương thức không tham số có kiểu trả về là void chứa trong các lớp kiểm thử để kiểm tra các khía cạnh cài đặt khác nhau của chương trình. Mỗi phương thức kiểm thử trong các lớp kiểm thử biểu thị cho một ca kiểm thử đơn vị (UT). Có thể chia một phương thức kiểm thử ra làm 3 phần: Các giá trị đầu vào, dãy các lời gọi phương thức, và sự xác nhận (assertions). Kiểm thử thất bại nếu bất cứ sự xác nhận nào bị vị phạm hoặc có một ngoại lệ (exception) xảy ra. Ví dụ 1.1: Ta xét một phương thức kiểm thử được viết trong nền kiểm thử VSUnit. public void TestArrayList() { // exemplary data int capacity = 1; object element = null; // method sequence ArrayList list = new ArrayList(capacity); list.Add(element); // assertions Assert.IsTrue(list[0] == element); } Phương thức kiểm thử TestArrayList bắt đầu bằng việc gán giá trị 1 cho biến capacity và giá trị null cho biến element như là các giá trị đầu vào kiểm thử. Sau đó nó thực hiện một dãy các lời gọi phương thức, trước tiên là khởi tạo một đối tượng ArrayList với kích cỡ là capacity không chứa phần tử nào. ArrayList là một mảng động với kích cỡ có thể thay đổi. Tiếp theo nó chèn một đối tượng là element vào mảng. Và cuối cùng là xác nhận xem phần tử đầu tiên của mảng có bằng đối tượng vừa được chèn vào hay không. Việc cài đặt nhiều phương thức kiểm thử không đảm bảo rằng sẽ kiểm tra được hết mọi khía cạnh thực thi của chương trình. Với các chương trình có nhiều đường đi thực thi khác nhau thì việc thiếu xót các UT để kiểm tra một vài đường đi thực thi trong chương trình là điều thường xuyên xảy ra. Khi người lập trình thay đổi mã cài đặt của chương trình được kiểm thử thì nếu như các phương thức kiểm thử không được 4
 13. cập nhật theo thì sẽ dẫn đến việc nhiều đường đi thực thi của chương trình sẽ không được kiểm thử. Các nền kiểm thử hỗ trợ viết các UT theo các cách khác nhau. Tuy nhiên, đa phần các nền kiểm thử đều cung cấp những dịch vụ (service) như sau: + Cung cấp thuộc tính để chỉ định các phương thức như là các UT. + Phát hiện và thực thi tự động các UT + Một runner với khả năng báo cáo (reporting). Một runner có thể là ứng dụng dòng lệnh (console) hoặc là giao di ện tích hợp. Như trong nền kiểm VSUnit[29] cho môi trường .NET. Ta sử dụng thuộc tính [TestClass] để chỉ định một lớp là lớp kiểm thử, và [TestMethod] để chỉ định một phương thức như là một phương thức kiểm thử. Ngoài ra còn có các thuộc tính khác như [ExpectedException] để chỉ định phương thức kiểm thử ném ra ngoại lệ của một kiểu ngoại lệ cụ thể nào đó. Ví dụ 1.2: Giả sử có một lớp LuhnAlgorithm được cài đặt như sau: public static class LuhnAlgorithm { public static bool Validate(string number){ if (number == null) throw new ArgumentNullException(""); foreach (var c in number) if (!Char.IsDigit(c)) throw new ArgumentException(""); return false; } } Ta có thể viết một lớp kiểm thử chứa các UT để thực hiện việc kiểm thử lớp LuhnAlgorithm: [TestClass]// lớp chứa các unit test public class LuhnAlgorithmTest { [TestMethod] [ExpectedException(typeof(ArgumentNullException))] public void Test1() { LuhnAlgorithm.Validate(null); } [TestMethod] [ExpectedException(typeof(ArgumentException))] public void Test2() { LuhnAlgorithm.Validate("K50"); } 5
 14. [TestMethod] public void Test3() { LuhnAlgorithm.Validate(“123”); } } Khi thực thi phương thức kiểm thử Test1 thì ngoại lệ ArgumentNullException được ném ra. Khi thực thi phương thức kiểm thử Test2 thì ArgumentException được ném ra. Rõ ràng là mỗi phương thức kiểm thử ở trên chỉ có thể kiểm tra việc thực thi của lớp LuhnAlgorithm theo một nhánh đi cụ thể. Thực thi cả 3 phương thức kiểm thử ở trên ta sẽ kiểm tra được tất cả các trường hợp thực thi của lớp LuhnAlgorithm. Với một chương trình có nhiều đường đi thì ta cần viết các UT khác nhau để kiểm tra sự thực thi của chương trình theo các đường đi đó. Tuy nhiên, với những chương trình có nhi ều đường đi thực thi khác nhau thì việc viết các UT như thế đòi hỏi nhiều thời gian và công sức để tính các giá trị đầu vào thích hợp và khó có thể kiểm tra hết được sự thực thi của chương trình theo tất cả các đường đi. 1.3. Kiểm thử đơn vị tham số hóa Có rất nhiều các nền kiểm thử khác nhau như JUnit[33] cho Java, NUnit[34], VSUnit[29] cho .NET để thực thi các ca kiểm thử đơn vị. Tuy nhiên các nền kiểm thử này không hỗ trợ việc sinh tự động các ca kiểm thử đơn vị. Việc viết các ca kiểm thử đơn vị để thực thi tất cả các đường đi của một chương trình là một công việc nặng nhọc. Giải pháp để giảm công sức cho việc này đó là sử dụng ca kiểm thử đơn vị tham số hóa. Kiểm thử đơn vị tham số hóa[7, 11, 12] là phương pháp mới trong kiểm thử phần mềm. Kiểm thử đơn vị tham số hóa giúp cải thiện nỗ lực trong việc phát triển phần mềm. Về bản chất nó chính là sự mở rộng của phương pháp kiểm thử đơn vị truyền thống. 1.3.1. K hái niệm Các UT truyền thống là các phương thức kiểm thử không tham số. Ta có thể mở rộng các UT đó bằng cách cho phép truyền vào tham số cho các phương thức kiểm thử. Các ca kiểm thử tham số hóa (PUT) là sự mở rộng của các UT truyền thống. Các PUT là các phương thức kiểm thử cho phép nhận các giá trị đầu vào kiểm thử khác nhau thông qua tham số đầu vào. 6
 15. PUT được hiểu ở 2 khía cạnh: + PUT là sự đặc tả về hành vi bên ngoài của chương trình. Nếu như mỗi UT kiểm tra sự thực thi của chương trình với những giá trị đầu vào được chọn trước và xác nhận kết quả của lần thực thi đó có như mong đợi. Nói cách khác, mỗi UT biểu thị cho một hành vi thực thi cụ thể của chương trình. UT chỉ cung cấp các giá trị đầu vào cụ thể cho chương trình và xác nhận kết quả thực thi của chương trình với những đầu vào cụ thể đó mà không quan tâm t ới quá trình thực thi của chương trình với những giá trị đó diễn ra như thế nào. Vì thế, UT biểu thị cho hành vi bên ngoài của chương trình. PUT cũng xác nhận về hành vị thực thi của chương trình nhưng được mở rộng cho tất cả các giá trị đầu vào có thể. Sự xác nhận (assertion) của PUT biểu thị cho các hành vi bên ngoài của chương trình. Ở khía cạnh này, PUT giống như sự đặc tả hộp đen (black-box) cho lớp được PUT kiểm thử. + Sự lựa chọn các đầu vào kiểm thử cho PUT dẫn đến việc phân tích chương trình được kiểm thử. Vi ệc phân tích này cần tìm ra các giá trị sao cho khi chương trình được thực thi với các giá trị đó thì có nhiều dòng lệnh được chạy (code coverage)[5]. Nói cách khác, các giá trị cần được lựa chọn sao cho PUT có thể kiểm tra được các đường đi thực thi khác nhau của chương trình. Và mỗi UT có thể được sinh ra từ PUT bằng cách gọi PUT với mỗi đầu vào cụ thể được chọn. Ở khía cạnh này, PUT là kiểm thử hộp trắng (white-box). Từ đặc tả về PUT, ta có thể phát biểu vấn đề kiểm thử như sau: Cho một chương trình P gồm các câu lệnh S, cần tính toán một tập hợp các đầu vào (inputs) I sao cho với tất cả các câu lệnh cần thực thi s trong S, tồn tại đầu vào i trong I để P(i) thực thi s. 1.3.2. Mối quan hệ giữa UT và PUT Với mỗi chương trình có mã nguồn ta có thể viết các PUT để mô tả các hành vi thực thi của nó. Tuy nhiên, nếu đã có các UT được viết thì ta có thể tái cấu trúc mã cài đặt các UT đó để biến chúng thành các PUT. Ngược lại, từ các PUT ta có thể sinh lại các UT bằng cách truyền các giá trị cụ thể làm đầu vào cho PUT. Các nền kiểm thử đơn vị khác nhau hỗ trợ viết các UT theo các cách khác nhau. Do đó các PUT cũng cần được viết sao cho có thể sinh ra các UT tương ứng với các nền kiểm thử đó. 7
 16. Hình 1: Mối quan hệ giữa UT và PUT 1.3.3. Kiểm thử đơn vị tham số hóa với Pex Pex[30] là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ việc viết và thực thi các ca kiểm thử tham số hóa cho môi trường .NET. Ví dụ 1.3: Ca kiểm thử tham số hóa sử dụng Pex : Cũng như với UT, ta có thể viết các lớp kiểm thử chứa các ca kiểm thử tham số hóa. Với sự hỗ trợ của Pex ta có thể thực thi các ca kiểm thử tham số hóa đó. Tuy nhiên không giống việc thực thi các lớp kiểm thử chứa các UT, Pex chỉ thực thi được một ca kiểm thử tham số hóa trong mỗi lần chạy. [PexMethod] // exemplary data public void PutArrayList(ArrayList list, object element) { // assumptions PexAssume.IsTrue(list != null); // method sequence int len = list.Count; list.Add(element); // assertions PexAssert.IsTrue(list[len] == element); } Ca kiểm thử tham số hóa ở trên là sự mở rộng của UT trong ví dụ 1.1. Rõ ràng các giá trị đầu vào của UT trong ví dụ 1.1 là các giá trị cụ thể đã được chuyển thành các tham số đầu vào của phương thức. Nếu như UT trong ví dụ 1.1 kiểm thử phương thức Add của lớp ArrayList ở khía cạnh là khi chèn một đối tượng có giá trị null vào một ArrayList rỗng thì đối tượng được chèn vào trở thành phần tử đầu tiên của ArrayList. Thì với ca kiểm thử tham số hóa ở trên phương thức Add được kiểm thử với những đối tượng và ArrayList khác. Các ArrayList làm đầu vào ki ểm thử có thể là ArrayList không chứa phần tử nào hoặc ArrayList đã chứa một số phần tử, hoặc ArrayList đã chứa đủ số phần tử so với kích cỡ được cấp phát thì khi chèn một đối tượng object có giá trị là null hay các giá trị khác thì đối tượng được chèn vào trở thành phần tử cuối cùng của ArrayList. 8
 17. PUT có thể sử dụng các giả thuyết (assumptions) để giảm kích cỡ miền giá trị của tham số đầu vào. Các tham số đầu vào có giá trị thỏa mãn giả thuyết này mới được xem xét làm đầu vào kiểm thử. Như với PUT ở trên thì chỉ các ArrayList khác null mới được lựa chọn làm đầu vào kiểm thử. Khi Pex thực thi ca kiểm thử tham số hóa ở trên sẽ sinh ra Test Suite gồm 2 VSUnit UT. Đồng thời Pex cũng báo cáo về kết quả xác nhận của ca kiểm thử tham số hóa ở trên. [TestMethod] public void TestAddNoOverflow() { PutArrayList(new ArrayList(1), new object()); } [TestMethod] public void TestAddWithOverflow() { PutArrayList(new ArrayList(0), new object()); } Với ca kiểm thử tham số hóa này phương thức Add của lớp ArrayList được kiểm thử với tất cả các trường hợp thực thi có thể xảy ra. Thuộc tính [PexClass] của Pex để xác định một lớp kiểm thử là lớp chứa các ca kiểm thử tham số hóa. Thuộc tính [PexMethod] để chỉ định một phương thức kiểm thử là ca kiểm thử tham số hóa. Ta muốn viết một lớp kiểm thử chứa các ca kiểm thử tham số hóa cần sử dụng thuộc tính [PexClass] và [PexMethod] để viết các ca kiểm thử tham số hóa. 1.3.4. Các mẫu kiểm thử tham số hóa Viết các ca kiểm thử tham số hóa là một nghệ thuật. Để viết các ca kiểm thử tham số hóa hiệu quả, ta cần thực sự hiểu về mã cài đặt của chương trình mà ta muốn kiểm thử. Pex hỗ trợ nhiều mẫu kiểm thử tham số hóa khác nhau[15]. Các mẫu được sử dụng nhi ều nhất đó là mẫu AAA (Triple-A) và AAAA: + Với mẫu AAA (Arrange, Act, Assert) PUT được tổ chức thành 3 phần: Arrange: khởi tạo giá trị các biến sẽ sử dụng  Act: dãy các lời gọi phương thức  Assert: sự xác nhận  + Với mẫu AAAA, một giả thuyết (Assume) được thêm vào để giới hạn miền giá tr ị của các tham số đầu vào. 9
 18. Ví dụ 1.4: Mẫu kiểm thử tham số hóa AAAA [PexMethod] void AssumeActAssert(ArrayList list, object item) { // assume PexAssume.IsNotNull(list); // arrange var count = list.Count; // act list.Add(item); // assert Assert.IsTrue(list.Count == count + 1); } 1.3.5. Lựa chọn đầu vào kiểm thử với Pex Thêm tham số vào UT cải thiện đặc tả về hành vi mong muốn nhưng lại mất đi các ca kiểm thử cụ thể. Ta cần những giá trị thực sự cho các tham số đầu vào để sinh lại các ca kiểm thử cụ thể. PUT sẽ không thể thực thi nếu không có các giá trị cụ thể được truyền vào cho các tham số đầu vào của PUT. Để có thể sinh các đầu vào cụ thể cho PUT. Pex cần phải phân tích chương trình mà PUT kiểm thử. Có 2 kỹ thuật phân tích chương trình đó là phân tích tĩnh và phân tích động: + Phân tích tĩnh (static analysis): Kiểm chứng một tính chất nào đó của chương trình bằng việc phân tích tất cả các đường đi thực thi. Kỹ thuật này coi các cảnh bảo (violations) là các lỗi (error). + Phân tích động (dynamic analysis): Kiểm chứng một tính chất bằng việc phân tích một số đường đi thực thi. Đây là một kỹ thuật phân tích động hỗ trợ việc phát hiện ra các lỗi (bugs) nhưng không khẳng định được rằng có còn những lỗi khác hay không. Các kỹ thuật này thường không tìm ra được tất cả các lỗi. Pex cài đặt một kỹ thuật phân tích chương trình bằng cách kết hợp cả hai kỹ thuật phân tích chương trình ở trên gọi là thực thi tượng trưng động[14, 25]. Về bản chất Pex là một công cụ hỗ trợ kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (white-box testing). Tương tự như kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh, Pex chứng minh được rằng một tính chất được kiểm chứng trong tất cả các đường đi khả thi. Pex chỉ báo cáo (reporting) về các lỗi thực sự như với kỹ thuật phân tích chương trình động. 10
 19. Pex sử dụng khả năng của bộ xử lý ràng buộc Z3[31] kết hợp với các lý thuyết toán học khác như hàm chưa định nghĩa, lý thuyết mảng, bit-vetor[2] để giải quyết ràng buộc sinh ra trong quá trình thực thi tượng trưng động và sinh ra các đầu vào kiểm thử cụ thể cho PUT. 11
 20. Chương 2: Sinh dữ liệu kiểm thử tự động cho PUT Trong kiểm thử phần mềm, các ca kiểm thử thường được tạo ra thủ công do đó gây tốn kém trong chi phí phát triển phần mềm và làm kéo dài thời gian để hoàn thành một phần mềm. Có các phương pháp khác nhau hỗ trợ việc sinh tự động các ca kiểm thử một cách có hệ thống giúp giảm chi phí cho việc kiểm thử phần mềm. Một trong những phương pháp đơn giản nhất để sinh tự động các ca kiểm thử đó là kiểm thử ngẫu nhiên (random testing)[5]. Với kiểm thử ngẫu nhiên các đầu vào cho hệ thống được sinh ngẫu nhiên. Để thực hiện, một luồng các bits được sinh ngẫu nhiên để thể hiện cho các giá trị của tham số đầu vào. Giả sử với một hàm nhận tham số đầu vào có kiểu string thì chỉ cần sinh ngẫu nhiên một luồng các bits để thể hiện giá trị cho một chuỗi. Kiểm thử ngẫu nhiên có ưu điểm là dễ dàng sinh các đầu vào ngẫu nhiên và hệ thống kiểm thử ngẫu nhiên không yêu cầu nhiều tài nguyên bộ nhớ lúc thực thi. Nhưng hạn chế của nó là kiểm tra cùng một hành vị thực thi của chương trình nhiều lần với những đầu vào khác nhau và chỉ có thể kiểm tra được một số trường hợp thực thi của chương trình. Thêm vào đó, kiểm thử ngẫu nhiên khó xác định được khi nào việc kiểm thử nên được dừng lại và nó không bi ết tại điểm nào không gian trạng thái đã được thám hiểm hết. Để xác định khi nào việc kiểm thử dừng lại thì hệ thống kiểm thử ngẫu nhiên được kết hợp với các adequacy criterion [5]. Giả sử adequacy criterion là bao phủ lệnh (statement coverage)[5] thì việc kiểm thử chỉ dừng lại khi tất cả các câu lệnh của chương trình được thực thi ít nhất một lần. Một phương pháp khác đang rất phổ biến giúp khắc phục được hạn chế của kiểm thử ngẫu nhiên đó là thực thi tượng trưng[6]. Thực thi tượng trưng chính là việc xây dựng các ràng buộc dựa vào các giá trị tượng trưng và giải quyết các ràng buộc đó để sinh ra các giá trị làm đầu vào chương trình mà có thể thực thi chương trình theo các đường đi thực thi khác nhau. Ý tưởng chính của thực thi tượng trưng đó là thực thi một chương trình với những giá trị tượng trưng. Có hai cách tiếp cận đối với thực thi tượng trưng đó là cách tiếp cận dựa trên phân tích tĩnh và phân tích động chương trình. Việc lựa chọn các đầu vào kiểm thử cho PUT liên quan tới vấn đề sinh dữ liệu kiểm thử tự động. Sinh dữ liệu kiểm thử tự động là một lĩnh vực nghiên cứu rất rộng trong kiểm thử phần mềm. Có rất nhiều các kỹ thuật khác nhau[8, 10, 18] được sử dụng để sinh dữ liệu kiểm thử tự động. Tuy nhiên với PUT thì các dữ liệu làm đầu vào kiểm thử cần được chọn lựa làm sao để PUT có thể kiểm tra được sự thực thi của 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản