intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Các giải pháp cho mạng riêng ảo kiểu site-to-site dùng giao thức MPLS

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

48
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong luận văn này tác giả sẽ trình bày nghiên cứu của mình về các vấn đề của QoS (trễ, biến thiên trễ, mất gói...) trong môi trường MPLS VPN. Nó sẽ là cơ sở để nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng duy trì một chất lượng dịch vụ ổn định cho các lưu lượng hình, tiếng, dữ liệu... chạy qua môi trường này. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Các giải pháp cho mạng riêng ảo kiểu site-to-site dùng giao thức MPLS

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> TRẦN VĂN TIẾN<br /> <br /> CÁC GIẢI PHÁP CHO MẠNG RIÊNG ẢO KIỂU SITE-TO-SITE<br /> DÙNG GIAO THỨC MPLS<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> TRẦN VĂN TIẾN<br /> <br /> CÁC GIẢI PHÁP CHO MẠNG RIÊNG ẢO KIỂU SITE-TOSITE DÙNG GIAO THỨC MPLS<br /> Ngành: Công nghệ thông tin<br /> Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính<br /> Mã số: Thí điểm<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH VIỆT<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan nội dung trình bày trong luận văn này là do tôi tự nghiên cứu<br /> tìm hiểu dựa trên các tài liệu và tôi trình bày theo ý hiểu của bản thân dƣới sự hƣớng<br /> dẫn trực tiếp của Thầy Nguyễn Đình Việt. Các nội dung nghiên cứu, tìm hiểu và kết<br /> quả thực nghiệm là hoàn toàn trung thực.<br /> Luận văn này của tôi chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất cứ công trình nào.<br /> Trong quá trình thực hiện luận văn này tôi đã tham khảo đến các tài liệu của<br /> một số tác giả, tôi đã ghi rõ tên tài liệu, nguồn gốc tài liệu, tên tác giả và tôi đã liệt kê<br /> trong mục “DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO” ở cuối luận văn.<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Trần Văn Tiến<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, trƣớc hết tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo<br /> đã tận tình hƣớng dẫn, giảng dạy tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại Khoa<br /> Công Nghệ Thông Tin – Trƣờng Đại học Công Nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội<br /> Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Đình Việt đã hƣớng<br /> dẫn tận tình, chu đáo giúp tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Mặc dù có nhiều cố gắng để thực hiện song với kiến thức, kinh nghiệm bản thân,<br /> chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót chƣa thấy đƣợc. Tôi rất mong nhận đƣợc<br /> đóng góp của các thầy, cô, bạn bè, đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện hơn.<br /> Hà Nội, tháng 11 năm 2016<br /> Học viên<br /> <br /> Trần Văn Tiến<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................1<br /> LỜI CẢM ƠN..................................................................................................................2<br /> MỤC LỤC .......................................................................................................................3<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ..................................................................................................6<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..........................................................................................8<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................10<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................................11<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG RIÊNG ẢO – VPN .....................................12<br /> 1.1<br /> <br /> Mạng Internet và kiến trúc giao thức mạng Internet .......................................12<br /> <br /> 1.1.1<br /> <br /> Sự ra đời mạng Internet .............................................................................12<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Kiến trúc giao thức mạng Internet ............................................................12<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Mạng cục bộ LAN ...........................................................................................13<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Mạng LAN và các đặc điểm chính............................................................13<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Mạng LAN không dây và các đặc điểm chính ..........................................15<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Mạng riêng ảo – VPN ......................................................................................16<br /> <br /> 1.3.1<br /> <br /> Khái niệm ..................................................................................................16<br /> <br /> 1.3.2<br /> <br /> Các chức năng và đặc điểm của VPN .......................................................17<br /> <br /> 1.3.3<br /> <br /> Các mô hình VPN .....................................................................................20<br /> <br /> 1.3.4<br /> <br /> Phân loại VPN và ứng dụng ......................................................................22<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Kết luận chƣơng ...............................................................................................26<br /> <br /> CHƢƠNG 2. CÁC GIAO THỨC ĐƢỜNG HẦM .......................................................27<br /> 2.1<br /> <br /> Giới thiệu các giao thức đƣờng hầm ................................................................27<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Giao thức đƣờng hầm điểm tới điểm – PPTP ..................................................27<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Hoạt động của PPTP .................................................................................28<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Duy trì đƣờng hầm bằng kết nối điều khiển PPTP ...................................29<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Đóng gói dữ liệu đƣờng hầm PPTP ..........................................................29<br /> <br /> 2.2.4<br /> <br /> Xử lý dữ liệu tại đầu cuối đƣờng hầm PPTP ............................................31<br /> <br /> 2.2.5<br /> <br /> Triển khai VPN dựa trên PPTP .................................................................31<br /> <br /> 2.2.6<br /> <br /> Ƣu nhƣợc điểm và ứng dụng của PPTP ....................................................33<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Giao thức đƣờng hầm lớp 2 – L2TP ................................................................33<br /> <br /> 2.3.1<br /> <br /> Hoạt động của L2TP .................................................................................33<br /> <br /> 2.3.2<br /> <br /> Duy trì đƣờng hầm bằng bản tin điều khiển L2TP ...................................34<br /> 3<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2