intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Xử lý văn bản Tiếng Việt và xây dựng hệ mật kép an toàn

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
43
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Xử lý văn bản Tiếng Việt và xây dựng hệ mật kép an toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung luận văn "Xử lý văn bản Tiếng Việt và xây dựng hệ mật kép an toàn" được trình bày như sau: Chương 1) Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và xử lý văn bản Tiếng Việt. Chương 2) Một số kiến thức về mật mã. Chương 3) Xây dựng hệ mật kép và ứng dụng. Phần kết luận và hướng phát triển: Rút ra kết luận và hướng phát triển của luận văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Xử lý văn bản Tiếng Việt và xây dựng hệ mật kép an toàn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> LÊ THỊ THU THẢO<br /> <br /> XỬ LÝ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT<br /> VÀ XÂY DỰNG HỆ MẬT KÉP AN TOÀN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> LÊ THỊ THU THẢO<br /> <br /> XỬ LÝ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT<br /> VÀ XÂY DỰNG HỆ MẬT KÉP AN TOÀN<br /> Ngành: Hệ thống thông tin<br /> Chuyên ngành: Hệ thống thông tin<br /> Mã số: 60.48.01.04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SỸ LÊ PHÊ ĐÔ<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy TS. Lê Phê Đô, người thầy<br /> đã tận tâm, tận lực hướng dẫn, định hướng phương pháp nghiên cứu khoa học cho tôi;<br /> đồng thời, cũng đã cung cấp nhiều tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá<br /> trình học tập và nghiên cứu để tôi có thể hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô trong Bộ môn Hệ thống thông tin và<br /> Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã<br /> nhiệt tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý giá trong suốt<br /> thời gian tôi học tập tại trường.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bạn học viên lớp K20-HTTT, những người đồng<br /> hành trong suốt khóa học và có nhiều góp ý bổ ích cho tôi. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã<br /> quan tâm và động viên giúp tôi có nghị lực phấn đấu để hoàn thành tốt luận văn này.<br /> Do kiến thức và thời gian có hạn nên luận văn chắc chắn không tránh khỏi những<br /> thiếu sót nhất định.<br /> Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc.<br /> <br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2016<br /> Học viên thực hiện<br /> <br /> Lê Thị Thu Thảo<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Luận văn thạc sĩ đánh dấu cho những thành quả, kiến thức tôi đã tiếp thu được<br /> trong suốt quá trình rèn luyện, học tập tại trường. Tôi xin cam đoan luận văn “Xử lý<br /> văn bản tiếng việt và xây dựng hệ mật kép an toàn” được hoàn thành bằng quá<br /> trình học tập và nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Phê Đô.<br /> Trong toàn bộ nội dung nghiên cứu của luận văn, các vấn đề được trình bày đều<br /> là những tìm hiểu và nghiên cứu của cá nhân tôi hoặc là trích dẫn các nguồn tài liệu và<br /> một số trang web đều được đưa ra ở phần Tài liệu tham khảo.<br /> Tôi xin cam đoan những lời trên là sự thật và chịu mọi trách nhiệm trước thầy cô<br /> và hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ.<br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2016<br /> <br /> Lê Thị Thu Thảo<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................i<br /> LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... iii<br /> DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ...................................................vi<br /> DANH MỤC BẢNG BIỀU .......................................................................................... vii<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................... vii<br /> MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1. XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT ...3<br /> <br /> 1.1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên ........................................................................................ 3<br /> 1.1.1 Nội dung xử lý ngôn ngữ tự nhiên ..................................................................4<br /> 1.1.2 Ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên .......................................................... 5<br /> 1.2 Xử lý văn bản tiếng Việt ........................................................................................ 7<br /> 1.2.1 Tách từ.............................................................................................................7<br /> 1.2.2 Gán nhãn từ .....................................................................................................8<br /> 1.2.3 Phân cụm từ tiếng Việt ....................................................................................9<br /> 1.2.4 Tóm tắt văn bản ............................................................................................... 9<br /> 1.2.5 Trích xuất thông tin ....................................................................................... 10<br /> 1.2.5.1 Phương pháp lựa chọn tài liệu ................................................................ 10<br /> 1.2.5.2 Phương pháp sắp xếp tài liệu..................................................................10<br /> 1.2.5.3 Token hóa ............................................................................................... 11<br /> 1.2.5.4 Mô hình hóa tài liệu................................................................................11<br /> CHƯƠNG 2. MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ MẬT MÃ ...................................................12<br /> 2.1 Giới thiệu các hệ mật ........................................................................................... 12<br /> 2.1.1 Hệ mật cổ điển .............................................................................................. 12<br /> 2.1.1.1 Hệ mật dịch chuyển ................................................................................12<br /> 2.1.1.2 Hệ mật thay thế....................................................................................... 12<br /> 2.1.1.3 Hệ mật Vigenere ..................................................................................... 12<br /> 2.1.1.4 Hệ mật Hill ............................................................................................. 13<br /> 2.1.2 Hệ mật hiện đại ............................................................................................. 14<br /> 2.1.2.1 Mã khối ...................................................................................................14<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2