intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Thuận

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:157

0
80
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn là áp dụng các phương pháp luận khoa học để xác định các khía cạnh cần quan tâm trong hoạt động của ngành du lịch tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Bình Thuận. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững du lịch tỉnh Bình Thuận

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM<br /> VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN<br /> -------------- oOo -------------<br /> <br /> HOÀNG HỒNG GIANG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG<br /> THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH TỈNH<br /> BÌNH THUẬN<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG<br /> MÃ SỐ: 60.85.10<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07 NĂM 2012<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM<br /> VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN<br /> -------------- oOo -------------<br /> <br /> HOÀNG HỒNG GIANG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG<br /> THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH TỈNH<br /> BÌNH THUẬN<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG<br /> MÃ SỐ: 60.85.10<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 07 NĂM 2012<br /> <br /> CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI<br /> VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN<br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> -------------- oOo -------------<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn khoa học: .............................................................<br /> ..........................................................................................................<br /> (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)<br /> <br /> Cán bộ chấm nhận xét 1: ...................................................................<br /> (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)<br /> <br /> Cán bộ chấm nhận xét 2: ...................................................................<br /> (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ ĐƯỢC BẢO VỆ TẠI<br /> HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SỸ VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN<br /> <br /> Ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2012<br /> <br /> (Tài liệu này có thể tham khảo tại thư viện Viện Môi trường và Tài Nguyên)<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH<br /> VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc<br /> ----------- oOo ----------<br /> <br /> NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CAO HỌC<br /> Họ và tên<br /> Ngày, tháng, năm sinh<br /> Chuyên ngành<br /> Khóa<br /> <br /> : HOÀNG HỒNG GIANG<br /> : 01/05/1984<br /> : Quản lý môi trường<br /> : 2009<br /> <br /> Phái: Nữ<br /> Nơi sinh: Quảng Bình<br /> <br /> I.<br /> <br /> TÊN ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI<br /> TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH<br /> TỈNH BÌNH THUẬN<br /> II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:<br /> - Tổng quan về phát triển bền vững du lịch trên thế giới và tại Việt Nam.<br /> - Phân tích, tổng hợp các thông tin, số liệu về hiện trạng và quy hoạch phát<br /> triển du lịch tỉnh Bình Thuận.<br /> - Đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến tài nguyên và môi trường gây ra do<br /> các hoạt động du lịch tỉnh Bình Thuận.<br /> - Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí phát triển bền vững ngành du lịch<br /> tỉnh Bình Thuận.<br /> - Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền<br /> vững du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận<br /> III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ<br /> <br /> : 12/05/2011<br /> <br /> IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ<br /> <br /> : 12/02/2012<br /> <br /> V. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN : (Ghi họ tên và chữ ký)<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn 1<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn 2<br /> <br /> VI. HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ NHẬN XÉT<br /> <br /> Cán bộ phản biện 1<br /> <br /> : (Ghi họ tên và chữ ký)<br /> <br /> Cán bộ phản biện 2<br /> <br /> Đề cương Luận văn Cao học đã được thông qua Hội Đồng Chuyên Ngành.<br /> <br /> Ngày<br /> PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH<br /> <br /> PHÒNG CHUYÊN MÔN<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm<br /> <br /> CHỦ NHIỆM NGÀNH<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành chương trình cao học và viết luận văn này, tôi đã nhận được sự<br /> hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô Viện Môi trường và Tài<br /> nguyên.<br /> Trước hết, tôi tôi xin chân thành cám ơn quý thầy cô Viện Môi trường và Tài<br /> nguyên, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình dạy bảo tôi trong suốt thời gian học<br /> tập tại Viện.<br /> Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến các thầy: PGS.TS Phùng Chí Sỹ, TS Đào<br /> Thanh Sơn đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn và giúp tôi nghiên<br /> cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.<br /> Nhân đây, tôi xin chân thành cám ơn quý anh, chị và ban lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể<br /> thao và Du lịch Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, Cục Thống<br /> kê Bình Thuận… đã tạo điều kiện cho tôi điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu viết<br /> luận văn.<br /> Với thời gian nghiên cứu, tìm hiểu có hạn và vốn kiến thức nhất định, luận văn này<br /> chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý, dạy bảo của các<br /> quý thầy, cô và các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.<br /> Cuối cùng, tôi xin gửi đến quý thầy, cô Viện Môi trường và Tài nguyên, PGS.TS<br /> Phùng Chí Sỹ, TS Đào Thanh Sơn và các anh, chị công tác tại các sở ban ngành<br /> tỉnh Bình Thuận lời chúc sức khỏe và hạnh phúc!<br /> <br /> Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2012<br /> Học viên<br /> Hoàng Hồng Giang<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản