intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ: Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
311
lượt xem
98
download

Luận văn Thạc sỹ: Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hướng đến những mục đích: hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thu BHXH của cơ quan BHXH; mô tả, đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên nhân làm hạn chế đến quản lý thu BHXH tại BHXH Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội làm cơ sở đề xuất giải pháp tăng cường quản lý thu BHXH tại cơ quan này thời gian tới; đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thu BHXH tại BHXH Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và đưa ra các điều kiện cần thiết để thực hiện các giải pháp đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ: Tăng cường quản lý thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> _______________________<br /> <br /> Lê Minh Quang<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI<br /> TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2015<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> _______________________<br /> <br /> Lê Minh Quang<br /> <br /> TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI<br /> TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng<br /> MÃ SỐ: 60340201<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. NGUYỄN THỊ KIM NHÃ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Luận văn này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các<br /> thông tin, số liệu được sử dụng trong Luận văn là hoàn toàn chính xác và có<br /> nguồn gốc rõ ràng.<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> Lê Minh Quang<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Cán bộ hướng dẫn khoa học - T.S<br /> Nguyễn Thị Kim Nhã đã tận tình hướng dẫn và cho tôi những ý kiến định hướng<br /> quý báu giúp tôi thực hiện Luận văn.<br /> Tôi gửi lời cảm ơn tới các thầy giáo, cô giáo trong phòng Quản lý Đào tạo<br /> sau đại học, các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Thăng Long đã truyền đạt<br /> cho tôi những kiến thức quý báu, bổ ích để tôi áp dụng trong thực tiễn cũng như<br /> trong quá trình hoàn thiện Luận văn.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đã<br /> tạo điều kiện cho tôi được đi học để nâng cao trình độ, động viên khích lệ và<br /> cung cấp cho tôi những số liệu quý báu để hoàn thiện Luận văn này.<br /> Tôi xin gửi lời biết ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên và ủng hộ trong<br /> suốt quá trình học tập vừa qua.<br /> Học viên<br /> <br /> Lê Minh Quang<br /> <br /> Thang Long University Libraty<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1............................................................................................................... 5<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI .............................. 5<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ................................................................5<br /> 1.1.1 Khái niệm BHXH .................................................................................. 5<br /> 1.1.2 Đặc điểm của BHXH ............................................................................. 6<br /> 1.1.3. Nội dung cơ bản của BHXH ................................................................. 7<br /> 1.2. CÔNG TÁC THU BẢO HIỂM XÃ HỘI.................................................................9<br /> 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò công tác thu BHXH ................................ 9<br /> 1.2.2. Quy trình thu BHXH........................................................................... 11<br /> 1.2.3. Phương thức thu BHXH ..................................................................... 12<br /> 1.3 QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ...................................................................13<br /> 1.3.1. Khái niệm và nguyên tắc quản lý thu BHXH ..................................... 13<br /> 1.3.2 Tuân thủ và cưỡng chế trong quản lý thu BHXH ................................ 14<br /> 1.3.3. Mô hình & phân cấp quản lý thu BHXH ............................................ 17<br /> 1.3.4 Nội dung quản lý thu BHXH .............................................................. 20<br /> 1.3.5. Quy trình quản lý thu BHXH.............................................................. 24<br /> 1.3.6 Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý thu BHXH ............................. 26<br /> 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ THU BHXH ....................29<br /> 1.4.1 Nhân tố bên trong cơ quan BHXH ...................................................... 29<br /> 1.4.2 Nhân tố bên ngoài cơ quan BHXH ...................................................... 30<br /> CHƯƠNG 2............................................................................................................. 35<br /> THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ....................................... 35<br /> TẠI BHXH THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ..................................... 35<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2