Luận văn: Thực trạng đầu tư và biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án thủy điện của Tập đoàn Sông Đà

Chia sẻ: Trang Vui Ve | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:100

0
31
lượt xem
2
download

Luận văn: Thực trạng đầu tư và biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án thủy điện của Tập đoàn Sông Đà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là: Rà soát các văn bản pháp qui về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thực trạng đầu tư của Tập đoàn Sông Đà để đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Thực trạng đầu tư và biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án thủy điện của Tập đoàn Sông Đà

LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn PGS.TS Bùi<br /> Văn Vịnh và PGS.TS Nguyễn Xuân Phú đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn tác<br /> giả trong thời gian qua.<br /> Tác giả cảm ơn tập thể thầy cô trong bộ môn Kinh tế - khoa Kinh tế &<br /> quản lý và khoa Đào tạo đại học & sau đại học đã tạo điều kiện giúp đỡ tác<br /> giả trong thời gian học tập và làm luận văn.<br /> Tác giả cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo Tập đoàn Sông Đà và cán bộ<br /> chuyên viên của Tập đoàn Sông Đà nói chung và Ban Kế hoạch & Đầu tư Tập<br /> đoàn nói riêng là nơi tác giả công tác đã động viên và tạo điều kiện về mọi<br /> mặt để tác giả hoàn thành luận văn.<br /> Hà Nội, tháng 9 năm 2012<br /> Học viên<br /> <br /> Vũ Thùy Chi<br /> <br /> LỜI CAM KẾT<br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, tài<br /> liệu tham khảo và số liệu phân tích đưa ra trong luận văn này có trích dẫn<br /> nguồn gốc rõ ràng.<br /> Hà Nội, tháng 9 năm 2012<br /> Học viên<br /> <br /> Vũ Thùy Chi<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mục lục<br /> Danh mục hình vẽ<br /> Danh mục bảng biểu<br /> Danh mục các từ viết tắt<br /> Mở đầu<br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> ........................................................................................................................... 1<br /> 1.1. ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ....................................... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm về đầu tư và cơ hội đầu tư: ............................................ 1<br /> 1.1.2. Khái niệm về dự án đầu tư: ............................................................. 2<br /> 1.1.3. Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng: ............................................. 4<br /> 1.1.4. Nội dung dự án đầu tư và quyết định đầu tư:.................................. 4<br /> 1.2. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ............. 7<br /> 1.2.1. Khái niệm về hiệu quả dự án đầu tư: .............................................. 7<br /> 1.2.2. Phân loại hiệu quả dự án đầu tư: ..................................................... 7<br /> 1.2.3. Các giai đoạn đánh giá hiệu quả dự án đầu tư: ............................. 13<br /> 1.3. HỆ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.................. 14<br /> 1.3.1. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án đầu tư nói chung:................. 14<br /> 1.3.2. Hệ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư của cấp ngành<br /> kinh tế quốc dân (Một Tập đoàn) ............................................................ 16<br /> 1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> CỦA TẬP ĐOÀN:....................................................................................... 20<br /> 1.4.1. Nhân tố chiến lược định hướng đầu tư: ........................................ 20<br /> 1.4.2. Nhân tố luật pháp, cơ chế chính sách trong đầu tư: ...................... 21<br /> 1.4.3. Nhân tố quản lý quá trình chuẩn bị đầu tư: ................................... 21<br /> 1.4.4. Nhân tố quản lý quá trình thực hiện đầu tư: ................................. 22<br /> <br /> 1.4.5. Nhân tố quản lý quá trình vận hành khai thác dự án đầu tư: ........ 23<br /> 1.4.6. Nguồn thông tin và khả năng nắm bắt cơ hội đầu tư: ................... 24<br /> 1.4.7. Các nhân tố rủi ro và bất định: ...................................................... 26<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: ........................................................................... 28<br /> CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ<br /> ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN THUỘC TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ .................. 29<br /> 2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ<br /> CỦA TẬP ĐOÀN:....................................................................................... 29<br /> 2.1.1. Sơ lược về Tập đoàn Sông Đà: ..................................................... 29<br /> 2.1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 20002011: ........................................................................................................ 33<br /> 2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ<br /> GIAI ĐOẠN 2002-2011 ............................................................................. 38<br /> 2.2.1. Đánh giá đầu tư về mức vốn đầu tư .............................................. 38<br /> 2.2.2. Tình hình đầu tư theo cơ cấu đầu tư: ............................................ 40<br /> 2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TẬP<br /> ĐOÀN SÔNG ĐÀ GIAI ĐOẠN 2007-2011 ............................................... 45<br /> 2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN<br /> SÔNG ĐÀ GIAI ĐOẠN 2007-2011 ........................................................... 49<br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................ 55<br /> CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ<br /> CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ........................... 56<br /> 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ TỪ NAY<br /> ĐẾN NĂM 2020 .......................................................................................... 56<br /> 3.1.1. Điều kiện thuận lợi và khó khăn cho hoạt động sản xuất của Tập<br /> đoàn Sông Đà đến năm 2020 .................................................................. 56<br /> <br /> 3.1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn (20112015)........................................................................................................ 57<br /> 3.1.3. Định hướng sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đến năm 2020 .... 61<br /> 3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ<br /> ÁN THỦY ĐIỆN THUỘC TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ ................................... 62<br /> 3.2.1. Phân loại các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư ....................... 62<br /> 3.2.2. Hoàn thiện môi trường đầu tư, phân cấp, định hướng đầu tư và<br /> hoàn thiện bộ máy quản lý ...................................................................... 64<br /> 3.2.3. Các biện pháp tác động vào quy trình dự án ................................. 70<br /> 3.2.4. Các biện pháp khắc phục rủi ro trong đầu tư xây dựng ................ 78<br /> 3.3. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU<br /> TƯ VÀO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÊ SAN 3A CỦA TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ<br /> ..................................................................................................................... 79<br /> 3.3.1. Tổng quan về dự án thủy điện Sê San 3A ..................................... 79<br /> 3.3.2. Thực trạng hoạt động đầu tư và vận hành của dự án thủy điện Sê<br /> San 3A ..................................................................................................... 80<br /> 3.3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vào dự án thủy<br /> điện Sê San 3A ........................................................................................ 83<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................... 85<br /> Tài liệu tham khảo<br /> Phụ lục<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản