LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN WEB

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

3
2.467
lượt xem
721
download

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN WEB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phác hoạ vấn đề Khảo sát Phân tích các chức năng của hệ thống Thiết kế hệ thống Hướng phát triển trong tương lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN WEB

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN WEB GVHD : TRẦN ĐÌNH KHANG SVTH : NGUYỄN VĂN NAM NHA TRANG THÁNG 10 - 2003 03/28/09 1
 2. NỘI DUNG BÁO CÁO  Phác hoạ vấn đề  Khảo sát  Phân tích các chức năng của hệ thống  Thiết kế hệ thống  Hướng phát triển trong tương lai 03/28/09 2
 3. Phác họa vấn đề  Hệ thống thư viện hiện nay * Mượn sách băng tay * Lưu trữ số liệu bằng giấy tờ  Nhược điểm * Xử lý số liệu chậm,không chính xác * Tra cứu sách mất nhiều thời gian * Lưu trữ khó khăn, không kịp thời 03/28/09 3
 4. Phác họa vấn đề  Cần thiết phải có một hệ thống quản lý thư viện * Nhằm giúp cho quá trình mượn được nhanh chóng, dễ dàng * Xử lý, lưu trữ các thông tin nhanh chóng và hiệu quả 03/28/09 4
 5. Những kết quả mong đợi  Lưu trữ, cập nhật sách nhanh chóng, Với khối lượng lớn  Hộ trợ độc giả trong việc tra cứu và mượn sách nhanh chóng, dẽ dàng. 03/28/09 5
 6. Khảo sát hiện trạng tại thư viện Trường Đại Học Nông Nghiệp I • Bổ xung sách • Sách nhập về được chuyển tới phòng phân loại. * Kiểm tra nội dung sách * Phân loại sách * Ghi mã số cho sách. 03/28/09 6
 7.  Phục vụ bạn đọc; Cấp thẻ cho độc giả. Quản lý quá trình mượn sách, trả sách của độc giả. 03/28/09 7
 8. Xác định các chức năng của hệ thống Chức năng cập nhật Cập nhật Cập nhật Cập nhật Cập nhập sách Nhà XB độc giả 03/28/09 8
 9. Chức năng mượn / trả Mượn / trả Mượn sách Trả sách 03/28/09 9
 10. Chức năng tra cứu Tra cứu Theo mã Theo tên Theo lĩnh Theo tác Theo nhà sách sách v ực giả xuất bản 03/28/09 10
 11. Chức năng thống kê Thống kê Thống kê Thống kê Thống kê độc giả mượn/trả sách 03/28/09 11
 12. Thiết kế hệ thống BLD mức 0 Đăng nhập Đăng nhập Độc giả Hệ Thủ thư thống quản lý thư viện Thông tin phản hồi Thông tin phản hồi 03/28/09 12
 13. BLD Mức đỉnh Đăng Thông báo nhập Thông báo Đăng nhập Bảng MUONTRA Mượn / Đăng nhập YC Thống trả DL Mới kê Thống Thống kê kê DL sách TT sách YC Thủ thư SÁCH YC Tra Độc giả Mượn TB cứu Cập YC Tra DL sách DS Sách nhật cứu DS Sách DL sách YC cập Tra cứu nhật YC Tra sách cứu DL nxb TT Độc Cập giả nhật TB_ CN Tra cứu DL_ĐG độc giả DL Độc giả YC_CN Cập NHA_X_B ĐỘC GIẢ nhật Admin 03/28/09 13
 14. Mượn sách Trả lại yêu cầu Độc giả Kiểm tra thẻ Yêu cầu mượn Sách mượn Thông tin về độc giả Cập nhật thông tin cho sách và độc giả Thông tin về sách 03/28/09 14
 15. Trả sách Phiếu phạt Độc giả Đối Xử lý chiếu phạt Phiếu mượn Trả quá hạn Trả đúng hạn Thông tin về sách Nhận sách & ghi nhận các thông tin về sách & độc giả Thông tin độc giả 03/28/09 15
 16. Cập nhật [du lieu moi] TTin sách Cập Sách nhật T B cập nhật / lỗi sách DL cu [du lieu moi] TTin độc giả Cập nhật Độc giả độc giả DL Cu TB CN/ Lỗi ADMIN TT thủ thư DL moi Cập Thủ thư nhật thủ thư TB CN/Lỗi DL Cu 03/28/09 16
 17. Tra cứu Tên sách Tên sách TTin Sach TC Theo [TTin Sach] Ten du lieu sach Sach YC tra cuu theo ma so [Du Lieu Sach] Thu Thu TC theo ma so TTin sach YC tra cuu theo ma so Doc Gia TTin Sach YC TC theo ten TGia YC TC theo ten tac gia TC theo ten tac gia TTin sach [DS Sach] TTin Sach du lieu TGia TacGia YC TC theo LV YC TC theo LV TC theo linh TTin Sach TTin Sach vuc TTin Sach YC TC theo NXB Linhvuc NXB YC TC theo NXB TC theo NXB 03/28/09 17
 18. Thống kê [Du Lieu Sach] TKe sach Sach [Bang Thong Ke Sach] DS DGia DL DGia TKe DGia DocGia Thu Thu YC TKe DGia YC Tke Doc sach DS Sach Doc TKe Muon / Muontra Tra DS sach doc 03/28/09 18
 19. Xác định các yêu cầu  Lưu trữ * Độc giả * Lĩnh vực * Sách * Loại sách * Nhà xuất bàn * Ngôn ngữ * Đăng ký * Phạt * Mượn trả * Thủ thu * Gia hạn * Người quản trị * Tác Giả * Viết sách 03/28/09 19
 20. Xác định yêu cầu  Tra cứu sách * Theo tên sách * Theo mã sách * Theo lĩnh vực * Theo ngôn ngữ  Tra cứu độc giả * Theo Tên * Theo Ngày sinh * Theo địa chỉ 03/28/09 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản