Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
470
lượt xem
47
download

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết vận dụng những hiểu biết về từ đồng nghĩa, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng nghĩa, phân loại các từ đồng nghĩa theo nhóm. - Nắm được những sắc thái khác nhau về từ đồng nghĩa để viết một đoạn văn ngắn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA

  1. Luy n t và câu : LUY N T P V T NG NGHĨA I. M c tiêu, nhi m v : - Bi t v n d ng nh ng hi u bi t v t ng nghĩa, làm úng các bài t p th c hành tìm t ng nghĩa, phân lo i các t ng nghĩa theo nhóm. - N m ư c nh ng s c thái khác nhau v t ng nghĩa vi t m t o n văn ng n. II. dùng d y h c: -T i n h c sinh- Bút d - M t s t phi u kh to. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra:
  2. - 3 HS, nh n xét chung. - Làm BT 1, 2,3 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: a) Hư ng d n HS làm bài t p 1(7’) - GV cho HS c yêu c u và giao - HS c yêu c u và nh n vi c. vi c Tìm nh ng t ng nghĩa có trong - HS dùng bút chì g ch dư i o n văn. nh ng t ng nghĩa. - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân. - Cho HS trình bày k t qu . - GV ch t l i…m ,u, bu, b m,b , - HS nh n xét.
  3. m . b) Hư ng d n HS làm bài t p 2(7’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c. Cho HS c các t ã cho. Cho HS s p x p các t ã cho - HS làm vi c cá nhân. thành t ng nhóm t ng nghĩa. - Cho HS trình bày k t qu bài làm. - Cá nhân trình bày. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm bài t p 3 (14’) - GV cho HS c yêu c u và giao vi c.
  4. Cho HS vi t 1 o n văn kho ng 5 câu.( dùng m t s t BT 2) - Cho HS làm bài. - HS làm bài cá nhân - Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. Ho t ng 3: C ng c , d n dò.(2’) - GV nh n xét ti t h c. - V nhà hoàn ch nh o n văn miêu t . - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
  5. .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản