Mã số S61a-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
4
download

Mã số S61a-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu về Sổ chi tiết chi hoạt động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mã số S61a-H

  1. Bộ (Sở) :........ Mẫu số S61a­H Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Nguồn kinh phí :............................... Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK  Ghi có TK  661 661 Số Ngày Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng  dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản