Ma trận LED 7 x 5 dislay 0 - 9 and A to N

Chia sẻ: Nguyenhoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
530
lượt xem
325
download

Ma trận LED 7 x 5 dislay 0 - 9 and A to N

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các pác nhìn thấy các bảng quang báo người ta quảng cáo có các dòng chữ chatyj từ phải qua trái hay ngược lại. Cái đó là công nghệ làm quang báo của người ta con sinh viên mới học vi điều khiển ban đầu thì nên học nhưng cái cơ bản đã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ma trận LED 7 x 5 dislay 0 - 9 and A to N

  1. Ma trận LED 7 x 5 dislay 0 - 9 and A to N Nguồn : biendt.biz  Các pác nhìn thấy các bảng quang báo người ta quảng cáo có các dòng chữ chatyj từ phải qua trái hay ngược lại. Cái đó là công nghệ làm quang báo của người ta con sinh viên mới học vi điều khiển ban đầu thì nên học nhưng cái cơ bản đã.Dựa vào hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc nên ta ta có thể quét được các điểm ảnh các điểm ảnh ở đây chính là những con led được nối với nhau thông qua các hàng và các cột được gọi là ma trận LED. Ở bài này tôi chỉ hiện thị các chữ và các số trên ma trận LED 5 x 7. Linh kiện sử dụng trong mạch:
  2. + 1 Ma trận LED 5x7 (giá khoảng trên 10K gì đó tôi chưa mua con này nhưng biến từ con 8 x8) + 1 Chip Psoc (Con này hơi đắt khoảng 70K) + 1 ULN2803 ( con này khoảng 4k) + 7 con A1015 (Con này rẻ) + Vài con trở 1K và 10K 1) Ma trận LED 5 x 7. Hình dạng thực tế : * Cấu tạo của LED 7 x 5
  3. Nhìn trên hình chúng ta có thể thấy được ma trận này gồm 5 cột và 7 hàng. Các hàng được nối với nhau và các cột được nối với nhau. Tại mỗi điểm giao giữa các hàng và các cột có gắn vào đó 1 con Diode phát quang. Nên do đó phải đưa tín hiệu vào hàng ở mức 1 và cột ở mức 0 thì LED mới sáng được. Ví dụ : TÔi muốn cho con LED D12 sáng thì như vậy tôi phải đưa tín hiệu mức 1 vào hàng 5 và mức 0 vào cột 2. Như vậy LED đó mới sáng được 2) Ổn dòng ULN2803 Cấu tạo :
  4. Nhìn vào sơ đồ cấu tạo của ULN2803 ta thấy được rằng khi đầu vào ở mức 1 thì đầu ra ở mức 0 và ngược lại. Nó được qua cổng Not! + Chân 1 input (Mức 1) ==> chân output 18 (mức 0) và ngược lại + Chân 2 inphut (mức 1) ==> chân output 17 (mức 0) và ngược lại +..... +Chân 8 input (mức 1) ==> Chân output 11 (mức 0) và ngược lại Do đó ULN2803 có tác dụng ổn dòng trong khoảng thời gian rất ngắn. Tác dụng này làm cho các LED sáng đều vì trong khi quét do phải sáng cả hàng LED nên sự sụt dòng là rất lớn sẽ làm cho LED tối. 3 ) A1013:
  5. A1013 đệm dòng cho các hàng. 1 hàng có nhiều LED sáng nên sự sụt dòng là rất lớn nên dùng A1013 đệm dòng cho các hàng. Nhìn trên sơ đồ phân cực của transitor lúc này Transitor làm việc ở chế độ đóng mở và sơ đồ phân cực được lắp theo hình vẽ. Để điều khiển được đóng mở Transitor thì cần phải đưa tín hiệu mức 0 vào Bazo. Mức 1 thì transitor sẽ khóa! 4 ) Sơ đồ nguyên lý
  6. Nhìn trên sơ đồ trên tôi dùng các Port 0 và Port 2 để điều khiển các hàng và các cột của ma trận LED thông qua các con A1015 và ULN2803. 5) Nguyên lý quét ma trận. + Các tính mã LED các pác bit tính rồi chứ! + Do dùng A1015 và ULN2803 nên các hàng phải đưa ở mức 0 và các cột phải đưa ở mức 1 + Ở trong bài này thì nguyên lý quét của nó khá là đơn giản. Dựa vào hiện tượng lưu ảnh trên võng mạc và con người chỉ nhìn được 24h/s.Tại mỗi thời điểm chỉ có 1 điểm sáng Do quét với tần số nhanh nên con nguời sẽ cảm nhận
  7. được các LED được quét đồng thời.Trong bài này tôi quét cột và đưa các dữ liệu hiện thị ra các hàng. + Tại thời điểm thứ nhất ta ta chỉ cho 1 hàng và 1 cột sáng tức là đưa cột 1 ở mức 1 và tính các dữ liệu của hàng ở mức 0 (Tính các hàng 1 dến 7 ở mức 0) của cột 1. Sau đó phải tắt tất cả các hàng và các cột đó đi ==> LED trở về không sáng LED nào cả + Tại thời điểm thứ 2 ta cho cột 2 ở mức 1 và dữ liệu sáng các điểm LED ở hàng ( Tính ở mức 0) của cột này.NHư vậy khi cột 2 ở mức 1 thì các điểm LED cấu tạo lên chữ hoạc số sẽ được tính trên hàng ( Đây chỉ là 1/5 của chữ hoặc số thôi) Sau đó tắt tất cả các hàng và các cột đi. + Tại thời điểm thứ 3,4,5 cũng tương tự như kiểu 1 và 2. Như vậy tại mỗi thời điểm tôi chỉ cho sáng 1 phần của chữ và của số thôi (1/5) . Có 5 thời điểm tôi sẽ ghép nó lại thành một chữ hoặc 1 số. Các thời điểm này được quét nhanh nên ta sẽ nhìn thấy được rằng tất cả các LED đó được sáng đồng thời. 6 ) Chương trình. Thiết lập cấu hình cho chân chíp Psoc : Port 0 và 2 để ở chế độ Strong. Tức là điều khiển được cả 2 khóa. //===================MA TRAN LED 7 X 5 DISLAY TO 0 - 9 AND A - N/ ================== // Viet boi : biendt - biendt.biendt@gmail.com // Website : http://biendt.biz // Dung P0 (tu P0_0 den P0_6) noi vao hang thong qua dieu khien cac A1013
  8. // Dung P2 (tu P2_0 den P2_4) noi vao Cot thong qua con ULN2803 //---------------------------------------------------------------------------- #include // part specific constants and macros #include "PSoCAPI.h" // PSoC API definitions for all User Modules unsigned char m,n,lap; void delay() { unsigned int i,j; for(i=0;i
  9. {0xc1,0xbe,0xbe,0xbe,0xdd}, // C {0x80,0xbe,0xbe,0xbe,0xc1}, //D {0x80,0xb6,0xb6,0xb6,0xff}, // E {0x80,0xf6,0xf6,0xf6,0xff}, // F {0xc1,0xbe,0xae,0xae,0xcd}, // G {0x80,0xf7,0xf7,0xf7,0x80}, //H {0xbe,0xbe,0x80,0xbe,0xbe}, //I {0x80,0xf3,0xfd,0xde,0xbf}, // K {0x80,0xbf,0xbf,0xbf,0xff}, //L {0x80,0xfd,0xfb,0xfd,0x80}, //M {0x80,0xfd,0xfb,0xf7,0x80}}; //N void dislay() { for(m=0;m
  10. } } } void main() { PRT0DR=0xff; PRT2DR=0xff; while(1) { dislay(); } } Mạch này tôi đã test trên bo mạch và OK. Các pác hãy nhìn vào đó đánh lại chương trình trên trình biên dịch sau đó nạp vào! Chạy!  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản