MẠNG AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Chia sẻ: Thugiang Thugiang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
233
lượt xem
55
download

MẠNG AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo sớm, giảm thiểu rủi ro trên cơ sở mạng an toàn tài chính quốc gia. Sự kiện Vietnam Banking 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẠNG AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

 1. MẠNG AN TOÀN TÀI CHÍNH QUỐC GIA VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM Meliá, 1- 6 - 2007 Trình bày: TS. Bùi Khắc Sơn Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi VN Nội dung Mạng an toàn tài chính quốc gia Vai trò chức năng của BHTGVN Nền tảng công nghệ hệ thống dịch vụ tài chính quốc gia Nền tả Nề tảng công nghệ của BHTGVN ô hệ ủ Kết luận Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 2 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 1
 2. Mạng an toàn tài chính quốc gia SP-DV Thông tin Doanh nghiệp Ngân hàng Báo cáo cung cấp hàng ấ Gửi tiền Tổ chức Giám sát hóa dịch vụ Chuyển tiền cung cấp từ xa Kiểm tra Cơ quan Cho vay dịch vụ Người tiêu dùng tại chỗ Giám sát Tài trợ thương mại tài chính Chính phủ Hỗ trợ tài chính Người gửi tiền Đầu tư ………… Xử lý… Nhà đầu tư Nền tảng pháp lý/ công nghệ Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 3 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn Mô hình tổ chức mạng an toàn tài chính quốc gia Mạng an toàn tài chính quốc gia Giám sát khác Các cơ quan Bộ Tài chính Trung ương Ngân hàng Bảo hiểm tiền gửi B C T G Khung pháp lý vững chắc, phân chia chức năng nhiệm vụ rõ ràng và cơ chế phối hợp hiệu quả Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 4 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 2
 3. Vai trò chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn tài chính Nhiệm vụ Mục tiêu Công cụ Chiến lược Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 5 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn Mô hình giám sát các dịch vụ tài chính quốc gia Ủy ban quản lý các hoạt động giám sát dịch vụ tài chính quốc gia Ngân hàng trung ương Bảo hiểm tiền gửi Bộ Tài chính Rủi ro quốc gia Bảo vệ người tiêu dùng Bảo vệ người gửi tiền Hệ thống và năng lực giám sát/ kiể soát thố à ă l iá át/ kiểm át i. Cấu trúc hành ii. Hệ thống giám sát iii. Kiểm tra tại iv.Khả năng chính và kỹ thuật và phân tích chất chỗ và xây dựng chế tài lượng từ xa thể chế Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 6 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 3
 4. Nội dung Mạng an toàn tài chính quốc gia Vai trò chức năng của BHTGVN Nền tảng công nghệ hệ thống dịch vụ tài chính quốc gia Nền tả Nề tảng công nghệ của BHTGVN ô hệ ủ Kết luận Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 7 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn Vai trò chức năng của BHTGVN Bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền, duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng Là tổ chức tài chính nhà nước, bộ phận cấu thành của hệ thống giám sát tài chính quốc gia Là tổ chức tài chính đặc biệt hoạt động trên một nền tảng pháp lý riêng Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 8 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 4
 5. Vai trò chức năng của BHTGVN Trụ sở chính tại Hà nội 06 chi nhánh khu vực 600 cán bộ Vốn và các quỹ: 2400 tỷ VNĐ Bảo hiểm cho 1.035 các định chế tài chính (74 ngân hàng, 10 Cty tài chính, 951 quỹ tín dụng nhân dân). Hạn mức chi trả: 50.000.000đ/người/ 1 TCTD. Phí bảo hiểm: do TCTGBH đóng. 0,15%/số dư TG thuộc đối tượng BH, người gửi tiền không phải đóng phí BH Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 9 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn BHTGVN hoạt động theo mô hình giảm thiểu rủi ro Bảo vệ người gửi tiền. thống, Có trách nhiệm tham gia giám sát hệ thống có quyền can thiệp vào các tổ chức có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động chung của toàn hệ thống. Cấp và thu hồi chứng nhận BHTG, tiếp nhận, thanh lý các tổ chức tham gia BHTG bị đóng cửa theo nguyên tắc giảm thiểu chi phí Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 10 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 5
 6. Giới thiệu về BHTGVN quá trình hoạt động Mốc thời gian Sự kiện QĐ của Thủ tướng chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 06/1999 BHTGVN 09/1999 Chính phủ Ban hành nghị định về bảo hiểm tiền gửi (NĐ89/1999-QĐ-CP) 11/1999 QĐ của thủ tướng CP thành lập BHTGVN 03/2000 Thông tư 03/2000/QĐ-NHNN5 hướng dẫn thi hành Nghị định 89 Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung Nghị định 89 (NĐ109/2005/NĐ-CP): 08/2005 mở động đối tượng BH và hạn mức chi trả Thông tư 03/2006/QĐ-NHNN5 hướng dẫn thực hiện Nghị định 89 và Nghị 04/2006 định 109 109. BHTGVN lần đầu tiên ban hành đồng bộ các quy định, hướng dẫn TCTGBH 08/2006 thực hiện NĐ 89, NĐ 109, Thông tư 03 (Cấp CNBHTG, Phí BH, Thông tin báo cáo). BHTGVN thay mẫu CNBHTG theo quy định mới và phù hợp với yêu cầu mình 11/2006 bạch, hội nhập, cấp đổi cho tất cả các TCTGBH. Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 11 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn Nghiệp vụ BHTG trong quá trình hoạt động của tổ chức TGBHTG - Thu phí định kỳ - Giám sát từ xa - Kiểm tra tại chỗ - Đầu tư Chấm dứt thanh lý - Hỗ trợ, tư vấn - Nghiệp vụ khác NHNN cấp phép Chấm dứt hoạt động Cho vay hỗ trợ Thu hồi giấy chứng Trù bị nhận thành lập Hoạt động BHTGVN Thanh Th h lý cấp giấy chứng nhận Quản lý Tài sản Chi trả người gửi tiền Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 12 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 6
 7. BHTGVN trong mạng an toàn tài chính quốc gia Mục tiêu Cung cấp thông tin/Tư vấn cho người gửi tiền Chi trả bảo hiể t ả bả hiểm 1. Bảo vệ số đông người gửi tiền ố ề và khuyến khích tiết kiệm hức năng nhiệm vụ Giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ 2. Giảm gánh nặng cho Chính phủ, tạo sự công bằng và động lực cạnh tranh cho các TC TGBH 3. Tạo ra một cơ chế chính thức Can thiệp vào hoạt động của tổ chức TG BHTG trong việc xử lý đổ vỡ ngân hàng 4. Góp phần tạo ra một hệ thống Tham gia giải quyết các tổ chức TG BHTG đổ vỡ g g q y thanh toán có trật tự ậ ự Ch 5. Thúc đẩy tăng trưởng thị trường tài chính và nền kinh tế Phí theo mức độ rủi ro năm 2008 6. Đảm bảo sự an toàn hệ thống tài chính quốc gia, tránh khủng hoảng. Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 13 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn Nội dung Mạng an toàn tài chính quốc gia Vai trò chức năng của BHTGVN Nền tảng công nghệ hệ thống dịch vụ tài chính quốc gia Nền tả Nề tảng công nghệ của BHTGVN ô hệ ủ Kết luận Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 14 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 7
 8. Nền tảng công nghệ hệ thống dịch vụ tài chính quốc gia Ngân hàng Bảo hiểm tiền gửi Bộ tài chính Trung ương Dữ liệu chia sẻ Dữ liệu Dữ liệu chia sẻ chia sẻ TCP/IP Các cơ quan Dữ liệu giám sát khác chia sẻ Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 15 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn Mô hình kiến trúc tổng thể Ủy ban quản lý các hoạt động giám sát dịch vụ tài chính quốc gia NHNN BHTGVN BTC Kho dữ liệu Kho dữ liệu Kho dữ liệu Chia sẻ dữ liệu Chức năng hệ thống Kết xuất báo cáo Kết xuất báo cáo Kết xuất báo cáo NHNN BHTGVN BTC Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 16 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 8
 9. Nội dung Mạng an toàn tài chính quốc gia Vai trò chức năng của BHTGVN Nền tảng công nghệ hệ thống dịch vụ tài chính quốc gia Nền tả Nề tảng công nghệ của BHTGVN ô hệ ủ Kết luận Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 17 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn Định hướng chiến lược CNTT Quản lý, nghiệp vụ Thông tin Cơ sở dữ liệu Ứng dụng Cơ sở hạ tầng Kỹ thuật Công nghệ Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 18 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 9
 10. Giao tiếp với hệ thống bên ngoài Nền tảng kiến trúc ứng dụng (DIV) Kênh phân phối Quản lý Tự động thông hoá Trụ sở chính tin Văn phòng E-channels Mail/ Tel… Chi nhánh Data Tự động Warehouse hoá văn phòng Hệ thống dự phòng Sản phẩm – Dịch vụ OLAP Bảo mật Kiểm tra Bảo hiểm Tiếp nhận và Đầu tư Quản trị Tiền gửi xử lý Nghiên Giám sát cứu ệ Quản lý Quản lý Quản lý tài chính và Thông tin khách hàng Rủi ro nguồn nhân lực Thông tin Thông tin Báo cáo Quản lý Tài chính khách hàng Tri thức Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 19 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn Mô hình kết nối mạng Trụ sở chính Extranet TCP/IP Chính phủ/ NHNN/ BTC/… Internet/ Ngân hàng Thương mại Intranet DIV Công ty tài chính/ Quỹ Tín dụng ND/ Các tổ chức ổ phi NH Chi nhánh KV Các tổ chức tham gia dịch vụ tài chính cung cấp thông tin báo cáo trực tiếp DIV DIV chia sẻ thông tin trực tiếp với các cơ quan giám sát (NHNN/BTC/….) Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 20 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 10
 11. Nội dung Tổ chức mạng an toàn tài chính quốc gia Vai trò chức năng của BHTGVN Nền tảng công nghệ mạng an toàn tài chính quốc gia Nền tả Nề tảng công nghệ của BHTGVN ô hệ ủ Kết luận Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 21 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn Kết luận Xây dựng hệ thống dịch vụ tài chính quốc gia với quản lý của “Ủy ban quản lý các hoạt động giám sát dịch vụ tài gia chính quốc gia” Chia sẻ thông tin khai thác giữa các cơ quan quản lý và giám sát tránh trùng lắp, nâng cao năng lực quản lý và giám sát, tăng cường minh bạch thông tin Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý giám sát Áp lý, sát. dụng các chuẩn mực quốc tế trong quản lý và thực hiện tốt kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán CNTT giảm thiểu rủi ro trong hoạt động, thanh khoản, tín dụng và vốn. Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 22 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 11
 12. Kết luận Bảo hiểm tiền gửi hoạt động theo mô hình giảm thiểu rủi ro thực hiện tiếp nhận các thông tin từ các tổ chức cung ấ ố cấp dịch vụ tài chính, phân tích hệ thống, đánh giá, phân loại, xếp hạng theo chuẩn mực quốc tế và cảnh báo sớm. Thực hiện giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ, hỗ trợ tài chính ố ợp qua quả ý, g á sá đị ề à Phối hợp cơ quan quản lý, giám sát: các quy định về tài chính, các văn bản pháp luật, thông tin về tổ chức tham gia BHTG, xử lý khi có vấn đề Head office of Deposit Insurance of Vietnam: Vincom Towers City, 191 Ba Trieu, Hai Ba Trung, Ha Noi 23 Tel: (04) 9742886; Fax (04) 9742866; Email: service@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn Cảm ơn ! TS. Bùi Khắc Sơn – Tổng giám đốc BHTGVN Email: sonbui@div.gov.vn Website: www.div.gov.vn 12
Đồng bộ tài khoản