MẪU BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN (TRAINING COMMITMENT FORM)

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
920
lượt xem
140
download

MẪU BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN (TRAINING COMMITMENT FORM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản cam kết đào tạo - huấn luyện (training commitment form)', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN (TRAINING COMMITMENT FORM)

  1. (Form No.) BM.09.03 15/03/2004 BM.08.01 15/05/2004  Công ty ................ Phòng Nhân Sự (HR Dept) BẢN CAM KẾT ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN (TRAINING COMMITMENT FORM) Tên tôi là (My name’s):............................................................................................................................ Chức vụ (Job title):............................................................Bộ phận (Dept) :........................................ Tham dự khóa học (Attend the course):.................................................................................................. Thời gian học (Duration):....................................................................................................................... Nơi tổ chức (Organized by):................................................................................................................... Cam kết thực hiện các điều sau (Commit to implement the following): 1- Châp hanh tôt cac nôi qui cua lớp hoc (Observe the regulations of class). ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̣ 2- Tham gia đây đủ cac buôi hoc. (Nêu văng măt phai viêt Đơn xin vắng mặt, có xac nhân cua ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ Trương bộ phân hoặc cấp quản lý trực tiếp) gưi về Tổ Đào tạo (Attend fully the class – If ̣ being absent, the trainee has to write Absent Application which is confirmed by the Chief of Department or the Direct Manager). 3- Kêt thuc khoa hoc phai photo Giây chứng nhân (hoặc bằng cấp) và kèm theo 01 bộ giáo ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ trình học gưi về Tổ Đào tạo châm nhât 01 tuân kể tư khi nhận được (When finishing the ̣ ́ ̀ course, the trainee has to send a copy of certificate and a set of material of the course to the Training Group at the latest of 1 week after ending of the course). 4- Kết quả cuối khóa học nếu không đạt (không gưi giấy chứng nhận/ bằng cấp) phải bồi thường cho Công ty 100% chi phí của khóa học mà Công ty đã tài trợ (If the result is not good -without the certificate of the course - the trainee has to compensate 100% of the fees for the company). 5- Sau khi kết thúc khóa đào tạo sẽ lập Kế hoạch ứng dụng nội dung đã được đào tạo và gưi về Tổ Đào tạo để cùng Trương bộ phận theo dõi kết quả ứng dụng (After finishing the course, the trainee has to set up an applied plan according to the trained contents and send to the Training Group in order to follow up the applied results) 6- Chấp hành tốt các nội dung trong quy chế đào tạo của Công ty (Observe Training Regulations)
  2. Nếu không thực hiện các điều cam kết trên, tôi xin chịu các hình thức xử lý theo quy chế đào tạo và các nội quy, quy chế của Công ty – I pledge to abide by the above commitments according to the Training and company’s other regulations. TP. HCM, ngày ……. tháng ……. năm 200… Người viết cam kết (Form Filler) * Ghi chú: Trước khi được đào tạo, người tham dự phải làm cam kết này gửi về Tổ Đào tạo. * Notes: Before being trained, the attendant has to fill in this form and send to Training Group.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản