MẪU BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2.335
lượt xem
289
download

MẪU BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

kinh doanh hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET)

  1. (Form No.) BM.08.01 15/05/2004  Công ty ................ Phòng Nhân Sự (HR Dept) BẢNG KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (PERSONNEL RECRUITMENT PLAN SHEET) Phòng/ ban (Dept/Sec):……………………………………………….. Quý (Quarter):…….. Năm (Year) ……….. C ẤP SỐ LƯỢNG THỜI GIAN STT CHỨC DANH LÝ DO TUYỂN CẦN TUYỂN (NGƯỜI) CẦN NHÂN SỰ (NO.) (Job Title) (Reasons for Recruitment) (Position) (Quantity) (Availability) 1 Cấp Lãnh Đạo  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) (Leader Position)  Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 2 Vị Trí Cấp Cao  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) (Senior Position)  Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 3 Vị Trí Cấp Trung  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) (Junior Position)  Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 4 Vị Trí Nhân Viên  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) (Staff Position)  Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) 5 Vị Trí Công Nhân  Thay thế nghỉ việc (Replacement for Retired Personnel) (Worker Position)  Tuyển mới (New Personnel)  Trù bị nhân lực (Personnel Preparation) TỔNG CỘNG (TOTAL) Ho Chi Minh, ............................2004 Ho Chi Minh, ............................2004 Ho Chi Minh, ............................2004 Xác nhận của Trưởng Bộ Phận Giám Đốc Nhân Sự Phê Duyệt Ban Tổng Giám Đốc Duyệt (Confirmation of Chief of Department) (Approval of Human Resource Director) (Approval of Board of Directors)
  2. (Form No.) BM.08.01 15/05/2004  Công ty ................ Phòng Nhân Sự (HR Dept)
Đồng bộ tài khoản