Mẫu bảng kê nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp trên Excel

Chia sẻ: Honeyoop Honeyoop | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:0

0
387
lượt xem
141
download

Mẫu bảng kê nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp trên Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kê nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp trên excel', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu bảng kê nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp trên Excel

  1. Bảng nhu cầu tiền mặt của một doanh nghiệp mới Số lượng Nội dung cụ thể Lượng tiền mặt cần thiết để khởi nghiệp Quảng cáo $0 Xúc tiến khai trương doanh nghiệp Nguyên vật liệu dự trữ ban đầu $0 Lượng nguyên vật liệu cần để khai trương Xây nhà, xưởng $0 Lượng cần thiết cho các nhà thầu xây dựng Tiền mặt $0 Nhu cầu đăng ký tiền mặt Trang trí nội ngoại thất $0 Dự tính trên kết quả đấu thầu Đặt cọc $0 Theo yêu cầu của các công ty điện, nước Trang thiết bị $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp Lắp đặt trang thiết bị $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp Bảo hiểm $0 Theo yêu cầuchi nhánhcông hiểm n, nước của các bảo ty điệ Trả cho hợp đồng thuê $0 Số lượng phải trả trước khi khai trương Môn bài và giấy phép $0 Theo yêu cầu của chính quyền sở tại Linh tinh $0 Tất cả các khoản khác Các loại phí thuê chuyên gia $0 Bao gồm nhân viên kiểm toán, luật sư... Xửa chữa, điều chỉnh $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp Thuê bất động sản $0 Số lượng phải trả trước khi khai trương Các loại dịch vụ $0 Vệ sinh, kế toán... Biển, bảng $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấp Trả cho nhà cung cấp $0 Văn phòng, vệ sinh... Chi đột xuất $0 Các khoản chi không tính trước được các khoản khác $0 các khoản khác $0 các khoản khác $0 Tổng tiền mặt cần để khởi nghiệp $0 Tổng số tiền cần chi trước khi khai trương Các khoản phải chi hàng tháng Dưới đây là các khoản cần chi cho 3 tháng đầu tiên và các khoản khác, nếu có Quảng cáo $0 Phí Ngân hàng $0 Phí thẻ tín dụng $0 Phí giao hàng $0 Nợ và thuê bao $0 Bảo hiểm y tế $0 Không bao gồm khoản nói ở trên Bảo hiểm $0 Không bao gồm khoản nói ở trên Trả lãi vay $0 Mua nguyên vật liệu dự trữ $0 Xem *** giả thích Trả hợp đồng thuê $0 Không bao gồm khoản nói ở trên Trả nợ vay $0 Trả gốc và lãi vay Linh tinh $0 Chi phí văn phòng $0 Lương công nhân không kể lương chủ và quản đốc $0 Thuế sử dụng lao động $0
  2. Phí thuê chuyên gia $0 Thuê bất động sản $0 Không bao gồm khoản nói ở trên Xửa chữa và duy tu $0 Lương chủ và quản đốc $0 Chỉ áp dụng cho 3 tháng đầu Thuế doanh thu $0 Trả cho các nhà cung cấp $0 Điện thoại $0 Điên, nước $0 các khoản khác $0 các khoản khác $0 các khoản khác $0 các khoản khác $0 các khoản khác $0 các khoản khác $0 Tổng chi hàng tháng $0 Tổng lượng tiền mặt cần để khởi nghiệp $0 *****Chỉ bao gồm các khoản dùng để tăng dự trữ. . Các khoản dùng để bù đắp số nguyên vật liệu đã dùng cho sản xuất không được tính ở đây. Giả định rằng, doanh số bán ra đủ bù đắp lượng nguyên vật liệu tiêu thụ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản