MẪU DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRỰC CÔNG TY

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:1

0
706
lượt xem
30
download

MẪU DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRỰC CÔNG TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách nhân viên văn phòng trực công ty', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRỰC CÔNG TY

  1. CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BM11 HCTC-BM11 Độc lập - Tự - Do - Hạnh phúc. ------- ------------- DANH SÁCH NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TRỰC CÔNG TY Tháng . . . . . năm 200 . . STT HỌ và TÊN NGÀY THỨ GHI CHÚ 1 Thứ hai 2 Thứ ba 3 Thứ tư 4 Thứ năm 5 Thứ sáu 6 Thứ bảy 7 Chủ nhật 8 Thứ hai 9 Thứ ba 10 Thứ tư 11 Thứ năm 12 Thứ sáu 13 Thứ bảy 14 Chủ nhật 15 Thứ hai 16 Thứ ba 17 Thứ tư 18 Thứ năm 19 Thứ sáu 20 Thứ bảy 21 Chủ nhật 22 Thứ hai 23 Thứ ba 24 Thứ tư 25 Thứ năm 26 Thứ sáu 27 Thứ bảy 28 Chủ nhật 29 Thứ hai 30 Thứ ba 31 Thú tư Ghi chú: Thời gian trực tư 19 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau Công ty, Ngày tháng năm 200 . . DUYỆT CỦA BGĐ Phòng HCTC. * Nơi nhận : - Giám đốc " Để kính tường " - Bảo Vệ " Để theo dõi " - Đương sư " Để thi hành " - Phòng HCTC " Để lưu "
Đồng bộ tài khoản