intTypePromotion=1

Mẫu đào tạo do TT tổ chức

Chia sẻ: Vit Con Xinh Dep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
291
lượt xem
77
download

Mẫu đào tạo do TT tổ chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu đào tạo do TT tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đào tạo do TT tổ chức

  1. SỐ: ……/…..- GG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------o0o--------- …………., ngày …… tháng …… năm 200… THÔNG BÁO (V/v: tổ chức khóa đào tạo ………….) Kính gửi: Giám đốc đơn vị …………………………. Trung tâm Đào tạo & Chất lượng của CPO CLUB thông báo lịch đào tạo ……………………………. khóa đào tạo (KĐT) ……………… năm …….. như sau: Nội dung đào tạo:  ………  ………  ………  Làm bài kiểm tra Địa điểm: Thời gian: • Giảng viên: • Lớp trưởng: Đề nghị Giám đốc đơn vị………………. thông báo cho các nhân viên (có tên trong danh sách kèm theo) tham dự khóa học đầy đủ đúng giờ. Đối với các cán bộ nhân viên cần tham gia khóa học chưa có tên trong danh sách kèm theo, đề nghị Giám đốc đơn vị đăng ký bổ sung với Ông/Bà …………………….. trước ngày …………... Trân trọng./. Nơi nhận: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & CHẤT LƯỢNG ­ Như trên GIÁM ĐỐC ­ TGĐ (thay báo cáo) ­ Giảng viên có tên ­ Lưu VP BMDT-04 1/1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2