Mẫu Đơn xin thuê lại đất Ban hành kèm theo Thông tư số 679TT/ĐC ngày 12/5/1997

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
182
lượt xem
13
download

Mẫu Đơn xin thuê lại đất Ban hành kèm theo Thông tư số 679TT/ĐC ngày 12/5/1997

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cam kết:Sử dụng đất đúng mục đích của khu công nghiệp (khu chế xuất) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; Trả tiền thuê đất đủ đúng hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đơn xin thuê lại đất Ban hành kèm theo Thông tư số 679TT/ĐC ngày 12/5/1997

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….Ngày…tháng…năm… ĐƠN XIN THUÊ LẠI ĐẤT Kính gửi:.................................................................................. (Ghi rõ tổ chức kinh doanh cơ sở hạ tầng và cho thuê lại đất) 1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê lại đất:....................................................... 2. Địa chỉ:........................................................Điện thoại:........................................ 3. Vị trí khu đất xin thuê lại:...................................................................................... 4. Diện tích thuê:........................................................................................................ 5. Thời hạn thuê:........................................................................................................ 6. Mục đích sử dụng:................................................................................................. 7. Cam kết: − Sử dụng đất đúng mục đích của khu công nghiệp (khu chế xuất) đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; − Trả tiền thuê đất đủ đúng hạn; − Các cam kết khác (nếu có)….. Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất (Ký và ghi rõ họ tên)
Đồng bộ tài khoản