Mẫu Form xin cấp văn phòng phẩm

Chia sẻ: Quanghoa Quanghoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
707
lượt xem
120
download

Mẫu Form xin cấp văn phòng phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mình cũng chỉnh sửa dựa trên tài liệu mình sưu tầm được ở trên mạng. Hy vọng nó sẽ giúp đỡ nhiều cho bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Form xin cấp văn phòng phẩm

  1. Phòng/Bộ phận:……………………….. Từ Sơn, ngày………tháng……….năm 2007 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN PHÒNG PHẨM THÁNG……..-2007 Đ ơn Số Số TT Tên VPP TT Tên VPP Đơn vị vị lượng lượng 1 Băng dính trắng (*) Cuộn 20 Ghim đen 41 mm Hộp 2 Băng dính xanh (*) Cuộn 21 Ghim chữ V Hộp 3 Bấm ghim loại……..(*) Chiếc 22 Giá đựng TL 3N (*) Chiếc 4 Ruột ghim loại….. Hộp 23 Giấy A4 thường Ram 5 Bìa cứng màu……… Tờ 24 Giấy A4 trắng Ram 6 Bút chì 2B (vỏ gỗ) Chiếc 25 Giấy A3 Ram 7 Bút dạ dầu (*) Chiếc 26 Giấy nhớ Tập 8 Bút bi (*) Chiếc 27 Giấy dính A4 Tờ 9 Bút nhớ (*) Chiếc 28 Giấy than Tờ 10 Bút xóa TL (ko dùng băng xóa) (*) Chiếc 29 Dao dọc giấy TL (*) Chiếc 11 File 3 cm Chiếc 30 Kéo cắt giấy (*) Chiếc 12 File 5cm Chiếc 31 Sổ A5 (sổ nhỏ) Quyển 13 File 7cm Chiếc 32 Sổ A4 Quyển 14 Chia File tài liệu Tờ 33 Sổ Nhật ký Quyển 15 Bìa Rắc co Chiếc 34 Thanh cài giấy Chiếc 16 Bìa bóng kính Tờ 35 Túi đục lỗ Chiếc 17 Ghim đen 32mm Hộp 36 Máy tính 12 số (*) Chiếc 18 Ghim đen 51 mm Hộp 37 Túi khuy bấm Túi 19 Ghim đen 19mm Hộp 38 Đục lỗ (*) VPP Phục vụ cho nhu cầu của phân xưởng+Khác: 1 Găng tay sợi (*) Đôi 7 Chổi lúa cán dài Chiếc 2 Găng tay bạt (*) Đôi 8 Chổi chít Chiếc 3 Găng tay cao su (*) Đôi 9 Giấy VS Cuộn 4 Khẩu trang (*) Chiếc 10 Ủng cách điện 10 KV (*) Chiếc 5 Dao dọc giấy (*) Chiếc 11 Xà phòng (Vì dân) Kg 6 Găng tay cách điện 10KV (*) Đôi 12 Khẩu trang (*) TRƯỞNG BỘ PHẬN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ * Công nhân viên được cấp phát VPP phục vụ cho công việc được giao trên cơ sở sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, tránh lãng phí * Các trường hợp làm thất thoát hư hỏng thiết bị VPP, dụng cụ làm việc hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân thì sẽ bị xử lý theo quy chế công ty * Đề nghị các bộ phận lập giấy đề nghị VPP theo định mức sau TT Tên VPP Số lượng/phòng-Thời gian sử dụng TT Tên VPP Số lượng/phòn-/Thời gian sử dụng 1 Đục lỗ 1 cái/phòng-2 năm 7 Bấm ghim nhỏ Theo Số NV/phòng/- năm 2 Kéo cắt giấy 2 cái/phòng-6 tháng 8 Giấy nhắn 4 tập/phòng-1 tháng 3 Bút bi 8 cái/phòng-1 tháng 9 Bút dạ 2 cái/phòng-3 tháng 4 Bút xóa 2 cái/phòng-3 tháng 10 Bút chì 2B 2 cái/phòng-2 tháng 5 Giấy A4 thường 40 Ram/tháng (Phòng KDDA quản lý) 11 Giấy A4 trắng 10 Ram/tháng (phòng Nhân sự quản lý) 6 Ruột ghim nhỏ 2 hộp/phòng-1 tháng 12 Ghim đen các loại 1 Loại -1 hộp/phòng-2 tháng 7 Máy tính 3cái/phòng-2 năm 13 * Các văn phòng phẩm có dấu (*) yêu cầu các bộ phận gửi lại vỏ, lõi, VPP không còn sử dụng được.... đã cấp theo “giấy đề nghị VPP” của tháng trước trước khi được cấp mới
Đồng bộ tài khoản