intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu hợp đồng kinh tế về dịch vụ bảo trì vệ sinh công nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh Thu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

2.242
lượt xem
401
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu hợp đồng kinh tế về dịch vụ bảo trì vệ sinh công nghiệp" để nắm bắt các điều khoản liên quan đến hợp đồng kinh tế, cũng như biết cách trình bày và soạn thảo bản hợp đồng kinh tế hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng kinh tế về dịch vụ bảo trì vệ sinh công nghiệp

Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu hợp đồng kinh tế về dịch vụ bảo trì vệ sinh công nghiệp", mẫu văn bản này được trình bày với nội và hình thức rõ ràng, các bạn có thể tải về máy sử dụng để tiết kiệm thời gian hơn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
 (Số: ……  /HĐKT- ADF - MH - 2009)
Căn cứ bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 thông qua 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
Căn cứ nhu cầu …………… và khả năng của Công ty TNHH Xây dựng & Làm sạch Công nghiệp Minh Hà;
Hôm nay, ngày  09 tháng 09 năm 2009 tại …………………………………,
Đại diện hai bên gồm có:
Bên A                         :
Địa chỉ                       :                                      
Điện thoại                  :
Mã số thuế                 :
Người đại diện          :
Chức vụ                    :
Bên B                         :    
                                                   
Địa chỉ                       : 
Điện thoại                  :                                             Fax: 
Mã số thuế                 : 
Tài khoản                  : 
Tại                              :          
                                      
Người đại diện          : 
Chức vụ                     : 
Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất cùng ký Hợp đồng với các điều khoản sau:
ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:
 - Bên B nhận cung cấp dịch vụ chọn gói công việc bảo trì, làm sạch vệ sinh công nghiệp hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 7 trong tuần cho bên A tại địa chỉ …………………………………….
bao gồm: Nhân công, thiết bị và dụng cụ vệ sinh công nghiệp, máy móc và các hóa chất phục vụ cho công việc.
 - Nội dung công việc cụ thể, bố trí nhân lực và các máy móc, vật tư máy móc, hoá chất phục vụ cho công việc sẽ được miêu tả trong phục lục số 1 của Hợp đồng.
ĐIỀU 2 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN:
1. Trách nhiệm của bên B:
- Cung cấp dịch vụ theo đúng chất lượng, khối lượng và địa điểm được ghi tại Điều 1 của hợp đồng này.
- Không giao cho bên thứ 03 thực hiện nếu không có sự đồng ý của bên A.
- Cung cấp danh sách nhân viên của bên B và đảm bảo về nhân cách, lý lịch của đội ngũ nhân viên của mình. Trong quá trình làm việc tại quý cơ quan nếu Quý cơ quan không hài lòng về nhân viên của bên B thì bên A có quyền yêu cầu bên B thay người cho bên A.
- Không được mang ra ngoài bất cứ tài liệu nào của bên A khi không được sự cho phép của Bên A.
- Chịu trách nhiệm bồi thường bên A trong trường hợp mất mát, hay hư hỏng do công nhân bên B gây ra ( có biên bản cụ thể ).
- Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, bảo hộ lao động và chịu trách nhiệm về bảo hiểm và an toàn lao động với công nhân của mình trong trường hợp xảy ra tổn thất mà nguyên nhân không thuộc về bên A.
- Các hóa chất làm sạch của bên B đảm bảo không ảnh hưởng tới sức khỏe, tài sản và môi trường làm việc của bên A.
- Chấp hành các quy định về an ninh, an toàn  của tòa nhà nơi bên B phục vụ.
-  Không được nghỉ vào các ngày làm việc theo chế độ của nhà nước.
-  Nếu bên B bỏ việc giữa chừng thì bên A sẽ không thanh toán cho bên B những ngày làm việc trước đó.
2. Trách nhiệm của bên A.
- Bên A có trách nhiệm thông báo đến toàn thể cán bộ công nhân viên bên A về việc nhân viên của bên B đến làm.
- Hướng dẫn đầy đủ cho bên B về các nội quy, quy định của cơ quan mình mà bên B phải chấp hành khi đến làm việc.
- Phản ánh kịp thời cho bên B về những tồn đọng trong công việc hoặc các vấn đề khác do lỗi của nhân viên bên B.
- Cung cấp khu vực đổ rác, xe đẩy rác, thùng đựng rác, giấy vệ sinh, phục vụ cho bên A để bên B hoàn thành công việc.
- Cung cấp điện, nước để bên B tác nghiệp và cung cấp cho bên B một diện tích nhỏ để bên B làm kho chứa thiết bị, dung cụ phục vụ công việc.
- Bố trí nhà kho để cất giữ máy móc, đồ dùng, hoá chất bên B.
- Thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ theo điều 3 của hợp đồng này.
3. Trách nhiệm phối thuộc giữa hai bên.
- Bên B cử giám sát công việc.(Có danh sách đính kèm).
- Bên A cử đại diện để bên B gặp gỡ trao đổi công việc trong quá trình thực hiện hợp đồng (có danh sách đính kèm).
- Hàng ngày sau 10h00’ đại diện giám sát hai bên sẽ đi kiểm tra và tích vào bảng đánh giá chất lượng (có đính kèm)
- Mỗi bên tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin, không tự ý truy cập đến các nguồn thông tin, tài liệu bí mật kinh doanh... của nhau và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.
- Người đại diện của mỗi bên sẽ trực tiếp quản lý các vấn đề làm sạch tại công trình. nếu mỗi bên muốn tìm hiểu về công việc sẽ gặp trực tiếp người đại diện của bên kia.
- Bên A có quyền yêu cầu bên B để thay đổi bất kỳ nhân viên nào không đủ năng lực chuyên môn hoặc không thích hợp với công việc.
- Hàng tháng đại diện hai bên cùng nhau đánh giá chất lượng công việc theo hợp đồng. Nếu chất lượng chưa đạt yêu cầu sẽ được lập văn bản và phản ánh kịp thời cho bên B. Nếu không có phản ánh chất lượng thì bên B đã thực hiện dịch vụ đảm bảo chất lượng theo hợp đồng.

- Nếu bên A có nhu cầu về các công việc khác phát sinh không nằm trong hợp đồng này thì bên B sẽ đáp ứng trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến công việc trong hợp đồng và sẽ được bàn bạc cụ thể trước khi thực hiện. Sau khi công việc hoàn tất bên B sẽ gửi hóa đơn yêu cầu thanh toán cho bên A. Chi phí phát sinh không nằm trong chi phí của hợp đồng. 

...

Các bạn vui lòng đăng nhập website tailieu.vn và download "Mẫu hợp đồng kinh tế về dịch vụ bảo trì vệ sinh công nghiệp" về máy để tham khảo nội dung tài liệu một cách đầy đủ hơn.

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2