intTypePromotion=1

Mẫu hợp đồng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán xe

Chia sẻ: Guigio | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
394
lượt xem
4
download

Mẫu hợp đồng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán xe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn có ý định thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã ký kết nhưng đang băn khoăn về cách soạn thảo hợp đồng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng. Mời các bạn cùng tham "Mẫu hợp đồng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán xe" mà TaiLieu.VN sưu tầm để nắm rõ nội dung chi tiết hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán xe

 Để giúp các bạn dễ dàng hình dung nội dung của tài liệu hơn, mời các bạn cùng tham khảo đoạn trích "Mẫu hợp đồng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán xe" bên dưới.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN HỦY BỎ
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
Chiếc xe ______ mang biển số : ______
--- ó---
Chúng tôi ký tên dưới đây : 
BÊN A : (Bên bán)
·         :……………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân:………………… cấp ngày……………………… tại ……………
Thường trú:…………………………………………………………………………………
·         :……………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân:………………… cấp ngày……………………… tại ……………
Thường trú:…………………………………………………………………………………
BÊN B : (Bên mua)
·         :……………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân:………………… cấp ngày……………………… tại ……………
Thường trú:…………………………………………………………………………………
·         :……………………………………………………………………………………………
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân:………………… cấp ngày……………………… tại ……………
Thường trú:…………………………………………………………………………………
Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng mua bán chiếc xe ___ mang biển số : ______  chứng nhận ngày ______  của ……………………………… , hồ sơ số : ______  (về việc mua bán chiếc xe mang biển số : ______ ). 
Nay bằng hợp đồng này, chúng tôi thỏa thuận như sau : 
ĐIỀU 1 : Hai bên A và B đồng thỏa thuận và tự nguyện hủy bỏ Hợp đồng mua bán chiếc xe mang biển số : _____.
ĐIỀU 2 : Sau khi hợp đồng thỏa thuận này được lập và được các bên ký, có xác nhận của Văn Phòng Công chứng Sài Gòn, ông bà : ……………………………………………………, ……………………………………………………… là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe mang biển số : ______  theo qui định hiện hành.
ĐIỀU 3 : Mọi quyền và nghĩa vụ của hai bên A và B liên quan đến hợp đồng nêu trên, hai bên đã tự giải quyết xong. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì.
Hợp đồng được lập 03 bản, mỗi bản 02 trang, Văn Phòng Công chứng Sài Gòn lưu 01 bản.
Hai bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung hợp đồng và tự nguyện ký tên dưới đây.
Lập tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn, ngày_ ._ .2008
                                                 BÊN B                                                 BÊN A
      
Để tiết kiệm thời gian trong việc soạn thảo hợp đồng mới,  các bạn có thể tải "Mẫu hợp đồng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán xe" về máy bằng cách đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn.                  

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2