intTypePromotion=1

Mẫu hợp đồng thuê đất khu công nghiệp đúng quy định nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

0
719
lượt xem
44
download

Mẫu hợp đồng thuê đất khu công nghiệp đúng quy định nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để biết thêm các mẫu hợp đồng thuê đất, đặc biệt là hợp đồng thuê đất khu công nghiệp mời các bạn tham khảo ngay mẫu mà chúng tôi vừa cập nhật trênTaiLieu.VN. Đây là mẫu hợp đồng thuê đất theo mục đích của cá nhân và đơn vị với những quy định rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên. Nếu các bạn muốn tiến hành thuê lại đất khu công nghiệp thì cần phải có một bản hợp đồng thuê đất rõ ràng về các điều khoản như mục đích thuê, giá thuê, phương thức thánh toán, phương thức giải quyết tranh chấp,... để tránh những rủi ro không đáng có về sau. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng thuê đất khu công nghiệp đúng quy định nhà nước

Mẫu hợp đồng thuê đất khu công nghiệp bao gồm các điều khoản về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi đôi bên. Một hợp đồng thuê đất khu công nghiệp đúng quy cách cần có điều kiện thỏa thuận giải quyết tranh chấp nếu xảy ra giữa bên thuê và bên cho thuê.

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP

Chúng tôi gồm có:

1.BÊN CHO THUÊ ĐẤT

Ông (bà): …………...................................................................................... tuổi …………..........................
- Nghề nghiệp: ……………….......................................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú: …………...................................................................................................................

2. BÊN THUÊ ĐẤT:

Ông (bà): ……..…........................................................................................ tuổi …………..........................
- Nghề nghiệp: ………….....…......................................................................................................................
- Hộ khẩu thường trú: …….…......................................................................................................................
Hoặc ông (bà): …………………...................................................................................................................
- Đại diện cho (đối với tổ chức): ..................................................................................................................
- Địa chỉ: …………………..…........................................................................................................................
- Số điện thoại: ………………….. Fax: .......................................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo...............................................................................(2),cụ thể như sau:
- Thửa đất số: ..................................................................................................................................................
- Tờ bản đồ số:................................................................................................................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ..................................... m2
+ Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ......................................................................................
............................................................................................................................................................................

ĐIỀU 2
THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là...............................................
........................................., kể từ ngày ......../......./............

ĐIỀU 3
MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ..............................................
.............................................................................................................................................................................

ĐIỀU 4
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:...................................................đồng.
(bằng chữ:..........................................................................................đồng Việt Nam).
2. Phương thức thanh toán như sau: ...........................................................................................................

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
 

Trên đây là một phần nội dung trích dẫn trong Mẫu hợp đồng cho thuê đất khu công nghiệp. Để xem đầy đủ, chi tiết mời các bạn tải miễn phí về máy. Các bạn có thể tham khảo thêm: Mẫu hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởngMẫu hợp đồng thanh lý thuê quyền sử dụng đất để biết thêm một số mẫu hợp đồng thông dụng khác.

 

 

 

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2