intTypePromotion=3

Đơn xin thuê lại đất 2

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
108
lượt xem
11
download

Đơn xin thuê lại đất 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ: UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương) (Trích lục bản đồ địa chính khu đất) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:............................................................... Quyết định (giấy phép) thành lập: .......................................................................... Địa chỉ: ....................................................................Điện thoại:.............................. Vị trí khu đất xin thuê: ............................................................................................ Diện tích thuê: ......................................................................................................... Thời hạn thuê:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin thuê lại đất 2

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….ngày…tháng….năm… ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ: UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương) (Trích lục bản đồ địa chính khu đất) 1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:............................................................... 2. Quyết định (giấy phép) thành lập: .......................................................................... 3. Địa chỉ: ....................................................................Điện thoại:.............................. 4. Vị trí khu đất xin thuê: ............................................................................................ 5. Diện tích thuê: ......................................................................................................... 6. Thời hạn thuê: ......................................................................................................... 7. Mục đích sử dụng: .................................................................................................. 8. Cam kết: − Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; − Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn; − Các cam kết khác (nếu có)… Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản