intTypePromotion=1

Mẫu kế hoạch đào tạo huấn luyện năm

Chia sẻ: Vit Con Xinh Dep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2.165
lượt xem
318
download

Mẫu kế hoạch đào tạo huấn luyện năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo huấn luyện năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu kế hoạch đào tạo huấn luyện năm

  1. Form No. BM.09.01 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN NĂM 200… 15/03/2004 (TRAINING PLAN – 200…) BM.08.01 15/05/2004  Công ty ............ Phòng Nhân Sự (HR Dept) NỘI DUNG (KIẾN THỨC/ KỸ Đối tượng Số khóa học Thời lượng STT Tổ chức đào tạo Chi phí (Fees) Thời điểm đào tạo Ghi chú NĂNG) tham dự (Number of (Amount of Time) (No.) (Training Center) (USD) (Training time) (Notes) (Contents: Knowledge/Skills) (Attendant) Courses) (ngày – days) CỘNG (Total): __________ _
  2. Ngày ..... tháng ..... năm 200... (Date: ………………………200…) Ban TGĐ duyệt Giám Đốc Nhân sự Người lập Tổng Giám Đốc (Human Resource Director) (Form Filler) (Approval of Board of Directors)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2