intTypePromotion=1

Mẫu Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Chia sẻ: Ho Van Toai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
168
lượt xem
5
download

Mẫu Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh giúp bạn nắm được trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, kết quả thực hiện thủ tục hành chính,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

  1. QUY TRÌNH Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh a. Trình tự thực hiện: - Công dân nộp hồ sơ, lấy phiếu hẹn và nhận kết quả tại bộ ph ận 1 c ửa c ủa Văn phòng HĐND & UBND huyện. - Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tiếp nhận, thụ lý, viết phiếu h ẹn, ki ểm tra, xét duyệt hồ sơ tiến hành cấp đổi GCNĐKKD chuyển xuống bộ ph ận 1 c ửa đ ể tr ả khi đến hẹn. b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; Bước 1: Cán bộ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét h ồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ ch ức. Nếu h ồ s ơ đã đ ầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận đã nhận hồ sơ, hẹn ngày trả k ết quả (xin số điện thoại của công dân, tổ chức). Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thu ộc ph ạm vi giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan nhà nước có th ẩm quyền giải quyết. Bước 2: Cán bộ công chức tại Bộ phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ TTHC đến các phòng chuyên môn để giải quy ết. Các phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ, trình cấp có thẩm quy ền phê duy ệt, sau đó chuyển về Bộ phận 1 cửa để trả kết quả theo đúng thời gian quy định. Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lưu trữ kết quả giải quyết, thu phí, lệ phí theo quy định, trả kết quả cho tổ chức, công dân theo đúng th ời gian đã hẹn. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: - Đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  2. - Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh b ị rách, nát…: Gi ấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại; Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ theo quy định). Trong đó: - 1/2 ngày bộ phận một cửa tiếp nh ận và chuy ển phòng Tài chính-KH huyện. - 02 ngày Phòng TCKH huyện thẩm tra hồ sơ. - 02 ngày trình UBND huyện ký GCN. - 1/2 ngày chuyển bộ phận một cửa trả kết quả cho tổ chức, Công dân. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình. f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính kế hoạch g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. h. Lệ phí: 20.000 đồng/ 1 trường hợp (Theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội); i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. - Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính ph ủ về đăng ký doanh nghiệp. - Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND địa phương quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2