Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
118
lượt xem
7
download

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc sau thời hạn niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - UBND cấp huyện ký cấp lại giấy chứng nhận và đóng dấu “cấp lại lần thứ…” theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân

  1. 15H. Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với cá nhân 12/08/2009 15.1. Trình tự thực hiện: - Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin cuối cùng trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc sau thời hạn niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng tại UBND cấp huyện. Nếu hồ sơ có đủ giấy tờ theo quy định thì ghi giấy biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giải quyết; - UBND cấp huyện ký cấp lại giấy chứng nhận và đóng dấu “cấp lại lần thứ…” theo quy định; 15.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 15.3. Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trong đó nêu rõ lý do mất giấy và cam đoan chịu trách nhiệm; - Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận và biên lai xác nhận đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về việc mất giấy chứng nhận. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 15.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã 15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 15.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình đối với cá nhân - Mức lệ phí: 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng)
  2. 15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (đính kèm theo thủ tục) 15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ v/v cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; - Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản