Mẫu số 01/SDNN

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
85
lượt xem
8
download

Mẫu số 01/SDNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho tổ chức có đất chịu thuế)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 01/SDNN

  1. Mẫu số: 01/SDNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (Dùng cho tổ chức có đất chịu thuế) [01] Kỳ tính thuế: Năm ........ [02] Tên người nộp thuế [03] Mã số thuế [04] Địa chỉ: Phường/xã: Quận/huyện: Tỉnh/Thành phố [05] Điện thoại: [06] Fax: [07] Email: [08] Địa chỉ lô đất: [09] Diện tích: [10] Loại đất: [11] Hạng đất: [12] Định suất thuế: [13] Thuế tính bằng thóc của lô đất ([13] = [09] x [12]); nếu là đất trồng cây ăn quả trên đất trồng cây lâu năm thuộc đất hạng 1, hạng 2, hoặc hạng 3 thì phải nhân thêm hệ số 1,3. [14] Thuế được miễn, giảm: [15] Thuế phải nộp tính bằng thóc ([15] = [13] – [14]) [16] Giá thóc tính thuế (đồng/kg) [17] Thuế phải nộp tính bằng tiền (đồng) ([17] = [15] x [16]): Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./. ....................., ngày....... tháng..... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ghi chú: 1. Mỗi tờ khai được sử dụng cho 1 lô đất. 2. Chỉ tiêu thuế được miễn, giảm: nếu được miễn ghi 100%, nếu được giảm thì ghi tương ứng số % được giảm; đồng thời người nộp thuế phải kèm theo tài liệu chứng minh được miễn, giảm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản