Mẫu số S13-H

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
180
lượt xem
26
download

Mẫu số S13-H

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số S13-H về Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số S13-H

  1. Bộ (Sở):........ Mẫu số S13­H Đơn vị :........ SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK  Thu Chi Tồn đối  Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên,  đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản