Mẫu Thông báo không tiếp tục gia hạn HĐLĐ

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

0
12
lượt xem
0
download

Mẫu Thông báo không tiếp tục gia hạn HĐLĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với HĐLĐ có thời hạn, khi hết hạn hai bên có quyền tái ký hoặc không tái ký HĐLĐ mới. Trường hợp NSDLĐ không tái ký, thì phải thông báo bằng văn bản cho NLĐ ít nhất 15 ngày trước khi HĐLĐ hết hạn. Dưới đây là mẫu Mẫu Thông báo không tiếp tục gia hạn HĐLĐ, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo không tiếp tục gia hạn HĐLĐ

  1. QUI TRÌNH GIA HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Mã tài liệu:  Phiên bản:  Ngày ban hành:  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­   THÔNG BÁO Về việc không tiếp tục gia hạn hợp đồng lao động Kính gửi:………..……………………………… Phòng nhân sự công ty ……………………………………………………………… Địa chỉ:......................................................................................................................... Hiện ông/bà …………………………… …… …… …. đang làm việc theo hợp đồng lao  động sau: STT Hợp đồng số Vị trí  Ngày ký Ngày kết thúc 1         Sau thời làm việc và đánh giá kết quả công việc, công ty nhận thấy năng lực làm việc của  ông/bà …………………………. không phù hợp với yêu cầu của công ty. Công ty thông báo không gia hạn Hợp đồng lao động với ông/bà … ……… ……… ………  …. Ông/bà vui lòng hoàn thành nốt các thủ tục nghỉ việc theo quy trình nghỉ việc (bàn giao)  trước ngày …………….  ./.     ...., ngày …. tháng ….. năm 20…. TM CÔNG TY NGƯỜI THÔNG BÁO (Chữ ký) Họ và tên  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản