intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Thông báo việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:1

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu "Thông báo việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5)" dưới đây được biên soạn theo dạng chuẩn giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Thông báo việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5)

  1. PHỤ LỤC III­5 TÊN HỘ KINH DOANH CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Kính gửi: Phòng Tài chính ­ Kế hoạch ...................... Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): . ................................................................... Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: .............................................................. Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ............................................................................... Địa điểm kinh doanh: ..................................................................................................... Điện thoại (nếu có)............................................Fax (nếu có): .................................... Email (nếu có): ...................................................Website (nếu có): ............................. Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày …../…../…….. Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu  trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo  này. ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH (Ký và ghi họ tên)1 ______________________ 1  Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2