Mẹo chụp Macro bằng máy ảnh du lịch

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
166
lượt xem
61
download

Mẹo chụp Macro bằng máy ảnh du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hầu hết máy ảnh compact hiện nay đều có tính năng chụp Macro, thậm chí có chiếc còn hỗ trợ chụp gần tới 1 cm. Chỉ cần lưu ý một chút, người dùng máy ảnh du lịch vẫn có thể có được những bức ảnh cận cảnh không thua kém gì khi chụp với máy chuyên. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới với những bức ảnh chụp cảnh chiến sự Robert Capa từng nói: "Nếu ảnh của anh chưa đẹp, nghĩa là anh chưa đứng đủ gần". Chân lý này đặc biệt đúng với những bức ảnh chụp cận cảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẹo chụp Macro bằng máy ảnh du lịch

  1. M o ch p Macro b ng máy nh du l ch
  2. H u h t máy nh compact hi n nay u có tính năng ch p Macro, th m chí có chi c còn h tr ch p g n t i 1 cm. Ch c n lưu ý m t chút, ngư i dùng máy nh du l ch v n có th có ư c nh ng b c nh c n c nh không thua kém gì khi ch p v i máy chuyên. Nhi p nh gia n i ti ng th gi i v i nh ng b c nh ch p c nh chi n s Robert Capa t ng nói: "N u nh c a anh chưa p, nghĩa là anh chưa ng g n". Chân lý này c bi t úng v i nh ng b c nh ch p c n c nh Macro. Thông thư ng, hoa, lá, côn trùng, ng v t... chính là nh ng v t th lý tư ng nh t cho nh ng b c nh ch p Macro. Tuy nhiên, nh ng v t d ng hàng ngày như m t túi k o ng t hay m t tách cà phê cũng có th mang n cho b n nhi u c m h ng b m máy. Nghe qua, nhi u ngư i s nghĩ r ng ch p Macro th t ơn gi n, b i ch c n ưa ng kính l i g n v t th hơn là ư c, nhưng trên th c t , r t nhi u y u t có th làm h ng b c nh c n c nh c a b n. m b o ch t lư ng cho nh ng b c nh ch p ch Macro, ngư i ch p nên lưu tâm nm t s m o nh sau. 1. Ki m tra tiêu c N u ưa ng kính l i g n v t th quá, máy có th không l y nét ư c.M t b c nh ch p c n c nh p ph i áp ng ư c nh ng òi h i v
  3. s c nét và chi ti t, có th làm n i b t lên nh ng góc c nh, nh ng y u t làm nên v p c a v t th . Vì v y, hãy c k hư ng d n s d ng chi c máy nh c a mình n m ư c kho ng cách o tiêu c t i thi u c a ng kính trong ch ch p Macro. M t s máy nh du l ch hi n nay cũng có tính năng c nh báo cho ngư i dùng bi t n u máy không th l y nét vào v t th do kho ng cách quá g n. T t nh t, sau khi ch p xong, hãy ki m tra l i nh trong ch Playback, b ng cách zoom vào nh ng khu v c l y nét xem các chi ti t có rõ ràng và s c nét hay không. 2. Nín th Ch c n m t cơn gió, hoa lá s rung rinh, có th khi n b c nh b m .N u ch p trong studio hay trong nhà thì không nói làm gì, nhưng n u ch p ngoài tr i, v i nh ng v t th thiên nhiên như c cây, hoa lá, thì m t cơn gió m nh hay th m chí là hơi th m nh c a chính b n có th làm cho v t th b lung lay, khi n cho b c nh b m . Vì v y, có ư c m t b c nh p, hãy che ch n c n th n xung quanh v t th ngăn ng a tác ng c a gió, ng th i b n thân b n cũng nên "nh nhàng" hơn trong t ng hơi th . 3. S d ng èn flash Dùng èn flash có th mang l i nh ng hi u ng ánh sáng m i l cho b c nh.Th t thư ng là "b nh" c a th i ti t. Có th tr i ang trong xanh,
  4. n ng p, nhưng n úng lúc b n giơ máy lên chu n b ch p thì mây en l i ùn ùn kéo n. Vì v y, cho ch c ăn, ng th i cũng là mang l i nh ng hi u ng p hơn cho b c nh, hãy kích ho t èn flash, ch p, ki m tra l i r i i u ch nh các thông s như bù tr sáng nh trông mư t mà hơn. N u không, hãy c g ng ch n lúc i u ki n th i ti t thu n l i ch p, b i các hi u ng ánh sáng t nhiên bao gi cũng p hơn nh ng hi u ng k thu t. 4. D n d p không gian xung quanh Quá nhi u v t th ti n c nh và h u c nh có th khi n máy l y nét sai.Hãy c g ng d n d p ti n c nh và h u c nh cho g n gàng, b i l chúng có th khi n máy nh m l n trong khâu l y nét. M t ngư i thư ng b h p d n b i nh ng màu s c tươi sáng, t nhiên, vì v y hãy thay i góc ch p ho c lo i b b t các v t th xung quanh b c nh ch p lên trông g n gàng, s ch s hơn. 5. Ch nh ISO th p, s d ng chân máy Dùng tripod và h n gi ch p, m b o máy s không b rung. Bên c nh vi c gi m thi u s có m t c a nh ng v t th , chi ti t không liên quan, b n cũng nên tránh cho máy s n sinh ra lư ng nh gi k thu t s ,
  5. b ng cách ch nh nh y sáng m c th p nh t, ng th i s d ng chân máy (tripod) m b o máy không b rung trong khi ch p. Ngoài ra, b n cũng nên s d ng ch ch p h n gi , tránh nh ng tác ng gây ra do tay ngư i ch p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản