intTypePromotion=1

Mimi kara oboeru Goi N2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:287

0
3
lượt xem
1
download

Mimi kara oboeru Goi N2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Mimi Kara Oboeru Goi N2 – 耳から覚える 語彙 N2 (gồm 2 CD & Ebook kèm theo) là giáo trình ôn luyện từ vựng thông qua các mẫu câu nghe rất thực dụng và hiệu quả 2 trong 1: Giúp chúng ta vừa học từ ngữ vừa luyện nghe nên rất dễ nhớ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mimi kara oboeru Goi N2

 1. D vrv? www.qlc.co,ip trbH,Z ETEEW,N=TilHfr ffiffitNLr=
 2. EA;SArotfi'f bt 5. +-h Lrsbot*=*LH+LIi*rf" IJ fuEr*v'tt E, ZtLfiri L A 11 * f" rf*. E#trna L v. i oi* Di v. ) a L r. L r i i." 91v./: -rfi,/-taD LlcL 3 l:6611r v) bzJ'B L v. i oll6 bb /-r-f hr-. ?/L/3-riril-lJ:\(* /s u.t 4 i_*.-f ?aE*&,fFc (-# " L/- 4ev\/. Dr|
 3. cD d),fFv.Fti,f&t:$v,6v'b4zb{L*.'f " FtJi-tt. EEEO+7.1.a"ffiv,(H,i_a. {FJ.( * y r'@ t& 1' fe b, ? a #Bh\ t ffi v r (. f ( l,: Hp^f b tl' b r. L" i fi'ngi1,t b. /r D1." f r " frRHFdEIT9h\ah&V-'y 21,* Lr t. ,rLL.irLrrHv.F{f,E664 *frr. < p1E -f a L ttzfi 7:. 5 * f #FH Ffi E I i* E 4;f fE, i{,ffi t la| Dfi,*,aFdFErf ,. t,, " *Wf b ;F ll. trFf i.6 i -trf "cT JrT ( /jE v." 4 A6-rbJ)l:L*Lri. 5 #A#iitf-+ tv 2 r.) x t lits->(v.* -f . &E-al,afcbi:fUHL( ( /c-iv..
 4. c o N T E N T s Unit 0l f;=il A No,,,'. ,/2i4./d^t ffioe-o: -.L1 ;EE t3 ffiEF.lEI t-5o..... t4 E+O*IE EHB!fiERt&*:lcE* 2l =-L2 ffigF.lE I - loo. si ............22 ffiHF"lEtr r-roo. ......24 Unit 02 SFf, A '""0" '/aia,/+^l l0l - 22O 26 ffios-rr -.L3 fiffi.ffifi.8F 33 ffEFqlE I tot - too 34 a.L4 6Lrd: 37 a.L5 ER6 45 ffiHF"lEI tot-zao ............46 ffiHF"5Etr IoI-zzo.. ..........48 Unit 03 ffiEFfl A Ad;ecuves ./n*i4,/H+^t 22.| ^.. 270 SO ffirz-zr a.L6 +]EIF"#.. 55 I 1.L7 )-) 59 I ffigFEE I zzt - P7o ............60 I I I I I I lr I I
 5. Unit 04 f;=il e 271 - 370 62 ffiaz*s* 1.L8 f= 68 a.Le fr*.xfra+F 6e ffiHFdffiI zzl-32o ............70 ffiHFdE I 32o - 37o ............78 ffigFdEU z7t -37o.. ..........80 *eu) I €g$=fl B7i -460... .....s2 ftaro gfit 90 ffiEF.EEl st-4Go ...........et ffigF"lE E a7 i - 460 .. ..... ..... e4 Unit 05 ntfit\ x^t"xuou,,haz/7tE7tt 461 ^.- 5.|0 go rSr+-sr =.L 1r XEF tO4 ffiEFdffiI aat-5ro...... ....106 Unit 06 EUFflA +EffiEil Adverbs,coqjunctions ,/at.€' i+-&i4,/+^1,4+/l ffisr-al 5l I -580 ro8 =- L 12 l*ffiEtd=:X 117 ffiEF"lEI stl-580 ......... tI8 t.at3 tr[{z;+ (E.E) r20
 6. Unit 07 f;iill'l *oo,'.,/ai4,/H^t 5Bl ^-655 ...122 ffi**-*z ffiol-o* a.L 14 E#A^ 129 ffiElFdE I ser - o3o .......... r3o =.A,15 *lt 135 *eb 2 HuE+aailt€Ffl 656 - 680.. . ... t36 ffigF.lE I ost - GBo ......... t4o ffiHF"lffi tr 58 t - GBo .. .. .... .. 142 l.a t 6 trt+z# (f,,1{ .
 7. Unil I I f;Eil P woo""'/zi4'/4^I B9l ^- 990 ;, . rg4 {:il22-2e ]-A 19 Ery]J 201 ffigF.iE I Be t - e4o .......... 202 =.L20 ffiHHE 211 ffigF'5E I - eeo e+t ..........212 ffiEF"lffiII 8e1 - eeo.. ........214 Unit 12 SEf, Q v""u. ,/aa,/+^t 991 ^. 1090 216 Sso-ss a.l\21 EHffird=*ttsf*:hF* 225 ffigFdffiI eet-Io4o ...:.............226 =.l22 tr* 235 ffiHF.1ffi I to+t - loeo ......236 ffiHF.EEU est - I oeo. ....... 238 Unit l3 E!|=|il B + trffitril Adverbs,henominalAdjectivars,zalr4' €l+4./+^}, €tli} l09l ^.- I '|60 240 Ssg-ar AEt*gFfi+ 249 =.l23 ffiEF.lffiI tost-1160.... ...........2s0 ffiEFdEII 5t I -58o,ltost -t t60. ......252 EEFIFEI :....25.4
 8. &=;A A 100 Urt,tlt,t /\t life /;.1-,2{4 .+iiA At&b. Lbh Ul"tt' Ddrir\rJr'iJ.ia t*i A biLZ . ,,\effi&rrBH. &,,\a;if; i*ffi E v.. B _t&6 B _Wffi, _m # !'?Lri -+.. Lrittr\ +.iE 2 lilvlf lv {ftl humanbeing,man;personality/I, ,L*,/"J+,6J+ 4!t 0!iA) Z.Cktt/." (D . AF6|*H. ++f46. . za$yttrEi: HB Lv.,L.tttstt.a/ib)2J," E -bLcr L'lftffi z\ EJ # (r-l' t E^ t: l. 14 r. - @ . &> A, tsx.* rr trEt& L /cttF L a b a+IE.r,t 5 ( v. 6 " . D i, rr,,\ F{ rt, t> zj. b ta v' )u t HH L < I * u., i /r V. " ^Hrrr L.\;2c ss Hrj'f8le o "!, lt7t' a dr\ .n L;4 @ -l=rsa. *sillApot- Gn 's _{+. ffhlt' m *=. */\ a\ 5 xStelv F5 oldest son ,/ &1./** . E4rti. EEt*t$t: E iL6lqF]*,6. r." tcA" 6hE/L \r,t,r L uJ z/avr tiL )R=. --8. Ef. ;it. =*. *r?r Q UsVlv t/\ owner (of a shop); master; husband. tsl ?o"l-r! / E, i; i^: i:X,/ 4 @ . &>azr,Jtro+ ii* /j#v.rr. ffitju.u.. ffi tr#F Vbit rit\ L tEj v7t- C{aL? .h, (D. ,trr+ i:,H,+ttabrLa" . +/ri:Eza" ^ -tf :- ?^ @ . tffi^E /.o.r^t.if Drf ,..1
 9. ,$/cE ltir -,:---.: 1-=:.--=..=. ;; . ftA13l*t(.+o#isv, *f " S ,* z5{tr\ iiiffili ,rfrE" u lY )1 t0 *[rg if7 .0rt>^) *1,'- l-it+o#fi bltt v./:L*fl Latr, *1,': -l=ta6 I I tzlzL roz\ another person; others ,,'F64-z\. L l:/- : xl)-./4"J, *, 4l*zI ' Elatrt- L,B. c T F t lt'tJ lc b. * ">/c 1 o)4fi)u/i->/:, . {&A l: t* t? r. E, ts t,tffiffirl$,lHrrd') 6. 12 T* ffi enemY'/&-)';t'ti/4'*4 (ts 4 h'f. h tl;i, (* *b .l) e . .tilHrrffi (B twfrI:ttrt'f,1(wat. fA4l*ffi1:Ef L'lfrv\o Bli(* lct\t^btr ( . thLl) @ . wo>t-A tstmL/:. . ffw+E+iitaffiff" E e@z-r:Ht. et n't: _f*Trhn'na @ e@,frffix-. _fa. ,_inta -H. # a@wfr 13 Ttllte nWfrtztzl" friend, supporter;side ,/MA, liK-(+,/q € , €F .t,fFjrr6-> (6. tl,t*6 tsteol&Trt) xm @ .f4L*rrlt A,lt'tbL. &tlv.cbH lo),2r,:l frTtf a. Fl 1S "m ffi E -rrs6.-tta ffi ffi 14 OP LP -# author,writer./Z*,/471 (}, Lr i.t , Lr i/.tl. - ##D&.{> Evr/cvr a L ATr. 6rL" 3
 10. rB a5t) x1 ffifi ability ,zALh , thV,/+4 . fi, rc ir : o rn+e a ffi W"f affijj,a & v." :o,$ -)vtt roo J,Iro\yBffi[irt aa. ts _ht fr)66gr. _rJ'Hr\e{Et\, _tstrj6 .tLtf 6 Gt ff#-. *rF!-. -Ffrm. t9 -F"iff. -ffi 5 XSlt X FFf goodpoint,merit,/4ri,k, K^,/*4 . I bre/:alhH,cFeFfr t EFfitE -( ( rjE v..l . . afla.fuFIil*ffi#zl'v.v. i. L ff" o L U
 11. 28 UoctL ziffEzw birl}r,delivery ,/ +-t^+, +#,,/€4 ' 9b El. ffifir4.a-+b HE L/:" t\b ) ilut :8il 29 trLri zfl#tzlztv (nursing) care,/4119, AF, Rnn,lllg-, ti, tHC tL j i't': t"'+#qaif#t-fb" Lth dr.t< l& ,j'< L L _{*Ffr. fiE_. _tEil+ @ =EEfit=tztv 30 Ebr{teb* rttH* tt..L t6lii6 t.ztl'v :oitlji working of both of the corple ,/ l 6lJt6 ta4,", r , Xt1 4 :L4+ ,/ *!_ol .TffSffi20ff, -f 1+ /.!\ -> L+@8rf.l t{,t11 . #frf,+rr4-Av\Of. +@ I !t3r7r LA-i(v.t]/spr. -EH ffi: ,-nffiA 3l UoctL ntt!frztv goingtowork,/ LIE,/Z+ U A jalh f.r\ZtL ti-a _FtF"l. { E_. E+#_ ffi nRHtzn, )iE,Htztv tEJ xH&zw 32 p'tf Lo nfrEt.ztzn success in life z/ g /**Jt, 1 X ti,4,z ? al Lo, ti t'a 3 t:x l- Lx 6 rHzb. . tvkr,Ja,I+ofr,t'rLDfrll:ttiJ ?rR ( L/:" e _rrH r \{Ei! \i _rrl rr' 6 lJ l"te -> /e. 38 l.t) wrilnkle ,/48 i, 4ht!,/++ , +2JE th/:( 60) +tt 3. 0) btwoLhrrlH.i-6" tfti$WaLbt7 4 v 7r{Ftj'f. a _rrrg5. _ti'J6, _rf{*ur6._tlfrr,{-f , tt6 _(6r (A) il
 12. 39 ,$
 13. 47 */cCt zffifrztv expectatior,/ * /ft , 4.,/ )Iu\ 4A * /.r- * /.r. llc lr . +*6LriALo rl4i8f oifrffiaH{+ ''rl,< L(v./cir. ffif#tt-f tt1>ffiRl:*sb "" /c" 3 /:i ' HffiEiL6 DlJatLLv\rr. ffffinl;g3f *'6 t T v v ! r-aBD6" : Lri6L\ 3 /.r. L/.L"rtr.,. 7)'L'Lri : /ch . +D6 C']F'*,tffi'r+'f b" . ffi+tFr:#+ffiiH&Hlffi L(v.6" ts =-t/tt|6. -t--ffizae-#6J6. -7:st8r,'. -Ei*i ts _'jin 48 fita lHfir/H,Hl AS€L< /e" h'l-|, r, d A t, €l' E bhAi)-a*treffi i-6. E _{trs -t=ft6IlE,lt * H{EFlrs tf * t'/\Lra ' s^3,LllBffifirrAr. f (l:ifv./: 0 l&-/c9 t b " n /"Cr, Itl"b/" .PdliEv.affiffiA/L . :> v.I*,FF0 l?-fs -> /c. E _Et65 ffi rE{*F!/s. ,€FS/s *;t o *.a x iJ: x Xt'ri * Ht'ri * 7^rt^) + 4fri
 14. I A'50 r ( ) tiffma*gtttr" 1. t/,tit+rE^t+ ( ) s4L/c. 2.Xffi,( tri )#H( )i.iilc. 3. HAFI+ ttfi' ( L ) *Wr6:Li:L/:, 4. EtriE+lrzr/o)ffi'ft ( ) a/ci-(i6ffiLtc.zffi'ft ,'r? F. < at, € ) *!Jo t" r ff6l trfi
 15. 11. *t/rA4t [ #(a
 16. 5t drru *l *il** ingredient, material; d,ata,/)F,# : kfr, ft*I,/t\E C . x -,, { -^.f fi attf*t H,v' tr?;ti tV-> lc, 4'-R B, ft/rprpr4;f:. +tJffialttt+firfl | /svr. E +rjffi-. ,FF- 52 tlL E stone ,/ n *,/E Ub . /7t/ i^ l:66 Tv'bEth->/e" . El:'c $f vr($r,L/d. '{rs r\t) lEj i. E4 iE. fi,. H 53 Ot' string, cord, lace ./ n+ ,/ U J,AV/,J:h Llf 1c trt- fi#iHar}6 iltr rffi6" . sfLoLr.6 ttt' affiji" tst) ar& (1,, tr _6ffi,Sr /c" . XWW t J&Fi(. Fl a a a fi lrt H L ta lt' -> lc " _irt: r6
 17. 60 O6,tet) E H/c rJ exposure to t}:.e sun ,/ fi la ,/Hol E . tLo*FtrtiHEl3 T E */e 0 irv\vro _tJ!\UrC,#Ur 6t {( ,)r5 t t}L 4 emply ,/8,/ ( +ol ) H ,'6 . BF&t*- ,"U/-t*.tr?L/e" :c"v 4 E E'E @J. W''wo {E v'*,/#ffi,2ffig/w ...}) 62 trb,a) #&) inclined; diagonal,z E, M+I ; * fr ,z a.EdJ, 4l P\ El Eq 4 C l" tttt ft{r ,l^ tttt c. trF('"xrifle)i:fE[v\f.. . &l:21.tr.- (v\6 L fi V/ t-rrf+ d>G.ts ->T\t b " tt It @. f*E lbJi.v. a;IF tt#rr- f (,1.a ( v\ 6 " #-[bl:#aBt/e v), Wffi#t$vr /:" 6 -8. '#i3_ 64 s5< . HfF 36< entertainment /#"^, e*..eA,/ 9q j tra\tt, g'Ju) tR#t L(# l-/u:cv..6" :i- 6< . t : O ^n iL lf H+ /r4f- ta r /r 6, fi t, vr A l*€i,: H ( ?T "c T l- t i /"A'f ) ts _##. _& 65 l,rtrtl HA master of ceremonies, chair u/il+ : 4.bf , i++L,/ ^lA I'|.:lel,* ts/,l:9466 afl*tfrFt-.-a" lc1) . l*-#,/&ffi ...1 arae^t-f b" + 66 lrrlvwt r ,'^lft\- zfiilzw welcome ,/tke,,/+% ltriU=) L fr,r,^ttt, ' #/l+lF Affifr-f b^irFf, i.il-t" . +E'ftl?+lebtt L':^.6o ( 6 tffiUA *)f /r" a ' t DA, L'A,HF,&F ->a 1lL"##l*u.or 5ffif:l E =zt z-t&,v a s| *'-,rr r,r. -4 67 *g
 18. 70 5o5l't- nEIHzr ,oi Lt parklng,/I++/+tl tr) L+ t' l*/, .h, . E [B B a;ffs,i.1*HH?. b t a arrav\o ' ff[HrEE tffi * a t" 6 -t#. -#.,t, -iHH @ nIFEztv 71 *Z< crtlrt, 1119. niEEtzlzr . t'lt4 violation, offens e ,z iLl-,z +l* lffiHtJ/tXH ...1 i:reEf 6. z g- Fl_. it?+_. iE#_ IEJ nEt IJatt2 1t,/"t r 6 ML 6 w 749 72 ,\!l U? JFE weekday(s),/ +W, + a,/ -4"J ir'$ii bo)lFtl, + E lt I ffi g
 19. 79 tfrld[l HE. present;asof -,/il,&, Hii-; ert, &,a (*ri) u/d:11 ut{t e' $RBfrlfBl*IH/jc/:ir, Ii&ltt8 /r I a y U> lt>,-rc.rso(vr6o . (Xft"#) ffrirr, bntl*n+,H 40 + rr ote- r^("iE/"Tv. * f _l # ia*.*x s L Bt\ J1' Aj + L.! r,D2 @ . tJrttBDtr*#lt. 2010 + 10 Brq&r Sto/oti, E tn$Ht+ua (a. +tfi e tsrqa. T E T E&tr) 80 r) lvV ffiIt temporarily, provisionally z/,Wtt ,/ "J ^l . -€.,6,,tr.-H /c /c E. luHltffi&ri : ,rgnl:i$H Lr." tl l:u.t1t'u*-:-o.itg,; t6a1a El _:.r--2, _tU+. _lFF. _{t*. _{t+n 8l Oe, HH expense,cost,/frn, +!,/El+ 'ffiftaH,Htted>b. ' +L"6 AH( batl.l*HHiri.i.6" Lhfi\c * .),fil" #Fffltv. bu\b LHHirr.E b" . #,rrg+oHHAtrfllL<
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2