intTypePromotion=1

Mô hình quản lý khách hàng

Chia sẻ: Nguyen Thi Thanh Thao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:1

0
284
lượt xem
84
download

Mô hình quản lý khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mô hình quản lý khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình quản lý khách hàng

  1. TỈNH DÂN TỘC TÔN GIÁO CH MÔN BPC TÁC C VỤ C VIỆC Mô hình quan niệm dữ liệu bài toán vận tải -Mã tỉnh -Mã dân tộc -Mã T giáo -Mã C môn -Mã BPCT -Mã C vụ -Mã CV -Tên tỉnh -Tên D tộc -Tên T giáo -Tên C môn -Tên BPCT -Tên C vụ -Tên CV (1,n) (1,n) (1,n) (1,n) (1,n) (1,n) (1,n) NV-CVu NV-BP H-T NV-CV NV-TG NV-CM NV-DT (1,1) (1,n) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,1) (1,n) HUYỆN (1,n) NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NS -Mã huyện HĐ-CV -Mã NV (1,1) (1,n) HĐ VỤ VIỆC ĐC TX-NC -Tên huyện -Họ NV -Số HĐVV (1,1) (1,1) (1,1) (1,n) -Tên NV Đ-NV -Ngày BĐHĐ ĐƯỜNG LỖI VP -Giới tính -Ngày KTHĐ -Mã đường - Mã LVP -Ngày sinh HĐ DÀI HẠN -Tiền lương HĐ -Tên đường (1,n) -Tên LVP -Số nhà NV - Số HĐDH -TXVP Ngày TÀI XẾ - Mức phạt - Ngày HĐDH M LƯƠNG (1,n) - Hạng GPLX (1,n) -Ngày (1,n) (1,n) -Mã ML - Ngày cấp (1,n) L SỬA XE LÁI XE -Tiền lương (1,n) SỬA QTL - Ngày HH -Mã sửa -Ngày BĐ N HÀNG - Ngày LL -Ngày sửa -Tên sửa (1,n) - Ngày KT XE VẬN TẢI -S tiền sửa - Mã NH (1,n) KH-NH (1,n) -Số xe LOẠI XE - Tên NH (1,n) (1,n) V TẢI -Mã xe -Ngày SX X-LX (1,1) (1,1) - Ngày VC -Tên xe -Ngày BĐSD (1,1) KHÁCH HÀNG (1,n) -Trọng tải -ĐM N liệu (1,n) KH-Đ -Mã khách hàng (1,n) QTKX XE-H (1,n) (1,n) HÃNG SX (1,1) - Họ tên KH - Ngày KX -Mã HSX (1,n) HĐVT ĐCTT - Đơn vị X-HH T TIỀN -Tên HSX - Điện thoại -Số HĐ - Số nhà (1,n) - Số TTT (1,1) - Fax -Ngày HĐ (1,n) HÀNG HOÁ X-H - Email H-T -Số lượng (1,n) (1,n) -Mã hàng - Số tài khoản (1,1) -Nơi NH (1,n) -Tên hàng XÃ -Nơi TH NƯỚC SX (1,1) (1,n) -Đơn vị tính -Mã xã -Ngày sẽ VC -Mã nước KH-X (1,1) -Đơn giá VT -Tên xã -K cách ĐẶT CỌC -Tên nước -Số tiền ĐC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2