Một số code hay cho Web và blog

Chia sẻ: Dao Huy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

3
1.254
lượt xem
230
download

Một số code hay cho Web và blog

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đoạn mã HTML sau cho phép nhúng vào dự báo thời tiết của 5 thành phố lớn (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Cà Mau, Nha Trang) trên cả nước theo 3 tiêu chuần quốc tế: nhiệt độ, thời gian và ẩm độ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số code hay cho Web và blog

  1. Sau đây là một vài mã hay cho Blog và Web của bạn thêm sinh động hơn . Nguồn:Sưu Tầm Nhúng bảng dự báo thời tiết vào Blog hay website Đoạn mã HTML sau cho phép nhúng vào dự báo thời tiết của 5 thành phố lớn (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Cà Mau, Nha Trang) trên cả nước theo 3 tiêu chuần quốc tế: nhiệt độ, thời gian và ẩm độ. Thời tiết một số địa phương ở nước ta Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩm Hà Nội   Tp Hồ Chí Minh Huế
  2. Cà Mau Nha Trang ------------------------------------------------------------------------------------------ Đếm người online trên website của bạn. Bạn có một website cá nhân viết bằng HTML và muốn biết có bao nhiêu người đang online trên website của mình? Việc này thật dễ dàng với sự hỗ trợ của Fastonlineusers, Bạn chỉ việc chèn đoạn mã sau vào trang web của mình: Có người đang truy cập. Kết quả được thể hiện như sau: Có 1 người đang truy cập. Trong đoạn mã trên, địa chỉ www.tenwebsite.com được thay bằng địa chỉ website của bạn. Bạn có thể chèn đoạn mã trên vào bất cứ vị trí nào mà bạn muốn hiển thị số người truy cập trên trang của mình. Đoạn Script trên chỉ có tác dụng khi bạn có kết nốiInternet và nó sẽ được hiển thị dưới dạng số (Nếu bạn không kết nối Internet bạn sẽ không thấy gì!) Chú ý nếu bạn sử dụng Frame bạn phải chỉ ra một cách chính xác nơi đến của URL. Cụ thể là trang mà bạn muốn đếm số người online. ------------------------------------------------------------------------------------------
  3. Tạo chữ chạy với lệnh Marquee (Nâng cao) Marquee là gì? Marquee là một mã HTML để làm cho một đối tượng có thể chuyển động. Marquee mã là một mã phổ biến vì nhiều blogger sử dụng mã này vào blog của họ. Lệnh Marquee được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ < marquee > {đối tượng}< marquee >. Lệnh marquee hiển thị tốt nếu xem tại trình duyệt Internet Explorer, tuy nhiên các trình duyệt khác sau này có nhiều phiên bản mới đã cũng có thể hiển thị tốt như IE. Một số các thuộc tính thường dùng của lệnh marquee: - BGCOLOR="color" → tạo màu nền cho vùng hiện thị lệnh marquee (có thể dùng hình nền...). - DIRECTION="left/right/up/down" → chọn hình thức chạy chữ ( trái, phải, lên, xuống...) - BEHAVIOR="scroll/slide/alternate" → thiết lập kiểu chạy chữ . Scroll → di chuyển tuần tự. Slide → di chuyện 1 thời gian, sau đó dừng lại. Alternate → di chuyển từ trái sang phải sau đó dừng lại. - TITLE="message" → Một đọan tin nhắn nhỏ được hiển thị khi người dùng rê chuột vào. - SCROLLMOUNT="number" → điều chỉnh tốc độ chạy - SCROLLDELAY="number" → chỉnh thời gian hiển thị (tính bằng giây) - LOOP="number|-1|infinite" → to manage sum of looping. - WIDTH="number" → chỉnh độ rộng của vùng chạy chữ. Có thể dùng đơn vị pixel (px) hoặc phần trăm (%). ►Một vài ví dụ : Chuyển động từ trái qua phải, độ rộng 100%, cao 100px, tốc độ chạy chữ là 2 Chạy chữ qua trái rồi quay lại qua phải (thuộc tính alternate)
  4. Chạy chữ với màu nền Di chuyển xuống dưới, dừng lại khi ta rê chuột vào, chạy tiếp khi rê chuột ra ---------------------------------------------------------------------- Con trỏ hiển thị chữ Chèn code này vào thẻ < head > .spanstyle { position:absolute; visibility:visible; top:-50px; font-size:10pt; font- family:Verdana; font-weight:bold; color:black;}/*Cursor Trailor Text- By Peter Gehrig (http://www.24fun.ch/)Permission given to Dynamicdrive.com to feature script in it's archive.For full source code, installation instructions, and 1000's more DHTML scripts,visit http://dynamicdrive.com*/var x,yvar step=20var flag=0// Your snappy message. Important: the space at the end of the sentence!!!var message="DYNAMIC DRIVE! "message=message.split("")var xpos=new Array()for (i=0;i
  5. Và thêm đoạn code này vào thẻ body Bạn sữa body thành code này Xem demo ở đây http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex13/trailortext.htm --------------------------------------------------------------- Tạo hiệu ứng mưa trong Website Chèn code sau vào thẻ < head > .drop { position: absolute; width: 3; filter: flipV(), flipH(); font-size: 40; color: blue }//Rain/Snow effect- By Craig Blanchette Craiga.topcities.com//Script featured on Dynamic Drive//Visit http://www.dynamicdrive.com for this script and moresnow = false; // false-rain; true- snowsnowsym = " * " //These are the symbols for eachrainsym = " ' " //You can put images here.howmany = 10 //How many drops/snowflakes?/**************Do not need to change anything below***********/if(snow){sym = snowsym; speed=1; angle=10; drops=howmany}else{sym = rainsym; speed=50; drops=howmany; angle=6}movex = -speed/angle; movey = speed; count = 0;function moverain(){for(move = 0; move < drops; move++){xx[move]+=movex; yy[move]+=mv[move];hmm = Math.round(Math.random()*1);if(xx[move] < 0){xx[move] = maxx+10;}if(yy[move] > maxy){yy[move] = 10;}drop[move].left = xx[move]drop[move].top = yy[move] +document.body.scrollTop;}setTimeout('moverain()','1')} Chèn tiếp đoạn code sau vào trên thẻ < /BODY > if (document.all){drop = new Array(); xx = new Array(); yy = new Array(); mv = new Array()ly = "document.all[\'"; st = "\'].style"for(make = 0; make < drops; make++){document.write(''+sym+'');drop[make] = eval(ly+'drop'+make+st);maxx = document.body.clientWidth-
  6. 40maxy = document.body.clientHeight-40xx[make] = Math.random()*maxx;yy[make] = -100-Math.random()*maxy;drop[make].left = xx[make]drop[make].top = yy[make]mv[make] = (Math.random()*5)+speed/4;drop[make].fontSize = (Math.random()*10)+20;if(snow){col = 'white'}else{col = 'blue'}drop[make].color = col;}window.onload=moverain} Sau đó lưu lại và thưởng thức ! Chúc bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản