intTypePromotion=1

Một số nhận xét tổng quát về đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018-2019

Chia sẻ: ViThomas2711 ViThomas2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
23
lượt xem
0
download

Một số nhận xét tổng quát về đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018-2019

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp các dấu hiệu chiều cao, cân nặng và cao ngồi trên 5148 đối tượng thuộc các ngành nghề nông-công nghiệp, học sinh-sinh viên và lao động tự do tại một số tỉnh thành thuộc 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số nhận xét tổng quát về đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018-2019

K"t qu! nghiên c'u KHCN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MỘT SỐ NHẬN XÉT TỔNG QUÁT<br /> VỀ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC NGƯỜI VIỆT NAM<br /> TRONG LỨA TUỔI LAO ĐỘNG NĂM 2018-2019<br /> TS. Ph m Th% Bích Ngân1, ThS. Nguy$n Th% Hi#n1<br /> PGS.TS. Nguy$n Đ'c H&ng2 và CS<br /> (1) Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp, Viện Khoa học ATVSLĐ<br /> (2) Trung tâm Môi trường và Sức khỏe<br /> <br /> <br /> <br /> Tóm tắt<br /> Nội dung bài báo trình bày sơ bộ kết quả thực hiện đo trực tiếp các dấu hiệu chiều cao, cân<br /> nặng và cao ngồi trên 5148 đối tượng thuộc các ngành nghề nông-công nghiệp, học sinh-sinh<br /> viên và lao động tự do tại một số tỉnh thành thuộc 3 miền Bắc - Trung - Nam. Qua kết quả số liệu<br /> đo trực tiếp và xử lý thống kê (với các giá trị trung bình cộng, SD và so sánh kiểm định giá trị trung<br /> bình) cho thấy, chiều cao trung bình hiện tại của người Việt Nam trưởng thành là 159,7±7,4cm,<br /> trong đó nam cao164,6±5,8cm, nữ cao 154,5±4,8cm; chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ<br /> khoảng 10cm. Cân nặng trung bình của nam giới người Việt Nam trưởng thành là 59,2±8,9kg và<br /> nữ nặng 50,8±6,6kg và có chỉ số khối cơ thể (BMI) thuộc loại bình thường (BMI = 21,9 với nam<br /> và 21,3 với nữ), tiệm cận tới mức tiền béo phì (BMI = 23 – 24,9). Kết quả chỉ ra có sự khác biệt<br /> có ý nghĩa thống kê (p0,05). Điều của đề tài (2017-2019) so với kết quả đo tại thời<br /> này khác xa so với 30 năm về trước, người miền điểm 1982-1985 được công bố trong cuốn Atlat<br /> Bắc thấp hơn đáng kể so với người miền Nam ở nhân trắc 1986 (Bảng 3).<br /> nhiều lớp tuổi (Bảng 2). Có thể do điều kiện sống<br /> Kết quả Bảng 3 cho thấy, chiều cao đứng của<br /> và dinh dưỡng ở miền Bắc đã được cải thiện rất<br /> nam nữ người Việt Nam trong độ tuổi lao động hiện<br /> nhiều trong những năm qua làm cho thể hình<br /> tại (kết quả đo của đề tài 2017-2019) cao hơn so<br /> của người miền Bắc đã tăng lên đáng kể, bắt kịp<br /> với kết quả đo được công bố trong Atlat nhân trắc<br /> với người miền Nam.<br /> học người Việt Nam độ tuổi lao động (1986) ở tất<br /> Theo qui luật sinh học nói chung, cứ khoảng cả các lớp tuổi. Tính trung bình chiều cao đứng do<br /> 10-15 năm, do những điều kiện sống thay đổi, đề tài thực hiện cao hơn so với Atlat ở nam giới<br /> tầm vóc, thể lực của cư dân cũng có những biến 2,9-3,9cm và ở nữ giới là 2,4-3,5cm. Sự khác biệt<br /> đổi và thường tăng 1,5-2cm. Sự tăng trưởng về về chiều cao đứng của nam nữ người Việt Nam<br /> tầm vóc của người trưởng thành Việt Nam cũng trong độ tuổi lao động hiện tại so với thời điểm<br /> được thể hiện rõ qua kết quả đo chiều cao đứng 1982-1985 có ý nghĩa thống kê (p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2