Một số ý kiến trong công tác điều hành sản xuất của Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc

Chia sẻ: Tuyen Ngo Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
218
lượt xem
60
download

Một số ý kiến trong công tác điều hành sản xuất của Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 được thành lập theo quyết định số 609/QĐ-EVN-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt nam . Nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp là quản lý vận hành toàn bộ đường dây và trạm 110kV của Công ty Điện lực 1 . Đây là một mô hình tổ chức quản lý mới nhằm đáp ứng công việc cổ phần hoá các đơn vị sản xuất và kinh doanh điện của Tổng Công ty Điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số ý kiến trong công tác điều hành sản xuất của Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc

  1. Một số ý kiến trong công tác điều hành sản xuất của Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc 1. Cơ sơ pháp lý . Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 được thành lập theo quyết định số 609/QĐ-EVN-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt nam . Nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp là quản lý vận hành toàn bộ đường dây và trạm 110kV của Công ty Điện lực 1 . Đây là một mô hình tổ chức quản lý mới nhằm đáp ứng công việc cổ phần hoá các đơn vị sản xuất và kinh doanh điện của Tổng Công ty Điện lực Việt nam . Để đáp ứng nhiệm vụ này , xí nghiệp đã xây dựng phương án tổ chức sản xuất . Mục đích của phương án tổ chức sản xuất của xí nghiệp là sắp xếp, tổ chức và quy định về cách thức giải quyết, xử lý công việc đối với từng cấp từng khâu công việc trong công tác quản ý vận hành và sửa chữa lưới điện 110kV dó Xí nghiệp quản lý . Xí nghiệp sẽ tổ chức sản xuất theo phương hướng chuyên môn hoá , tạo dựng một phong cách làm việc văn minh, khoa học và có hiệu quả nhất , phát huy tinh thần tự chủ và tính sáng tạo của mỗi đơn vị , cá nhân theo chức năng nhiệm vụ được giao . Việc thay đổi mô hình quản lý phải đảm bảo công tác vận hành lưới điện 110kV được ổn định, an toàn liên tục và kinh tế nhất , phục vụ tốt cho khách hàng . Sau khi có quyết định của Giám đốc Công ty Điện lực 1, Xí nghiệp đã tién hành tiếp nhận phân xưởng 110kV của các Điện lực Thái bình, Nam định, Thái nguyên, Thanh hoá, Nghệ an, Hà tĩnh, Hoà bình , Hà nam và 2 trạm 110kV của Hải dương . Xí nghiệp đã tiến hành tổ chức và sắp xếp lại theo phương án của Xí nghiệp đã được Giám đôc Công ty duyệt . Đến nay công tác quản lý vận hành và sửa chữa của các đơn vị đã ổn định và dần dần đi vào nề nếp . 2. Một số đánh giá về ưu khuyết điểm của mô hình mới . Khi các phân xưởng 110kV của các Điện lực nhập về xí nghiệp , các đơn vị này đã có tình chủ động và độc lập trong công tác . Đây là một điều mà chúng ta dễ nhận thấy . Trước kia khi còn ở điện lực thí phân xưởng 110kV hoàn toàn thụ động trong các công việc vận hành , sửa chưa, và sử lý sự cố . Tuy chưa phải thực sự hoàn thiện nhưng phần nào cũng đã thể hiện được tính chủ động trong công tác. Tính chủ động thể hiện từ công tác đăng ký công việc với các cấp điều độ, chế độ báo cáo cho trực ban xí nghiệp đến các công việc lập kế hoạch và tổ chức đại tu sửa chữa các thiết bị và khắc phục sự cố ở trạm và trên đường dây 110kV. Về phương án tổ chức sử lý sự cố trên đường dây chủ yếu là lực lượng tại chỗ, việc kiểm tra, rải quân tìm điểm sự cố theo phương án đã được duyệt . Đây là công việc thể hiện tính độc lập trong quản lý vận hành và xử lý sự cố : Hoàn toàn dựa vào bản thân mối cá nhân trong đội sửa chữa và dựa vào các thông tin được ghi lại của rơ le bảo vệ đường dây . Đây là điều mà từ lãnh đạo Công ty điện lực 1 đến 1
  2. lãnh đạo các điện lực còn nhiều phân vận và lo lắng liệu Xí nghiệp có đảm bảo xử lý sự cố nhanh hay không . Qua gần một năm quản lý vận hành đã bộc lộ là Xí nghiệp có khả năng đáp ứng được các yêu cầu về đảm bảo cung cấp điện và xử lý sự cố trên lưới do Xí nghiệp quản lý . Việc khai thác các thiết bị dự phòng ở các đơn vị rất có hiệu quả vì nó đã tận dụng tối đa thiết bị dự phòng của Xí nghiệp ở mọi nơi một cách nhanh chóng và hợp lý nhất, tiết kiệm nhất . Sự tập trung quản lý lưới điện 110kV tạo cho Xí nghiệp có khả năng huy động một lực lượng lớn công nhân ở các đơn vị cùng tiến hành các công việc đại tu sửa chữa sẽ linh hoạt hơn , khai thác có hiều quả mọi tiềm năng của các đội để tiến hành một công việc , giải quyết trong một thời gian ngắn nhất . Sau khi tiếp nhận quản lý lưới điện của một số điện lực ,vừa qua Xí nghiệp đã được thử thách ngay bởi một mùa mưa bão . Một số tuyến đường dây 110kV sự cố, một số thiết bị trạm biến áp 110kV bị sự cố . Qua các sự cố trên đã thể hiện công tác quản lý kỹ thuật trên lưới điện 110kV của một số điện lực trước kia chưa được quan tâm đúng mức, có lẽ ở các Điện lực mục tiêu chính là kinh doanh bán điện . Những sự cố trên ban đầu cũng gây cho Xí nghiệp nhiều lúng túng vì phần lớn là những người mới , trải qua vận hành lưới điện chưa nhiều, nhưng với tinh thần dám nghĩ dám làm của cán bộ công nhân viện và hàng ngũ lãnh đạo trẻ của Xí nghiệp đầy tính năng động sáng tạo đã giup cho Xí nghiệp vượt qua những khó khăn ban đầu mà hoàn thành tốt nhiệm vụ . Việc kiểm tra sự cố ở các trạm làm sao đảm bảo kịp thời và hiệu quả. Ngoài hợp tác với Trung tâm thí nghiệm điện cần có sự hỗ trợ tích cực của các Điện lực có đội thí nghiệm mạnh vì hiện nay Xí nghiệp không có lực lượng thí nghiệm nên mỗi khi sự cố xẩy ra phải nhờ vào trung tâm thí nghiệm . Lực lượng thí nghiệm ở các đội quá yếu hoặc không có . Đây là một công việc mà Xí nghiệp phải quan tâm . Công tác áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất của Xí nghiệp hiện nay đã được quan tâm nhiều nhưng chưa thực sự hiệu quả. Ngoài một số chương trình phần mềm của các phòng chuyên môn như kế toán, quản lý nhân sự , công văn ... . Các chưng trình phục vụ cho quản lý kỹ thuật chưa được khai thác và sử dụng . Chương trình truyền số liệu phục vụ cho công tác vận hành vẫn chưa được triển khai rộng rãi . Việc quan tâm của các phòng ban Công ty cũng như của lãnh đạo Công ty đó là một động lực quan trọng để thúc đẩy sự lớn mạnh và hoàn thiện của Xí nghiệp . Điều này là mong muốn của Xí nghiệp ví Xí nghiệp ở gần các phòng ban Công ty , và là một Xí nghiệp mới . Công ty cần có sự chỉ đạo trực tiếp đến các Điện lực tạo mọi điều kiện giúp đỡ Xí nghiệp trong công tác đảm bảo cấp điện tố và có chất lượng đến các phụ tải của Điện lực . 3. Một số ý kiến về công tác vận hành lưới điện của Xí nghiệp . Ở đây chủ yếu chúng ta nêu những vấn đề chính trong công tác điều hành lưới điên và xử lý sự cố lưới điện do Xí nghiệp quản lý : Các công nhân vận hành ở các 2
  3. trạm đều được các Điện lực đào tạo , phần lớn là các kỹ sư hoặc công nhân từ các trường chuyên môn về điện nên có trình độ nhất định .Xi nghiệp vẫn chưa có điều kiện tổ chức kiểm tra và đào tạo lại theo các yêu cầu của mình . Việc hoàn chỉnh các quy trình vận hành của Xí nghiệp còn chậm, nếu có ban hành cũng chưa tổ chức học tập kiểm tra vì vậy nẩy sinh nhân viên trực ban các trạm không nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo cho trực ban Xí nghiệp, còn nhân viên trực ban xí nghiẹp chưa hiểu mình cần nắm những vấn đề gì ở cơ sơ , chưa mạnh dạn trong quan hệ với các điều độ các cấp và các đơn vị liên quan . Một số ý kiến về trao đổi thông tin trong điều hành sản xuất : Sau khi các trạm và đường dây 110kV của các Điện lực được bàn giao về Xí nghiệp điệu cao thế miền Bắc, việc điều hành thao tác cũng như xử lý sự cố vẫn thực hiện theo quy trình phân cấp của Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc ban hành. Khi sự cố trên lưới 110kV , việc xử lý do A1 và điều độ điện lực thực hiện. Sau khi xử lý sự cố xong, tách phần sự cố ra sửa chữa, việc bàn giao sửa chữa do điều độ điện lực trực tiếp giao cho đội quản lý vận hành lưới điện 110kV khu vực xử lý . Sau khi xử lý xong đội quản lý trả lại cho điều độ điện lực để khôi phục . Đây là một mối liên hệ thông thường trong vận hành mà nó được thực hiện từ xưa . Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay nó nẩy sinh ra các mâu thuẫn như sau : - Công tác kiểm tra tuyến đường dây sau khi xẩy ra sự cố hiện nay vẫn do điều độ A1 thông báo cho điều độ điện lực và từ điều độ điện lực thông báo cho đội quản lý . Quá trình truyền thông tin như vậy hiện nay đã có nhiều những bất cập, nhiều khi sự cố trực ban Xí nghiệp không hề biết, đội quản lý cũng không báo gì với xí nghiệp, thậm trí lãnh đạo đội cũng không nắm được . - Tất cả các đường dây và trạm 110kV không thuộc quản lý vận hành của điện lực, điều độ điện lực điều khiển thao tác các thiết bị này hoàn toàn theo quy trình điều độ trước kia quy định và hoàn toàn thao tác hộ cho Xí nghiệp . Đây là suy nghĩ của phần lớn các điều độ viên điện lực . - Việc trao đổi thông tin giữa Xí nghiệp thông qua trực ban vận hành với điều độ điện lực không được nêu trong quy trình điệu độ vì vây điều độ điện lực sẽ không chịu trách nhiệm gì phải thông báo tình hình sự cố thiết bị cho xí nghiệp mà chỉ có trách nhiệm giao phần sự cố cho đội quản lý 110kV của xí nghiệp để xử lý theo quy trình . - Mối quan hệ với các điện lực : Sau khi Xí nghiệp tiếp nhận lưới điện 110kV, đối với Điện lực, Xí nghiệp có nhiệm vụ cấp điện cho các phụ tải của điện lực an toàn, liên tục và có chất lượng. Trong công tác vận hành, điều độ điện lực có trách nhiệm điều khiển thao tác và xử lý sự cố các thiết bị của Xí nghiệp theo quy định phân cấp của quy trình điều độ HTĐ quốc gia. Đây là mối quan hệ phức tạp nhất cần phải có sự phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm cao , bởi vì mọi công việc của điều độ điện lực trên các thiết bị của Xí nghiệp họ bắt buộc phải làm theo quy định của quy trình điều độ , vì nếu xây ra sự cố gì do điều độ viên thao tác gây ra họ phải hoan toàn chiụ trách nhiệm mà điều 3
  4. này họ hoàn toàn không muốn . Vì vậy cần có sự hiệu chỉnh lại trong quy trình điều độ HTĐ quốc gia cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay . - Quan hệ với các trạm của Công ty truyền tải điện hoặc các trạm phân phối của nhà máy điện giúp cho Xí nghiệp nắm bắt được tình hình vận hành cũng như tình hình sự cố các đường dây 110kV của Xí nghiệp được nối từ các trạm này một cách rõ ràng . Hiện nay chưa có một quy định nào để tạo mối quan hệ này nhưng trên thực tế trong một số đơn vị của Xí nghiệp đã chủ động xây dựng được mối quan hệ này . - Quan hệ với Trung tâm điều độ HTĐ quốc gia và Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc : Trong điều hành đó là quan hê cấp trên , cấp dưới . Tuy vây hiện nay trong quy trình điều độ không có tên của xí nghiệp điện cao thế miền , điều này cần có sự bổ xung trong quy trình điều độ . - Hiện nay trong quan hệ với Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc, Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc luôn luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện giúp đỡ Xí nghiệp trong công tác vận hành .Qua một số sự cố điều độ A1 đã cùng với kĩ sư rơ le của Xí nghiệp phân tích tìm ra những khiếm khuyết của các thiết bị trạm trong vận hành. Tuy vậy cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa KSĐH A1 và trực ban vận hành Xí nghiệp để giúp cho Xí nghiệp nắm được thông tin kịp thời nhất là những thông tin về sự cố . - Đối với nội bộ Xí nghiệp , việc trao đổi thông tin giữa trực ban vận hành Xí nghiệp với các đơn vị quản lý vận hành khu vực tuy đã có quy định nhưng còn nhiều bất cập : 1. Nhân viên trực ban vận hành của Xí nghiệp chưa được đào tạo và tổ chức kiểm tra để có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ trong vận hành . 2. Nhân viên trực ban vận hành Xí nghiệp chưa có điều kiện nghiên cứu sâu về các phương thức vận hành, khi sự cố xẩy ra không có sự quan tâm đầy đủ và phân tích một cách sâu sắc để hiểu rõ nguyên nhân sự cố và biện pháp xử lý . 3. Tập quán báo cáo hàng ngày, báo cáo tình hình sửa chữa … của các đội lên Xí nghiệp thông qua trực ban vận hành còn rất yếu vì vậy thông tin không kịp thời và đầy đủ . 4. Vai trò các trạm đầu mối chỉ đơn thuần ghi và bao cáo thông số vận hành, nhưng tình hình vận hành của khu vực gần như không có trách nhiệm báo cáo về trực ban vận hành xí nghiệp , đặc biệt là các thông tin trên đường dây, thông tin về sửa chữa các thiết bị trong tram… không được cập nhật kịp thời . Một số kiến nghị : 1. Cần phải củng cố và nâng cao vai trò của tổ trực ban vận hành. Làm sao tổ trực ban có thể hoàn thành các nhiệm vụ đã nêu trong quy trình tạm thời của trực ban vận hành của Xí nghiệp . 4
  5. 2. Ngay từ bây giờ , Xí nghiệp nên chuẩn bị cho mình mô hình quản lý và điều hành lưới điện cho phù hợp để khi tiếp nhận toàn bộ lưới điện 110kV miền Bắc đảm bảo công tác quản lý vận hành có hiệu quả hơn . 3. Xây dựng tốt mối quan hệ trong vận hành giữa trực ban vận hành của Xí nghiẹp với điều độ Điện lực và điều độ A1 và các trạm 220kV của Công ty truyền tải điện 1 và các nhà máy điện . 4. Trước mắt nên thống nhất với A1 việc giao kiểm tra các đường dây 110kV do Xí nghiệp quản lý bị sự cố cho trực ban vận hành của Xí nghiệp. Trực ban vận hành xí nghiệp có trách nhiệm giao ngay cho các đội để sửa chữa . Đồng thời tiếp nhận đường dây từ các đội quản lý để trả cho A1 thao tác đưa vào vận hành 5. Tập trung triển khai chương trình truyền số liệu đến các trạm của toàn Xí nghiệp đồng thời xây dựng hệ thống kết nối từ lãnh đạo Xí nghiệp đến các phòng ban để phục vụ công tác điều hànhcủa lãnh đạo Xí nghiệp kịp thời . 6. Cần xây dựng tổ thí nghiệm của xí nghiệp mới đảm bảo được công việc xử lý sự cố nhanh và kịp thời . 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản