MS Excel - Bài 12: Phát triển Workbook

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
6
download

MS Excel - Bài 12: Phát triển Workbook

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định dạng các tab Workbook Bạn có thể đổi tên một bảng tính hay thay đồi màu sắc của các tab nếu cần thiết. Để đổi tên bảng tính: • Mở trang tính để được đổi tên • Kích nút Format trên tab Home • Kích Rename Sheet • Nhập một tên mới • Ấn Enter Để thay đổi màu sắc tab bảng tính: • Mở trang tính để đổi màu • Kích nút Format trên tab Home • Kích Tab Color • Chọn màu Di chuyển vị trí các bảng tính trong Workbook Để di chuyển các bảng tính trong một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MS Excel - Bài 12: Phát triển Workbook

  1. MS Excel - Bài 12: Phát triển Workbook
  2. Định dạng các tab Workbook Bạn có thể đổi tên một bảng tính hay thay đồi màu sắc của các tab nếu cần thiết. Để đổi tên bảng tính: • Mở trang tính để được đổi tên • Kích nút Format trên tab Home • Kích Rename Sheet • Nhập một tên mới • Ấn Enter
  3. Để thay đổi màu sắc tab bảng tính: • Mở trang tính để đổi màu • Kích nút Format trên tab Home • Kích Tab Color • Chọn màu
  4. Di chuyển vị trí các bảng tính trong Workbook Để di chuyển các bảng tính trong một workbook: • Mở workbook chứa các trang tính bạn muốn sắp xếp lại • Kích và giữ tab bảng tính cho tới khi một mũi tên xuất hiện phía góc bên trái trang tính • Kéo bảng tính tới vị trí mong muốn Chèn và xóa bảng tính
  5. Để chèn một bảng tính • Mở workbook • Kích nút Insert trên nhóm Cells của tab Home • Kích Insert Sheet Để xóa bảng tính • Mở workbook • Kích nút Delete trên nhóm Cells của tab Home • Kích Delete Sheet Sao chép và dán bảng tính
  6. Để sao chép và dán bảng tính: • Kích vào tab của bảng tính để được sao chép • Kích phải và chọn Move hoặc Copy • Chọn vị trí mong muốn của trang tính • Kích vào hộp chọn bên cạnh Create a Copy • Kích OK.
Đồng bộ tài khoản