MS Excel - Bài 3: Làm việc với Workbook

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
75
lượt xem
36
download

MS Excel - Bài 3: Làm việc với Workbook

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo một Workbook Để tạo một Workbook: • Kích Microsoft Office Toolbar • Kích New • Chọn Blank Document Nếu bạn muốn tạo một tài liệu mới từ một template có sẵn, hãy xem các mẫu có sẵn và chọn một trong các kiểu bạn cần. Lưu một Workbook Khi bạn lưu một workbook, bạn có 2 lựa chọn là: Save hoặc Save As. Để lưu một tài liệu: • Kích Microsoft Office Button • Kích Save hoặc Save As Bạn có thể sử dụng tính năng Save As khi bạn cần lưu một workbook dưới dạng tên khác hoặc lưu nó dưới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MS Excel - Bài 3: Làm việc với Workbook

  1. MS Excel - Bài 3: Làm việc với Workbook
  2. Tạo một Workbook Để tạo một Workbook: • Kích Microsoft Office Toolbar • Kích New • Chọn Blank Document Nếu bạn muốn tạo một tài liệu mới từ một template có sẵn, hãy xem các mẫu có sẵn và chọn một trong các kiểu bạn cần.
  3. Lưu một Workbook Khi bạn lưu một workbook, bạn có 2 lựa chọn là: Save hoặc Save As. Để lưu một tài liệu: • Kích Microsoft Office Button • Kích Save hoặc Save As
  4. Bạn có thể sử dụng tính năng Save As khi bạn cần lưu một workbook dưới dạng tên khác hoặc lưu nó dưới dạng các phiên bản trước của Excel. Hãy nhớ rằng các phiên bản cũ của Excel có thể không mở được một worksheet trong Excel 2007 cho tới khi bạn lưu nó như định dạng Excel 97-2003. Để sử dụng tính năng Save As: • Kích Microsoft Office Button • Kích Save As • Nhập tên cho Workbook • Trong hộp Save as Type, chọn Excel 97-2003 Workbook.
  5. Mở một Workbook Để mở một workbook có sẵn: • Kích Microsoft Office Button • Kích Open • Duyệt qua các workbook • Chọn workbook bạn cần mở • Kích Open
  6. Nhập dữ liệu Có nhiều cách khác nhau để nhập dữ liệu trong Excel: trong một ô hoặc trong thanh công thức. Để nhập dữ liệu vào một ô: • Kích vào ô nơi bạn muốn nhập dữ liệu • Bắt đầu gõ nội dung
  7. Để nhập dữ liệu vào thanh công cụ: • Kích vào ô nơi bạn muốn nhập dữ liệu • Đặt con trỏ lên thanh công thức • Nhập dữ liệu
Đồng bộ tài khoản