Neon Động - Neon Effect

Chia sẻ: Qweqwdasd Qweqdasda | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Neon Động - Neon Effect

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Neon Động - Neon Effect Gửi bởi: Ba tuoc Monte Cristo - Mở một tài liệu mới kích thước khoảng 200x200 Px - Chọn type tool và gõ chữ gì bạn muốn. Monotype font, 100 Pt, màu đen.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Neon Động - Neon Effect

  1. Neon Động - Neon Effect Gửi bởi: Ba tuoc Monte Cristo - Mở một tài liệu mới kích thước khoảng 200x200 Px - Chọn type tool và gõ chữ gì bạn muốn. Monotype font, 100 Pt, màu đen. - Layer > Flatten Image - Image > Adjustment > Invert. Ctrl-I - Filter > Blur > Gaussian Blur với giá trị là 2 px
  2. - Filter > Stylize > Solarize - Image > Adjust > Auto level - Ctrl-U để tô màu cho hình theo ý bạn. Nhớ đánh dấu hộp kiểm Colorize - Nhân đôi layer chữ vừa rồi và lại nhấn Ctrl-U để tô với màu khác. - Tạo một layer mới ở giữa 2 layer màu kia. Tô màu đen cho layer vừa tạo - Chọn type tool và gõ lại chữ MC nhưng với màu trắng và cỡ chữ to hơn chút xíu khoảng 10 Px - Bạn có thể tạm thời ẩn layer màu đen đi để định vị layer chữ mới nằm đè lên layer màu. - Filter > Blur > Gaussian Blur với giá trị là 1px - Sau đó merge layer chữ và layer màu đen lại với nhau
  3. - Chuyển sang Imag Ready n ge - Ở Laye Palette ẩn hết những layer khác đi chỉ để h thị laye màu trắn er n g c hiển er ng. mation Pale tạo một new frame và ẩn hết c layer kh chỉ giữ lại layer ch - Ở Anim ette t e các hác hữ màu xan nh. - Lập lại cho đến kh Animatio Palette c bạn đượ như hình dưới. Đổi l i hi on của ợc luôn thời gi ian là 0.5 giây. - Xem k quả thôi! nhấn nút p kết ! play © www. .bantayden. .com - Dịch và minh h bởi Bá T h hoạ Tước Monte Cristo e
  4. Technical Support Forum : http://vietdown.org/vbb/index.php
Đồng bộ tài khoản