intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân hàng đề thi hết học phần: Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị

Chia sẻ: Dao Anh Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

137
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng đề thi hết học phần: Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị giúp các bạn thí sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải đề thi môn Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị đạt điểm cao. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng đề thi hết học phần: Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị

  1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587 Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ (45 tiết – 3 tín chỉ) LOẠI 1 ĐIỂM: Câu 1: Trình bày vai trò của hàng đợi lệnh của bộ vi xử lý 8088. Câu 2: Trình bày vai trò của khối điều khiển của bộ vi xử lý 8088. Câu 3: Trình bày chức năng và cú pháp của lệnh MOV. Câu 4: Trình bày chức năng và cú pháp của lệnh CMP Câu 5: Nêu sự khác nhau giữa chương trình dạng .COM và chương trình dạng .EXE. Câu 6: Trình bày chức năng và cú pháp lệnh A của trình tiện ích DEBUG. Câu 7: Trình bày chức năng và cú pháp lệnh E của trình tiện ích DEBUG. Câu 8: Một RadASM project là gì?. Nó có thể gồm các file nào? Câu 9: Trình bày chức năng và cú pháp lệnh T của trình tiện ích DEBUG. Câu 10: Khi lập trình với bàn phím người ta dùng ngắt nào?. Bàn phím được phối ghép với CPU thông qua cổng có địa chỉ la bao nhiêu?. 1
  2. LOẠI 2 ĐIỂM: Câu 1: Trình bày vai trò của các thanh ghi đoạn: CS, DS, SS, và ES. Câu 2: Trình bày vai trò của các thanh ghi con trỏ và chỉ số: IP, SP, SI và DI. Câu 3: Trình bày các thanh ghi đa năng: AX, BX,CX và DX. Câu 4: Trình bày cấu trúc và ý nghĩa các trường trong một dòng lệnh hợp ngữ. Câu 5: Trình bày cách khai báo các kiểu dữ liệu Mảng và xâu kí tự. Cho ví dụ minh họa. Câu 6: Ngắt là gì?. Nêu quá trình CPU xử lý một yêu cầu ngắt. Câu 7: Chương trình thường trú là gì?. Nếu tóm tắt các bước viết một chương trình thường trú. Câu 8: Trình bày khung của một chương trình con ngắt; Câu 9: Trình bày thanh ghi trạng thái của MODEM. Câu 10: Trình bày thanh ghi trạng thái đường truyền của MODEM. LOẠI 3 ĐIỂM: Câu 1: Viết chương trình hợp ngữ nhập vào một xâu kí tự có số kí tự không vượt quá 99. Hãy in ra màn hình độ dài của xâu kí tự đó.. Câu 2: Viết chương trình hợp ngữ nhập vào một xâu kí tự. Hãy biến đổi tất cả các kí tự trong xâu sang các ký tự in hoa và in xâu kết quả lên màn hình. Ví dụ: xâu đầu vào: “abcDEfGh” xâu đầu ra: “ABDCEFGH” 2
  3. Câu 3: Viết chương trình hợp ngữ nhập vào một xâu kí tự. Hãy in ra màn hình xâu đó theo thứ tự ngược lại. Ví dụ: xâu đầu vào: “abc” xâu đầu ra: “cba” Câu 4: Thiết lập chế độ làm việc cho một MODEM biết rằng: - MODEM đó được phối ghép với cổng COM 2 - 7 bít mã kí tự truyền - Tốc độ truyền 1200 bits/ giây - parity chẵn - 1 bít stop Câu 5: Thiết lập chế độ làm việc cho một MODEM biết rằng: - MODEM đó được phối ghép với cổng COM 1 - 8 bít mã kí tự truyền - tốc độ truyền 9600 bits/ giây - parity lẻ - 2 bít stop Câu 6: Viết đoạn chương trình tự động bật tổ hợp 3 phím: CAPLOCK, NUMLOCK và SCROLLLOCK Câu 7: Trình bày về truyền thông tin nối tiếp: phương thức truyền đồng bộ và không đồng bộ. Câu 8: Trình bày về cấu trúc và vai trò của vùng đệm bàn phím (keyboard buffer). Câu 9: Cấu trúc và ý nghĩa của các bit trong của thanh ghi cờ của CPU 8088?. Lệnh sau có thể tác động đến các cờ nào: CMP AX,BX Câu 10: Viết chương trình in ra màn hình 26 chữ cái in hoa: A…Z. Hai chữ cách nhau bởi một dấu cách. 3
  4. LOẠI 4 ĐIỂM: Câu 1: Viết chương trình hợp ngữ nhập vào hai số nguyên a và b (0
  5. Viết chương trình hợp ngữ nhập vào ba số nguyên a,b và c (0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2