Ngành tảo Giáp - DINOPHYTA

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
346
lượt xem
54
download

Ngành tảo Giáp - DINOPHYTA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhóm Dinokont: gồm các tảo có tế bào trần hay được bao bởi các tấm cellulose gọi là tấm giáp. Bề mặt các tấm giáp có thể nhẵn hoặc có các cấu trúc vân mịn hoặc thô và thường có nhiều lỗ nhỏ nhằm làm tăng thêm diện tích bề mặt tiếp xúc với môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngành tảo Giáp - DINOPHYTA

  1. Ngành tảo Giáp - DINOPHYTA Tảo giáp gồm những cơ thể đơn bào, có nhân thật, sống đơn độc hoặc hình thành tập đoàn dạng chuỗi. - Tế bào Tế bào mang hai roi, một roi uốn gợn sóng nằm trong đai ngang và một roi hướng về sau tế bào. Tảo giáp được chia thành hai nhóm: - Nhóm Dinokont: gồm các tảo có tế bào trần hay được bao bởi các tấm cellulose gọi là tấm giáp. Bề mặt các tấm giáp có thể nhẵn hoặc có các cấu trúc vân mịn hoặc thô và thường có nhiều lỗ nhỏ nhằm làm tăng thêm diện tích bề mặt tiếp xúc với môi trường. Các tấm giáp đính vào nhau và tế bào chia làm thành hai nửa
  2. bởi một đai ngang. Nửa trên tế bào gọi là nón trên, nửa dưới gọi là nón dưới. Ngoài ra tế bào còn có rãnh dọc nối với đai ngang (Hình 6.8). Đai ngang và rãnh dọc cũng được cấu trúc bởi các tấm giáp. Số tấm và hình dạng, kích thước của các tấm là tiêu chuẩn quan trọng để phân loại. - Nhóm Desmokont: cơ thể không có rãnh dọc và đai ngang. Các gốc roi ở phía đầu tế bào. peridinin, diadinoxanthyll, dinoxanthyll, neodinoxanthyll. Trên thể màu chứa một hoặc vài hạt tạo bột. Sản phẩm quang hợp là các hạt dầu (lipit), tinh bột. Tinh bột được hình thành bên ngoài lục lạp, bắt màu lam với i ốt.
  3. - Sinh sản Sinh sản sinh dưỡng bằng cách phân đôi tế bào. Với các tế bào trần thì sự phân cắt xảy ra theo mặt phẳng dọc của cơ thể; ở các loài tảo của nhóm Desmokont cũng có sự phân cắt dọc, mỗi tế bào con nhận một mảnh vỏ. Ở tảo Ceratium, sự phân cắt xảy ra theo mặt phẳng xéo và mỗi tế bào nhận một nửa vỏ phân chia theo một số mảnh nhất định. Có khi một tế bào con nhận một roi. Sinh sản hữu tính rất ít gặp ở tảo Giáp. Ở một vài trường hợp sự sinh sản này xảy ra giữa hai tế bào giống nhau. Tảo Giáp có vòng đời đơn bội (n), chỉ có nhân của hợp tử là lưỡng bội (2n). Tế bào thường tạo ra hợp tử nghỉ (hyponozygote).
  4. Khoảng 50% số loài tảo Giáp sống dị dưỡng (tế bào không có lục lạp), số đông còn lại sống quang dưỡng, chỉ một số ít quang hợp nhưng lại thực bào. Chẳng hạn các loài dị dưỡng ở nước biển thuộc chi Protoperidinium thường sử dụng tảo Silic làm thức ăn. - Phân bố Phần lớn tảo giáp chủ yếu sống ở biển (gần 90% tổng số loài), chỉ một lượng nhỏ sống ở môi trường nước ngọt. Khi tảo phát triển mạnh (còn gọi là nở hoa nước) sẽ làm thay đổi màu của nước. Hiện tượng này được gọi là thuỷ triều đỏ. Triều đỏ làm giảm lượng ôxy hoà tan trong nước khi tảo hô hấp. Đặc biệt một số
  5. các loài thuộc các chi như Alexandrium, Dinophysis, Prorocentrum.... tiết ra các độc tố gây tử vong không chỉ đối với sinh vật trong thuỷ vực mà còn ảnh hưởng đến con người thông qua chuỗi thức ăn
Đồng bộ tài khoản