intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tự động kiểm tra xương khối ФВ113E của máy tính số pha ЦВФ đài điều khiển và chiếu xạ tên lửa 30H6E1 thuộc tổ hợp tên lửa С-300ПМУ1

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

39
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tự động kiểm tra hỏng hóc xương khối của khối ФВ113E trên máy tính số pha đài điều khiển tên lửa С-300ПМУ1. Kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị hoạt động tốt theo chức năng đặt ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tự động kiểm tra xương khối ФВ113E của máy tính số pha ЦВФ đài điều khiển và chiếu xạ tên lửa 30H6E1 thuộc tổ hợp tên lửa С-300ПМУ1

Thông tin khoa học công nghệ<br /> <br /> NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG<br /> KIỂM TRA XƯƠNG KHỐI ФВ113E CỦA MÁY TÍNH SỐ PHA ЦВФ<br /> ĐÀI ĐIỀU KHIỂN VÀ CHIẾU XẠ TÊN LỬA 30H6E1<br /> THUỘC TỔ HỢP TÊN LỬA С-300ПМУ1<br /> Nguyễn Đức Thành*, Đặng Văn Hùng, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Ngọc Lân<br /> Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tự động<br /> kiểm tra hỏng hóc xương khối của khối ФВ113E trên máy tính số pha đài điều khiển<br /> tên lửa С-300ПМУ1. Kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị hoạt động tốt theo chức<br /> năng đặt ra.<br /> Từ khóa: Xương khối, Máy tính số pha, Đài điều khiển tên lửa.<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Trong quá trình đưa vào khai thác, sử dụng, do nhiều nguyên nhân khác nhau,<br /> các xương khối chính trên các bộ khí tài của tổ hợp tên lửa phòng không<br /> С-300ПМУ1 thường xuyên xảy ra hỏng hóc (đứt, chập các đường mạch in ở<br /> xương khối chính) chiếm tỷ lệ tương đối cao trong số những hỏng hóc ở khí tài.<br /> Do vật tư kỹ thuật để thay thế hỏng hóc và điều kiện đảm bảo kỹ thuật tại các đơn<br /> vị còn hạn chế nên khả năng khắc phục các hỏng hóc dạng này thường mất nhiều<br /> thời gian. Do đó, việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo ra một thiết bị chuyên dụng để<br /> nhanh chóng kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật, xác định hỏng hóc trên xương<br /> khối ФВ113E của máy tính số pha ЦВФ trên đài điều khiển 30H6E1 là nhiệm vụ<br /> cần thiết góp phần nâng cao khả năng bảo đảm kỹ thuật cho khí tài phục vụ sẵn<br /> sàng chiến đấu tại đơn vị.<br /> 2. MỤC TIÊU<br /> Thiết kế, chế tạo thiết bị tự động kiểm tra hỏng hóc xương khối (ký hiệu KT01-<br /> 300) theo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Thiết bị phải đảm bảo các yêu cầu: kết nối<br /> theo chuẩn với xương khối ФВ113E, thời gian đo nhanh, thực hiện phép đo chính<br /> xác, hoạt động ổn định, dễ dàng thao tác, xác định và đưa ra được các vị trí bị lỗi<br /> trên xương khối.<br /> 3. THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ<br /> Qua việc thu thập tài liệu, khảo sát thực tế tại đơn vị và nghiên cứu sơ đồ<br /> nguyên lý của xương khối ФВ113E các tác giả đã tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu<br /> về các phép đo, kiểm tra, đưa ra các yêu cầu, nhiệm vụ kỹ thuật cũng như phương<br /> án thiết kế, chế tạo thiết bị.<br /> Nhóm tác giả đã chế tạo ra 01 thiết bị KT01-300 bao gồm: bộ nguồn, máy tính<br /> công nghiệp, đồng hồ đo điện trở, bộ điều khiển chuyển mạch, bộ chuyển mạch rơ<br /> le, bộ điều khiển chuyển mạch, bộ cáp chuyên dụng (Hình 1) và mẫu thử (Hình 2).<br /> Thiết bị KT01-300 có các chức năng chính như sau:<br /> - Tự kiểm tra chức năng.<br /> - Xác định được các loại lỗi liên quan đến xương khối ФВ113E:<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 44, 08 - 2016 177<br /> Kỹ thuật điều khiển & Điện tử<br /> <br /> + Đứt mạch, thông mạch.<br /> + Cách điện, chạm chập.<br /> - Chỉ ra được vị trí các chân tín hiệu bị lỗi.<br /> - Có thể kiểm tra cho các xương khối ФΒ111E và ФΒ112A khi bổ sung cơ<br /> sở dữ liệu tương ứng.<br /> Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng đã chế tạo 01 mẫu thử KT01-MT phục vụ tự<br /> kiểm tra chức năng thiết bị KT01-300 trước khi làm việc với xương khối thật.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1. Thiết bị kiểm tra KT01-300.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2. Mẫu thử phục vụ tự kiểm tra<br /> chức năng cho thiết bị KT01-300.<br /> <br /> <br /> 178 N.Đ. Thành, Đ.V. Hùng, …, “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo… tên lửa С-300ПМУ1.”<br /> Thông tin khoa học công nghệ<br /> <br /> 4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 3. Thử nghiệm kiểm tra xương khối ФВ113E bằng thiết bị KT01-300<br /> tại Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng PKKQ.<br /> Nhóm tác giả đã tiến hành thử nghiệm thiết bị tại chỗ với mẫu thử, kết quả thiết<br /> bị hoạt động tốt theo chức năng đề ra. Kết quả thử nghiệm hoạt động của thiết bị<br /> tại đơn vị (hình 3):<br /> - Thiết bị KT01-300 hoạt động ổn định khi tiến hành kiểm tra với xương khối<br /> ФΒ113E của khí tài, các kết quả đo, kiểm tra nhanh, chính xác.<br /> - Tính năng nhận dạng “lỗi” của thiết bị hoạt động tốt, xuất file in kết quả trực<br /> quan địa chỉ các “lỗi” trên xương khối.<br /> - Khối ФΒ113E hoạt động tốt khi lắp đặt trở lại khí tài sau khi ghép nối, thử<br /> nghiệm với thiết bị KT01-300.<br /> 5. ỨNG DỤNG<br /> Thiết bị KT01-300 sẽ góp phần hỗ trợ, nâng cao công tác bảo đảm sẵn sàng<br /> chiến đấu cho tổ hợp tên lửa C300ПMY1 hiện có trong trang bị của Quân chủng<br /> PKKQ. Trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện và tích luỹ nhiều tri thức công<br /> nghệ liên quan đến máy tính số pha ЦВФ nói riêng và đài điều khiển 30H6E1 nói<br /> chung, từng bước tiến tới làm chủ hệ thống khí tài hiện đại.<br /> Sản phẩm tạo ra có ý nghĩa thực tiễn cao, nâng cao tính chủ động, khả năng tự<br /> sửa chữa vũ khí trang bị khí tài nhanh chóng, không phụ thuộc vào chuyên gia<br /> nước ngoài. Kết quả nghiên cứu, thiết kế chế tạo có thể được chuyển giao công<br /> nghệ cho các đơn vị để khai thác và sản xuất loạt phục vụ kiểm tra các xương khối<br /> trên bộ khí tài C300ПMY1.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. Tài liệu Thuyết minh kỹ thuật ФУИС.466225.003 TO<br /> <br /> <br /> Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số 44, 08 - 2016 179<br /> Kỹ thuật điều khiển & Điện tử<br /> <br /> [2]. Bản vẽ Sơ đồ nguyên lý điện ФУИС.466225.002 ЭЗ<br /> [3]. Vũ Quý Điềm, “Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử”, NXB Khoa học và Kỹ<br /> thuật, Hà Nội, 2001.<br /> ABSTRACT<br /> RESEARCHING, DESINGING, MANUFACTURING AUTOMATIC TEST<br /> EQUIMENT FOR THE MULTILAYER PRINTED-CIRCUIT BOARD<br /> OF ФВ113E VOLUME OF DIGITAL COMPUTER MODERNIZATION<br /> PHASES ЦВФ ON MULTIFUNTIONAL RADAR ILLUMINATION AND<br /> GUIDANCE 30H6E1 OF SURFACE-TO-AIR MISSILE SYSTEMS С300ПМУ1<br /> The paper presents the results of researching, designing, manufacturing<br /> automatic test equiment for the multilayer printed-circuit board of ФВ113E<br /> volume of digital computer modernization phases on the C-300ПMY1<br /> multifuntional radar illumination and guidance. The result showed that the<br /> equipment operates well according to the defined function.<br /> Keywords: Multilayer printed-circuit board, Digital compressor, Missile control center.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nhận bài ngày 16 tháng 08 năm 2016<br /> Hoàn thiện ngày 22 tháng 08 năm 2016<br /> Chấp nhận đăng ngày 22 tháng 08 năm 2016<br /> <br /> Địa chỉ: Viện Tên lửa - Viện KHCN quân sự;<br /> *<br /> Email: thanhnd37565533@gmail.com.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 180 N.Đ. Thành, Đ.V. Hùng, …, “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo… tên lửa С-300ПМУ1.”<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=39

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2