Ngôi nhà an toàn cho trẻ

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
5
download

Ngôi nhà an toàn cho trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Con bạn bắt đầu chập chững tập đi. Và như thế là bé sắp thoát khỏi tầm quan sát của bạn, Nhưng bé lại chưa ý thức được mọi sự nguy hiểm xung quanh mình, những nguy hiểm ấy đang lớn dần lên theo chiều cao của trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngôi nhà an toàn cho trẻ

  1. Ngôi nhà an toàn cho tr Con b n b t u ch p ch ng t p i. Và như th là bé s p thoát kh i t m quan sát c a b n, Nhưng bé l i chưa ý th c ư c m i s nguy hi m xung quanh mình, nh ng nguy hi m y ang l n d n lên theo chi u cao c a tr . Chúng tôi xin ch d n cho b n m t vài cách gi cho ngôi nhà c a b n an toàn và ngăn ng a trư c nh ng tai h a t các
  2. v t d ng thư ng ngày. Chi u cao an toàn Hãy m i v t d v như bình hoa, nh ng b c tư ng, nh ng v t n ng như sách, ng h lên cao hơn chi u cao c a bé. ng l i chén ĩa trên bàn ăn sau khi ăn. c bi t c n th n v i dao và nĩa Trong kh năng có th , hãy t m th i thay chúng b ng nh ng ch t li u không b .. Các lo i i n gia d ng Trong phóng c a bé không ư c có b t kỳ i nh nào. T t c m i i n b n nên s a ch a và thay th b ng nh ng lo i có n p y an toàn. Hãy che ch n m i lo i máy sư i, m i thi t b i n sao cho tr không v i t i hay t i g n ư c. Hãy chú ý! Không bao gi ư c bàn i, tivi, máy tính, lò sư i ho t ng mà không có b n ó. Nhà b p Nhà b p chính là nơi thư ng xuyên x y ra các tai n n
  3. nh t . ây có r t nhi u nh ng v t nguy hi m, t b p n u cho n nh ng v t s c nh . Không cho tr n g n b p ang n u, c bi t khi b n ang n u nư c hay chiên xào ăn. Không chén bát có ng ăn nóng c nh rìa bàn. Cu n h t t t c các rìa khăn bàn lên sao cho tr không th túm và kéo nó, làm rơi các v t trên bàn vào u mình. T t c m i lo i gia v hãy trong các hũ kín và c t lên các h c t có c a khóa trên cao. Khi trong b p không có ngư i, hãy óng c a b p th t ch t và khóa c a b ng khóa cao hơn t m v i c a tr . Nhà t m và nhà v sinh Phòng t m cũng là m t v trí không kém ph n nguy hi m v i tr em. Hãy luôn gi cho c a nhà v sinh óng kín, các khóa bên trong ho c ph i th t cao, ho c ph i có th m ư c t bên ngoài, phòng trư ng h p tr t khóa mình trong ó. Khi ã s d ng xong b n t m, không bao gi nư c l i trong b n, hãy d n d p th t k các dùng c a nhà t m, m
  4. ph m, c o râu… T thu c và thu c a s các trư ng h p ng c c a tr x y ra t s b t c n c a cha m . Không bao gi các l ai thu c viên, thu c nư c l t vào t m m t c a tr . Ngay c các lo i thu c b n u ng hàng ngày và c n ph i có ngay trong t m tay cũng ph i ư c che y th t k , tránh con m t tò mò c a tr . N u b n nhìn th y con b n ang nu t ch ng nh ng viên thu c xinh p và ngon lành, l p t c ưa con n bác sĩ, ngay c khi ó ch là vitamin. Các lo i cây ki ng trong nhà Có m t ngu n gây ng c n a ó là các vo i cây tr ng trong nhà, ngoài ban công, ngoài vư n nhà b n. Trong nh ng chi c lá có v hi n lành y có th ch a ch t c ó! Hãy luôn nh c nh tr không ư c ng n các lo i cây c n u không ư c ch d n, yêu c u, Nh t là không ư c cho b t c th gì vào mi ng.
  5. Th t s thì a s các lo i lá cây có v ng, nên tr thư ng phun chúng ra ngay l p t c. th nhưng có nh ng o i cây c n m c mà dù tr ã nh ra thì cũng không k p n a. N u trên tay, trong m t hay trên môi tr xu t hi n các n t , v t sưng, hãy l p t c tìm hi u xem xung quanh ó, có lo i th c v t nào có th gây ra h u qu này. N u ó qu là lo i cây có nh a c, l p t c giúp tr nôn ra và g i bác sĩ ông v t nuôi trong nhà Các lo i ng v t nuôi, côn trùng thư ng là ngu n g c m i căn b nh truy n nhi m, lây lan. Chính vì th n u có tr em trong nhà, t t nh t b n hãy s d ng c a có lư i. Trong phòng tr em không nên có b t kỳ lo i v t nuôi nào. Th m chí n u trư c khi có em bé, b n ang nuôi m t con v t nào ó thì ngay khi có bé, b n hãy t m th i xa chúng m t th i gian cho n khi bé có ý th c t b o v mình. N u con v t c a b n to l n và m nh m , nó có th là m t s nguy hi m thư ng xuyên v i m t a tr y u t. Các lo i ng v t thư ng r t hay ghen t ng m
  6. ng m. B n ha nh i u ó. ng ch cho n khi tai h a x y ra, s s ng c a con tr quan tr ng hơn m i am mê c a b n S d nd p Hãy nh r ng b i là m t trong nh ng k thù nguy hi m i v i s c kh e c a tr . Cu c chi n uv ib i không ơn gi n là lau chùi quét d n các b m t trong nhà mà ph i s d ng c máy hút b i d n d p s ch m ik g , thú nh i bông, tư ng nhà…Th t tuy t n u b n có s d ng máy l c không khí, c bi t là khi nhà b n có ai ó hút thu c hay có ng v t nuôi
Đồng bộ tài khoản