Nguyên tắt hoạt động 74595

Chia sẻ: Doanvan Thuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
1.141
lượt xem
237
download

Nguyên tắt hoạt động 74595

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về nguyên tắt hoạt động cũng đơn giản, đại khái là như thế này: bạn cho 1 bit vào SERIAL DATA INPUT và tác động vào chân SHIFT CLOCK, bit dữ liệu (1) sẽ được đặt sẳn ở ngỏ ra QA của 74595,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nguyên tắt hoạt động 74595

  1. Về nguyên tắt hoạt động cũng đơn giản, đại khái là như thế này: bạn cho 1 bit vào SERIAL DATA INPUT và tác động vào chân SHIFT CLOCK, bit dữ liệu (1) sẽ được đặt sẳn ở ngỏ ra QA của 74595, tiếp tục đưa vào bit (2) và tác động vào SHIFT CLOCK thì bit dữ liệu (1) sẽ được đặt sẳn ở ngỏ ra QB, bit dữ liệu (2) sẽ được đặt sẳn ở ngỏ ra QA,...tương tự đến bit cuối cùng. Các bạn chú ý là dữ liệu chỉ đc chuẩn bị sẳn ở các ngỏ ra và chỉ được xuất ra khi ta tác động vào chân LATCH CLOCK. Bạn có thể xuất dữ liệu bất cứ lúc nào không phải cần chuẩn bị đến bit cuối cùng!
  2. ;Khai bao cac bit dieu khien cho 74595 – cho 8051 Port_data equ P1 SER bit P3.0 SCLK bit P3.1 RCLK bit P3.2 G bit P3.3 MR bit P3.4 ; tạo xung chốt data ( chưa xuất ra ) Shift_Latch: ( bạn xem đồ thì trên tương ứng các bước tạo xung ) setb SCLK call DELAY_TAOXUNG clr SER clr SCLK setb RCLK call DELAY_TAOXUNG clr RCLK ret
  3. DELAY_TAOXUNG: ( có thể khác ) PUSH 0h MOV R0,#25 DJNZ R0,$ POP 0h RET MOV R3,#4 Send_8bit: MOV R4,#8 CLR A mov A,R2 MOVC A,@A+DPTR Send_1bit: RRC A mov SER,C lcall Shift_Latch ; dich va chot data DJNZ R4,Send_1bit ; giam R4 nap lan luot 8 bit DJNZ R3,Send_8bit ;nap 8 bit tiep theo ;Muốn suất data thì clr G

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản