intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nhận thức luận và phương pháp luận part 1

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

284
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhận thức luận hay tri thức luận (tiếng Anh: epistemology; gốc Hy Lạp: episteme (tri thức) và logos (từ/diễn giảng)) là ngành triết học nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc, và phạm vi của tri thức. Trong lịch sử, nhận thức luận đã là một trong các chủ đề triết học được nghiên cứu và tranh luận nhiều nhất. Phần lớn tranh luận tập trung vào việc phân tích bản chất và sự đa dạng của tri thức cũng như mối quan hệ của nó với các khái niệm tương tự như chân lý và niềm tin....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận thức luận và phương pháp luận part 1

  1. N hận hức uận,phương  áp uận  à  t l   ph l v phương  áp ph • NH ậ t ứcl ận à ýt ế   ềtit ức n h  u l l  huy tv  r h   "ἐ ἐ ι στήμη   pit me knowldgeors inc )and λόγος rl gos  ore s e "( e    ce e  " o  o " ( c / xpl i ac ount e anaton) • Phươngpháp uận à ý huy tvà à ự  ân íh  ềc c l m ng ê c u  à  l l l t ế   l s ph tc v  á h à   hin ứ v   nê tế hành  ư hếnào n in  nh t   • Phươngpháp  hin ứu à  ộ  hủ huật( ặcc c tế hành)t t ập    ng ê c l m tt t  ho  á h in   hu h bằngc ứng  h Sandr H ar ng  ó  ương  áp  ào  ênh  ực  v cho  ữ  a  di “C ph ph n b n ớ  gi ihay  ông?” kh 1 LRC © Bui, 2007
  2. Nghiên cứu cái gì mới chính là tri thức? Những gì chúng ta biết và những gì chúng ta chưa biết (Plato) 2 LRC © Bui, 2007
  3. S ự  ác  kh nhau  ữa  ương  áp  gi ph ph và  ương  áp uận à  ì ph ph l l g? Phương  áp: Phương  áp uận: ph ph l • Lýt ế  ơ ản  à  ệ    huy tc b v vic • Thủ huậtt t ập  tc c h  hin ứ t  hu h phân íh ác ng ê c u  bằng  ứng ho cnê tế hành  hin  ặ   n in  ch ng ê c u  ư hếnào hô   ứ nh t   ,t ng •   ữngc c t ứctế hành  Nh  á h h  in  t ườngb  nh  ưởngbởi  ị ả h h    t t ập hô  i khácnhau  hu h t ngtn    ng nh  a  ọ   à kho h c         (         Sandr H ar ng) a  di 3 LRC © Bui, 2007
  4. Động ực l Động ực  l nghi n  ứu: êc • – Nghin ứu huần uý   ângc   ểu  ế   ềc chin ượng  t :n  aohi bitv  á   ệ t êc t – Nghin ứu  ê c mang í c ng ụ:M ộ   ấn   ần  ảic   ảipháp tnh ô c   tv đếc ph  ógi   – Nghin ứu  ngdụng:g ảipháp ần  ảic  ĩ vựcứngdụng êc ứ    i   c ph  ólnh      Động  ơ húc  y  ương  áp uận  đẩ ph nghi n  ứu ct ph l êc • mangtnh  nh í   ểm o ttế tì nghin ứu   í đị tnh)ki s á  in rnh  ê c –( – Ki m hứng  ế   ả  ê c u ểc k tqu nghin ứ – So ánh ácphươngpháp  ê c u  nghin ứ s c    – Tuân hủ ácnguyê t ct ựct  n ắ  h  ếkhoa  ọ t c  hc 4 LRC © Bui, 2007
  5. Tạisao  nghi n  ứu ạicần hi thơn  t ế    êc l  bao  ờ  ết gi h – M ô r ngki do mới( ành   ủa  ác hàngmới  ôhì itườ   nh  anh   h vic kh h    ,m   nh  ki do mới hươngmạit àn ầu  ườit đ   ế  ạ   ề nh  anh  ,t    o c –ng  a angvitlinhiu  s c gáokho t ộ   ề ng nh  a  ọ – hin  ăn  ọ ,ki t  á h i   a hu cnhiu  à kho h c t ê v h c  nh ế họ ,xã  ộ  ọ , ) c  h ih c… – Cô   hệmớito  ấtc   ọ ĩ vựct  ô   hệsnh  ọ   n  ngng    r ngt  ả m ilnh   ừ c ngng  i h cđế kho họ   ềc n  ười a  cv  o ng – Sự uá ảivềt ô  i t  hếs  hiu  ụtt ô  i q t    h ngtn hayt  ự t ế h  h ngtn – Tố     átti n  a  ọ  ớn  n  ứcl ô t or  đềt ing ê cđộph  rể kho h cl đế m  u n ạ  a    à   hin  ứ hayđể kh ph   c u      ám  á! – Ng ynay99% ácnhà  a  ọ   ềnhân o ivẫn angs ng lạ   đ  ố ! à     c   kho h cv   5 LRC © Bui, 2007
  6. N ghi n  ứu à  ì êc l g? Đốivớim ỗingườit ìnghi n  ứu  ang  ỗinghĩa  ách        h   êc m m  kh nhau • C ác  ương  áp  à  ạm     vinghi n  ứu ph ph v ph êc • – K ỹ huậttáivớihành  t  r     vi Gi it íh r ivớidự o n ả  h c tá     đ á – Tí t àn ầu  ácvớiđịa  ương nh o c kh     ph   – Lý huy ttáivớit ựchành t ế  r    h   – Tuy  ê mỗ ác ng ê c u ó  ộ   ương  áp híh  ợp ủa  ó  ác nhin  ic h  hin ứ c m tph ph t c h c n … c   – bạn ần  ảihi u  ương  áp  óphảiđượcg ớing ê c u hấp  ận c ph   ể ph ph đ      i   hin ứ c nh ong ương aiN ghi n  ứu i n  lê nghành  ủa  a  á  ân Đ c nh Tr t l: êc c • – Ki m r kin hứcc ê ngành ể ta  ế t  huy n  ả  đư r l g ? – Gi ipháp  a a à ì 6 LRC © Bui, 2007
  7. N ghi n  ứu à… êc l “…quá trình thu thập và phân tích thông tin (dữ liệu) mang tính hệ thống nhằm nâng cao hiểu biết của chúng ta về hiện tượng mà chúng ta lo lắng hoặc quan tâm.” 7 LRC © Bui, 2007
  8. N ghi n  ứu:định  ĩa  ang í t i tl tnh r ế  ý êc   ngh m N ghi n  ứu: êc • M ộ   ạtđộ  ó phần i p o ng i  ểu  cmộ   ệ t ng[ g ú c n  ườ  hi đượ   thin ượ  Kuhn,1962; tho   ngg p      – Lakat s  o ,1978] hin ượng   ộ  huỗ  ành   ủa  ộ / ộ  ôt ựct ể  àođómà ộ   ng ệt :m tc ih vic m t m ts  h  h n     c ngđồ   • ng ê c u ảm hấyt íh hú hin ứ c t  h c t Sự  ểu  ế :tit ứcc   é dự o n  ạtđộ  ủa  ộ   í c nh nàođóc a  hi bit r h  hoph p  đ á ho   ngc m tkh a ạ      ủ   • hin ượngnày ệt     ữngho tđộ   cc  à  ù  ợp  ớivict or s   ểu  ế   r hức à  Nh   ạ   ngđượ  hol ph h v   ệ  ạ  a ự hi bit(tit )l • kỹ huậtvà  ươngpháp  hin ứu ủa i ing ê c u ng ê c c g ớ   hin ứ t   ph   Cácnhó ki u  ẫu  à a  ểu  ẫu  hố   ấtvềc chin ượngmà  ườit q   m  ể m v đ ki m (t ngnh    á   ệ t   ng  a uan  – t m  à c cphươngpháp  hin ứu) â v  á     ng ê c 8 LRC © Bui, 2007
  9. Định  nghĩa  ề  v nghi n  ứu êc N ghệ huậtkhám   á r  hức  t   ph t it • V ídụ:l  huy tmới–  ivớinhữngng is ngnộ âm,nhu ầu  ềmố uan     ýt ế     đố      ườ  ố   it   c v   iq – hệxã  ộ ao( ? ) i  hành ản  ẩm  ớtq tọ   ơn r ngt ị tường   h ic  ? ?;g á t s ph b  uan rngh to  h r   đệ t  ? ?  in ử ( ? ) N ghệ huậtứng  ụng r  hức  ộtcách hành  t   d t it m  t • công V ídụ:s   ụngmộ   ôhì q ản ýđể họ nhà  áymới    ử d   tm   nh u l   c n  m   – 9 LRC © Bui, 2007
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2