Bài giảng Triết học Mác – Lênin cơ sở thế giới quan và phương pháp luận chung cho nhận thức và hoạt động thực tiễn

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

0
80
lượt xem
17
download

Bài giảng Triết học Mác – Lênin cơ sở thế giới quan và phương pháp luận chung cho nhận thức và hoạt động thực tiễn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Triết học Mác – Lênin cơ sở thế giới quan và phương pháp luận chung cho nhận thức và hoạt động thực tiễn cung cấp cho các bạn những kiến thức về Triết học Mác - Lênin bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin; triết học hạt nhân lý luận của thế giới quan; vai trò phương pháp luận của Triết học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Triết học Mác – Lênin cơ sở thế giới quan và phương pháp luận chung cho nhận thức và hoạt động thực tiễn

Đồng bộ tài khoản